of 64231 LinkedIn

Gemeente Den Haag koploper beschut werk

Het A+O fonds Gemeenten geeft sw-bedrijf de Haeghe Groep 50 duizend euro subsidie voor arbeidsontwikkeling en begeleiding. Den Haag voert als eerste gemeente de verplichting in de Participatiewet uit om beschutte werkplekken te creëren. Het sw-bedrijf leidt 200 medewerkers op en neemt ze als gemeentelijk ambtenaar in vaste dienst.

Den Haag geeft als eerste gemeente uitvoering aan de verplichting in de Participatiewet om beschutte werkplekken te creëren: 200 arbeidsbeperkten worden gemeentelijk ambtenaar. Het A+O fonds Gemeenten verstrekt sw-bedrijf de Haeghe Groep 50 duizend euro subsidie voor begeleiding en arbeidsontwikkeling.

Vaste dienst

‘We willen deze mensen omarmen, zodat zij zelfstandig geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden’, vat de Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh zijn inspanning om nog in deze collegeperiode 200 arbeidsbeperkten (en wellicht zelfs meer) in vaste dienst te nemen samen. Eerder nam de gemeente al 60 vegers in dienst. In totaal trekt het college er 2 miljoen euro voor uit. Baldewsingh wijst erop dat de gemeente voor ambtenaren in beschut werk een aparte salarisschaal A heeft gecreëerd. Daarin wordt niet geïndexeerd, zoals in andere schalen, maar gelden wel dezelfde arbeidsvoorwaarden. Baldewsingh is trots dat hij zoveel arbeidsbeperkte mensen in vaste dienst kan nemen. ‘Het is jammer dat andere gemeenten hierbij nog achterblijven. Het is zo belangrijk.’


Den Haag koploper

De gemeente Den Haag voldoet met haar ambitie ruimschoots aan de verplichting voor gemeenten om beschut werk te creëren die per 1 januari als onderdeel van de Participatiewet is ingegaan. Voor Den Haag is de opgave 84 werkplekken in 2017 en 148 in 2018. Staatssecretaris Jetta Klijnsma bracht maandag met voorzitter Marcel Fluitman van A+O fonds Gemeenten een werkbezoek aan de Haeghe Groep, het sw-bedrijf dat de 200 medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en in dienst neemt. Klijnsma wijst erop dat Baldewsingh zijn nek heeft uitgestoken en Den Haag koploper is in het aanbieden in beschut werk. ‘Er zijn nog maar weinig gemeenten die dat doen.’ De bedoeling is dat de eerste 100 arbeidsbeperkten tussen begin maart en eind augustus van dit jaar in dienst treden.


Subsidie

Het A+O fonds Gemeenten stelt 50 duizend euro subsidie beschikbaar voor de arbeidsontwikkeling van deze doelgroep en de begeleiding naar nieuw, beschut werk. Volgens Fluitman is de nieuwe methodiek die de Haeghe Groep hanteert van betekenis voor de hele sector. ‘Daarom is het belangrijk hen te ondersteunen en ervan te leren.’ Deze methodiek houdt in dat mensen via een gestructureerde lijn al coachend worden begeleid naar zelfstandig werken. ‘Dat vraagt om een strikte aanpak die je breed moet uitvoeren. Mensen kunnen hetzelfde beschutte werk blijven doen of doorstromen naar ander werk. Het A+O fonds wil hen zich laten ontwikkelen. Daarvoor moeten zij de ruimte krijgen. Wij bieden daarbij de helpende hand. Na een (half) jaar begeleiding komen zij in vaste dienst.’

Doorstroom creëren
De kennis die in het project wordt opgedaan moet andere gemeenten stimuleren ook met de methodiek aan de slag te gaan om beschutte werkplekken te creëren. Als wethouder in de gemeente Zeist is de opgave voor Fluitman in twee jaar dertig plekken. ‘Dat kan snel, maar het gaat ook om doorstroom. Je moet de doelgroep continu volgen en goed begeleiden. Dat is niet alleen een opdracht voor de gemeente, maar ook voor de samenleving en ondernemers.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.