of 65101 LinkedIn

Gemeentelijke hulp voor overbelaste mantelzorgers

De Zorgladder Mantelzorg moet helpen bij het bepalen welke extra hulp wordt ingeschakeld om overbelaste mantelzorger te ontlasten. Gemeenten hebben daarin een rol. De Zorgladder Mantelzorg is in samenwerking met MantelzorgNL, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS opgezet.

De Zorgladder Mantelzorg moet overbelaste mantelzorgers helpen bij het bepalen welke extra hulp wordt ‘ingevlogen’ om hen te ontlasten. Gemeenten hebben daarin een rol.

Kleinschalige dagbesteding

Ze moeten onder meer zorgen voor een duidelijk meldpunt waar lokale en landelijke initiatieven zijn gebundeld. Via dat meldpunt kunnen mantelzorgers een beroep doen op vrijwilligers, als een beroep op hun eigen netwerk niet (meer) mogelijk is. Daarnaast moeten gemeenten met aanbieders afspraken maken om veilige en kleinschalige dagbesteding op maat te regelen. De dagbesteding is door de coronacrisis gesloten, waardoor de mantelzorger (nog) zwaarder wordt belast.

 

Ernst situatie

De Zorgladder Mantelzorg is in samenwerking met MantelzorgNL, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS opgezet. Het is bedoeld als oplossing voor mantelzorgers die het niet meer redden nu de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning zijn wegvallen. De Zorgladder Mantelzorg brengt de ernst van de situatie in beeld en wie er verantwoordelijk is voor hulp die moet worden geboden.


Meldpunt

De eerste trede op de ladder is het eigen netwerk. Meer dan anders moeten mantelzorgers daar een beroep op doen. MantelzorgNL helpt mantelzorgers hierbij, maar roept iedereen op om mantelzorgers te helpen. De volgende trede is de informele hulp. Als er geen of onvoldoende een beroep kan worden gedaan op het eigen netwerk, moeten vrijwilligers inspringen. Gemeenten moeten dus zorgen voor een duidelijk meldpunt waar lokale en landelijke initiatieven samenkomen. Diverse gemeenten hebben de afgelopen weken al zo’n meldpunt opgezet. Mocht ook de informele hulp te weinig soelaas bieden, moet er toch professionele Wmo-ondersteuning worden ingezet.  Ook daarvoor staan gemeenten aan de lat.  

 

Externe nachtzorg

Wijkverpleging en huisarts zijn het aanspreekpunt voor de volgende trede: verpleging en verzorging. Als het nodig is, moet stopgezette thuiszorg weer worden ingezet. Ook kan worden gedacht aan externe nachtzorg, zodat de mantelzorger een paar nachten kan slapen. De hoogste ladder is tijdelijk verblijf; nodig als de mantelzorger uitvalt en de zorg door iemand anders moet worden overgenomen. Hier heeft de huisarts een centrale rol.  

 

Richtlijn

De Zorgladder Mantelzorg wordt onderdeel van een richtlijn voor ondersteuning van mantelzorgers in deze crisistijd. Hij wordt vrijdag of dinsdag gelanceerd. ‘Dit betekent dat het leidend beleid gaat worden en er een vangnet is om mantelzorgers te helpen die het zonder hulp van anderen niet redden in deze crisistijd. Zij staan er wat dat betreft nu niet meer alleen voor’, aldus Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.