Kritiekpunt
Een belangrijk kritiekpunt van de VNG blijft de bezuiniging van bijna 1 miljard euro op gemeenten die het kabinet al in het regeerakkoord inboekte. 'Ik heb niet de illusie dat het huidige kabinet deze idiote, onterechte bezuiniging nog van tafel veegt', aldus voorzitter Jan van Zanen. 'Maar ik blijf me er tegen verzetten tot dit wordt rechtgezet. De informateurs van het volgende kabinet kunnen dat alvast in hun aantekeningenboekje noteren.'

 

Opschalingskorting eraf

Na het horen van de Troonrede snapt VNG-voorzitter Jan van Zanen dat het kabinet met optellen en aftrekken best veel heeft bereikt op het gebied van veiligheid, wonen en zorg. ‘Het gaat beter met Nederland en daar zijn ook gemeenten bij gebaat.’ Enigszins zuur of teleurgesteld is hij over de waardering die gemeenten krijgen voor hun bijdrage daaraan. ‘Gemeenten verzorgen bijna de helft van het publieke investeringsvermogen. We hebben rustig aan gedaan met het innen van gelden. Nu is het tijd de opschalingskorting eraf te halen. Dat is niet van deze tijd.’
 

Onderschat gemeenten niet
Hij wijst erop dat er wel een stapje bij mag in investeringsprogramma’s om de kwaliteit van leven te verbeteren en in experimenteerruimte. ‘Ik merk steeds meer dat de rijksoverheid gemeenten hard nodig heeft, maar ook meer ruimte wil claimen. Op driekwart van de onderwerpen die nationaal spelen hebben gemeenten alle of heel veel invloed.’ Volgens Van Zanen moet het kabinet de positie van lokale overheden in financiën en regelgeving niet onderschatten. ‘En ik vertrouw erop dat het nieuwe kabinet dat ook niet doet.’