of 59761 LinkedIn

Gemeente wil minder doorverwijzingen huisarts

Van de gemeenten met stijgende jeugdzorgkosten stuurt een kwart erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Van alle gemeenten met stijgende kosten zegt 41 procent de drempels voor professionele jeugdzorg te willen verhogen.

Van de gemeenten met stijgende jeugdzorgkosten stuurt een kwart erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners.

Drempels verhogen

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Van alle gemeenten met stijgende kosten zegt 41 procent de drempels voor professionele jeugdzorg te willen verhogen. Een deel van de gemeenten gaat de indicaties aanscherpen, waardoor wijkteams minder snel doorverwijzen. Een kwart is in gesprek met huisartsen om te kijken of die de drempels kunnen verhogen.

 

Praktijkondersteuners

Steeds meer gemeenten zijn intussen overgegaan of overwegen volgend jaar tot het geheel of gedeeltelijk financieren van praktijkondersteuners voor de huisartsen. Die zogeheten POH’s staan huisartsen bij op het terrein van jeugd en gezin. Het is blijkens de enquête een veel voorkomende maatregel die gemeenten nemen om de kosten op jeugdzorggebied te drukken.

 

Betere afstemming

Huisartsen zijn goed voor een derde van alle doorverwijzingen naar de gespecialiseerde hulpverlening. Om tot een betere afstemming tussen huisartsen en gemeenten te komen en knelpunten aan te pakken, hebben de Landelijke Huisartsvereniging (LHV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige week een 'Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd' opgesteld. Die leidraad moet huisartsen houvast geven voor het overleg met de gemeente. Afgesproken is onder andere dat gemeenten huisartsen informeren over de door hen ingekochte jeugdhulp. Zo mogelijk denken huisartsen mee over het in te kopen aanbod alvorens de inkoopronde of aanbesteding start.

 

Scherp blijven

VNG en LHV hebben nog geen overeenstemming bereikt over het gebruik van de zogeheten ondersteuningsprofielen. In die profielen deelt de gemeente de hulpvraag van het gezin/de jeugdige in categorieën in. De profielen worden in hoofdzaak gebruikt tussen gemeenten en de zorgaanbieders om duidelijke afspraken te maken over de financiële en resultaten van de inzet van jeugdhulp. Gemeenten zouden het liefst zien dat huisartsen ook met die profielen gaan werken. De ‘taal’ van de ondersteuningsprofielen komt echter niet altijd overeen met die van de huisartsen, hetgeen vaak tot discussies leidt. De LHV vindt het werken met ondersteuningsprofielen niet de taak van de huisarts, want ‘die werkt vanuit zijn medisch-inhoudelijke richtlijnen en ervaring.  ‘We raden huisartsen aan om in contacten met gemeenten hier scherp op te zijn en blijven.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.