of 59345 LinkedIn

Gemeenten bezuinigen door versobering Wmo

Gemeenten zijn van plan om de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het grootste deel af te wentelen op de hulpbehoevenden.
7 reacties
Gemeenten zijn van plan om de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het grootste deel af te wentelen op de hulpbehoevenden. Dat blijkt uit een rondgang van advies- en onderzoeksbureau Doteye onder gemeenten naar aanleiding van de aangekondigde bezuiniging van 200 miljoen euro op het Wmo-budget.

Versoberen
Gemeenten willen het meeste geld besparen door de eigen bijdrage te verhogen en voorzieningen te versoberen. ,,Denk daarbij bijvoorbeeld aan scootmobiels. Gemeenten zeggen dat ze er daarvan minder willen verstrekken en meer gebruik willen laten maken van busjes voor collectief vervoer'', zei Lindomar Minguel van Doteye maandag.

Mantelzorg

Ook willen gemeenten meer beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die hulp nodig hebben. Zo moeten vaker mantelzorgers ingezet worden, bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding of voor vervoer.

Personeel

Naast de bezuinigingen die rechtstreeks afgewenteld worden op de burger, kijken gemeenten ook waar ze in de uitvoering kunnen bezuinigen. ,,Zo wordt het personeel bijvoorbeeld anders ingezet en worden de aanbestedingen kritisch bekeken'', aldus Minguel. Doteye ondervroeg 250 Wmo-beleidsmedewerkers en hoofden van sociale zaken over hun plannen met betrekking tot de uitvoering van de bezuinigingen. De bezuiniging van 200 miljoen euro en de daarbij horende maatregelen gelden voor de beleidsperiode 2012-2016.

Minder geld
,,Gemeenten voeren de Wmo uit om mensen met een beperking te helpen, maar er zijn steeds meer mensen die moeten worden geholpen met steeds minder geld'', aldus Asha Khoenkhoen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ,,Met de bezuinigingen voor de deur is het zaak dat gemeenten het beschikbare budget zo goed mogelijk gaan inzetten om de beperkingen van mensen te compenseren. Het is belangrijk om met mensen te praten om te kijken wat ze echt nodig hebben. Zo kan het bijvoorbeeld volstaan om iemand een maaltijdservice te bieden in plaats van zijn keuken volledig te verbouwen. Of om vervoer te regelen voor iemand in plaats van hem een scootmobiel te geven.''

Niets voelen

De verhoging van de eigen bijdrage door de gemeente is volgens Khoenkhoen ook relatief. ,,40 procent van de mensen die in aanmerking komen voor de Wmo, krijgt ook middelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Alles wat ze bij de Wmo aan eigen bijdrage betalen, betalen ze niet meer bij de AWBZ. Per saldo zal die 40 procent hier dus niets van voelen.''

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De gemeenten hebben in het recente verleden voldoende WMO-middelen ontvangen om dit luttele bedragje op te vangen. Je hoort geen gemeente over de gelden die ze bij de invoering van de WMO hebben overgehouden en inmiddels aan andere doeleinden hebben besteed. Het is voorts niet bezwaarlijk om - mensen met een beperking en daarnaast voldoende financiële draagkracht - voor bepaalde voorzieningen geheel dan wel gedeeltelijk te laten bijdragen.
Door Ambtenaar (Financieel manager) op
Het rijk stelt minder geld beschikbaar voor de uitvoering van de WMO door gemeenten, tegelijkertijd beperkt ze de gemeenten in het verwerven van inkomsten.

Gemeenten hebben geen andere keuze dan het verlagen van het voorzieningenniveau in de gemeente. Dat is niet op te lossen met simpele maatregelen, maar vergt forse ingrepen. Deze zijn soms keihard! Het rijk bepaald, maar de klachten zijn voor de gemeente. Da's de realiteit........meneer Wilders en zijn vrienden wassen hun handen in onschuld! Lekker makkelijk!
Door anoniem (mantelzorger) op
Ondervinding is de beste leermeester ........
klinkt cru, maar toch echt wel zo: het beste middel is dat machtige bestuurders/beleidsmakers ook eens een keer, al is het maar om wat wijzer te worden, persoonlijk worden geconfronteerd met het o zo prachtige leven van mensen met een beperking
Door Joschke op
Betekent dit dat de reis die Norder (wethouder Den haag) naar Dubai door de WMO wordt betaald? Of dat de donuts die Baldewsingh (wethouder Den Haag) door de WMO worden betaald. Of de films die Huffnagel (vml wethouder Den Haag) in Amerika uurde door de WMO worden betaald?

Lijkt er wel op want ondanks het geklaag van de gemeenteraad bepaalde Van Aartsen hooghartig dat B&W dat zelf wel bepaalde. Maar het geld moet ergens vandaan komen, en blijkbaar dus uit de WMO.

Van VVD'ers zou je niet anders verwachten, maar de Pv/dA deed net zo vrolijk mee...
Door johan de K. op
Als je iemand zijn of haar scootmobiel afpakt, pak je ook zijn of haar vrijheid af.

Ik ben namelijk een scootmobielgebruiker. Het geeft mij meer vrijheid dan het gebruik van een deeltaxi of bus. En ik kan toch ook niet steeds anderen (familie of vrienden) vragen mij zomaar ergens naartoe te brengen?

Zij doen al genoeg! Zij brengen mij naar het ziekenhuis, wachten geduldig tot ik aan de beurt ben. Op andere gebieden doen mijn mantelverzorgers ook al van alles voor mij.

Dat er bezuinigd moet worden, ben ik volkomen mee eens. Bij voorbeeld door met een economische bril kijken wat een minder valide nodig heeft in plaats van zomaar alles te verstrekken.
Door D. Hake (burger) op
Inderdaad, de bedoeling van de Wmo was toch om mensen juist zelfstandiger te maken? Bovendien is een maaltijdservice na verloop van jaren veel duurder dan een eenmalige investering in een keuken. Maar dan is de ambtstermijn van de wethouder toch al voorbij, dus dat deert niet.
Door Burger op
Ik lees: "Zo kan het bijvoorbeeld volstaan om iemand een maaltijdservice te bieden in plaats van zijn keuken volledig te verbouwen. Of om vervoer te regelen voor iemand in plaats van hem een scootmobiel te geven".

Twee voorbeelden van hoe voorzieningen die mensen in staat stellen zonder hulp te leven worden vervangen door voorzieningen die mensen afhankelijk maken én die in de toekomst ook met één pennenstreek kunnen worden afgepakt.

Schande!