of 64204 LinkedIn

Gemeenten aan zet bij brede schuldenaanpak

De komende drie jaar krijgen gemeenten 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Kamer.

Gemeenten krijgen de komende drie jaar 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dit wordt via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Nog eens acht miljoen wordt de komende jaren ingezet ter versterking van onder meer de landelijke ondersteuning van gemeenten.

Veertig acties

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Kamer. Het kabinet wil de komende periode met veertig acties mensen met schulden helpen. Gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen in deze brede schuldenaanpak. ‘De schuldenproblematiek vraagt om nauwe samenwerking tussen ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen’, schrijft Van Ark.

 

Problematische schulden

Het kabinet maakt zich zorgen over de omvang van de schuldenproblematiek en de impact daarvan op mensen, zo schrijft Van Ark. Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties. Met het pakket aan maatregelen wil het kabinet problematische schulden terugdringen en/of voorkomen. Van Ark wil met onder meer gemeenten afspraken maken om mensen met schulden effectiever te helpen.


Dicht bij mensen

‘De schuldenproblematiek vraagt dat in de volle breedte wordt gekeken, dat een samenhangend totaalpakket aan maatregelen wordt getroffen, én dat dit gezamenlijk met alle betrokken partijen wordt gedaan. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Het rijk is faciliterend en stimulerend en treft wettelijke maatregelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening en de kwaliteit van dienstverlening. Zij staan het dichtst bij de mensen om wie het gaat en kunnen hen integrale en passende dienstverlening aanbieden’, aldus Van Ark in haar Kamerbrief.

 

Beheersbaar

Werk of meer uren werk is de beste manier om structureel uit de problematische schulden te raken, vindt het kabinet. Als mensen toch problematische schulden hebben moeten die schulden op zijn minst weer beheersbaar worden. Het kabinet wil samen met gemeenten komen tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject. Dit moet nog verder worden uitgewerkt, onder meer via het Interbestuurlijk Programma (IBP).

 

Schuldenrechter

Een van de veertig acties uit het Actieplan brede schuldenaanpak is een experiment dat dit jaar gaat starten met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. Verder gaat het kabinet onderzoeken of het minimumbedrag van veertig euro incassokosten bij kleine vorderingen kan worden verlaagd voor mensen die in de schulden zitten. Ook is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin onder meer wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

 

Maatwerk

Voor een aantal van de veertig acties staan gemeenten (mede) aan de lat, zoals ‘eenvoudig maatwerk bij ingewikkelde problemen’. Doel daarvan is ‘om de huidige complexe ondersteuning van kwetsbare burgers te vereenvoudigen zodat een stapeling van problemen en verdere verstrikking in de bureaucratie kan worden voorkomen’, aldus het actieprogramma. Ook wordt, samen met gemeenten, ingezet op betere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.