of 64231 LinkedIn

Gemeente moet zich meer inspannen voor oudere werkloze

Deze is één van de moties die de afgelopen dagen tijdens de begrotingsbehandeling van SZW werd aangenomen.

Gemeenten moeten beter hun best doen om oudere werklozen in de bijstand aan een baan te helpen. Dat hebben de leden van de Tweede Kamer bepaald door een motie van Kamerlid Norbert Klein (50Plus) aan te nemen. Deze is één van de moties die de afgelopen dagen tijdens de begrotingsbehandeling van SZW werd aangenomen.

1 procent vindt werk
Eind oktober stelde de Inspectie SZW in een rapport dat gemeenten ouderen niet goed genoeg ondersteunden bij hun zoektocht naar een baan. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt bovendien dat slechts 1 procent van de ouderen in de categorie 55-65 jaar een ban vindt. Ter vergelijking: zo’n 20 procent van de jongeren die op zoek is naar werk vindt een baan.

Met de aangenomen motie is nu bepaald dat gemeenten specifiek beleid moeten ontwikkelen voor ouderen in de bijstand. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW)  heeft de Kamer beloofd met de VNG te gaan overleggen om het probleem onder de aandacht van de gemeenten te brengen.

Verdringing
Naast de motie van 50Plus werden ook moties aangenomen van PvdA-Kamerleden Hamer en Kerstens over verdringing op de arbeidsmarkt. Het kabinet moet ‘spelregels formuleren met maatregelen en objectieve criteria, opdat verdringing maximaal wordt voorkomen’, aldus de motie. Het kabinet moet erop toezien dat dit gebeurt.


Wajong
Voor Wajongers is er middels een motie geregeld dat die tot de invoering van de Participatiewet in 2015 gebruik kunnen maken van een jobcoach. Het maximum van drie jaar moet van de baan voor Wajongers waarvan die termijn in 2014 afloopt. Die zouden het risico lopen vlak voor de invoering van de Participatiewet hun jobcoach (en daardoor hun baan) te verliezen. Een motie van D66, PvdA en CDA hierover werd aangenomen. Staatssecretaris Klijnsma zei gisteren al dat Wajongers die na herkeuring hun Wajong-uitkering verliezen niet meteen met het strenge bijstandsregime te maken zullen krijgen. Om te zorgen voor een ‘zachte landing’ in de overgang van Wajong naar bijstand stelde Klijnsma eerder al 100 miljoen euro beschikbaar.


Armoede
Verder werd een motie aangenomen die het kabinet opdraagt in kaart te brengen welke mogelijkheden gemeenten en partners hebben om armoede onder werkenden en kinderen te bestrijden.


4 weken termijn
De motie van ChristenUnie en PvdA over meer beleidsvrijheid voor gemeenten om voor maatwerk te zorgen bij de bijstandswet, werd aangehouden op verzoek van staatssecretaris Klijnsma. Zij gaf gisteren al aan dat gemeenten ruimte voor maatwerk houden. Er rees de laatste tijd vooral kritiek op de zoektermijn van 4 weken. Daarin moet iemand laten zien er alles aan gedaan te hebben om werk te vinden alvorens hij een uitkering krijgt. Volgens Klijnsma betekent dat niet dat mensen zonder middelen van bestaan komen te zitten. De gemeenten hebben de mogelijkheid om een voorschot te verlenen als iemand in die periode van 4 weken geen geld heeft om rond te komen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door B. van Tielen (werkloos) op
Ik ben een 62-jarige vrouw. Tot februari 2014 woonde ik in de gemeente Vlaardingen waar ze als regel hadden dat ze vanaf 58 jaar geen actie meer ondernemen om je naar werk te begeleiden. Ook hoefde je dan niet meer te solliciteren.
Nu woon ik in Poortugaal en is mij verteld door een wethouder dat ze wél actie ondernemen voor 50-plussers maar niet voor 55-plussers. Echter moet ik hier wél tot aan mijn pensioen verplicht solliciteren. Opgave van redenen is dat ´dit landelijk verplicht´ is. Ik zou graag weten of gemeentes bij wet verplicht zijn om 55-plussers te helpen aan een baan te komen. Of dat de gemeente zelf mag uitmaken of ze iets doen voor deze groep. Daarmee bevestigen ze, mijns inziens, dat op deze leeftiId aan een baan komen vrijwel nihil is. Maar wel eisen dat je blijft solliciteren. Mij lijkt het dat er weinig balans is in de mate van het opleggen van verplichtingen aan de gemeentes en aan werkloze ouderen. Ik kan ook nergens vinden of gemeentes bij wet verplicht zijn 55-plussers te begeleiden naar werk.
Door de bruijn (werken met behoud uitkering al 3 jaar en leeftijd is 60 jaar) op
mensen met contract bij gemeentewerken krijgen geen verlenging komt omdat mensen met behoud uitkering bij gemeentes moeten gaan werken
hoezo goedkoop voor gemeente dit is nu een voorbeeld van verdrining arbeidsplaats ik bedoel een werkeloze arbeider laten werken met behoud uitkering
en iemant met contract ineens zonder werk
is gewoon stuivertje wisselen ofte wel water naar de zee dragen dank zij onze geweldige pvda en regering
goed gedaan overheid lachertje tot en met jullie moeten eens beter naar de ideeen van sp luisteren
Door de bruijn (werken met behoud uitkering) op
gemeente hardenberg heeft mij bijna 3 jaar lang
laten werken met behoud uitkering in een wsw organisatie
als 100procent gezonde man nu moet ik gedwongen werken bij clean team gemeente zwerfvuil opruimen op straat weer met behoud uitkering waar blijft die echte baan
Door Hans Keizers (Gepensioeneerd) op
Zolang er geen wetten worden aangenomen met doorslaggevende sancties bij het bedrijfsleven zal het allemaal niet helpen.
Het bedrijfsleven bepaalt wie er word aangenomen en die willen jonge gezonde mensen met ervaring.
De regering kan geen deuk in een pakje boter slaan.