of 63000 LinkedIn

Gehandicaptenplatform Schiedam luidt noodklok

Volgens het Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) komen chronisch zieken en gehandicapten na het overhevelen van zorgtaken van rijk naar gemeenten steeds vaker in financiële nood. Het platform vraagt de gemeente om meer maatwerk.

In een brandbrief aan de gemeenteraad van Schiedam luidt Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) de noodklok over de financiële situatie van mensen met een chronische ziekte na het overhevelen van zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Het platform roept de gemeente op meer maatwerk te leveren.

Grote zorgen
In de brandbrief wijst GPS op de enorm gestegen zorgkosten voor chronisch zieken en de problemen die zij daardoor ondervinden. Het platform maakt zich hier grote zorgen over en vraagt de gemeente Schiedam om oplossingen en tegemoetkomingen. Volgens GPS is iedereen met een chronische ziekte of beperkingen er substantieel op achteruit is gegaan. Het platform krijgt veel schrijnende verhalen te horen van mensen die niet meer weten hoe ze het financieel moeten bolwerken en daardoor buiten de samenleving komen te staan. De brandbrief is met het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Midden-Holland (ROG) en Zorgbelang Zuid-Holland opgesteld.

Betalen en bijbetalen
GPS wijst er in de brief op dat vrijwel iedereen met een chronische ziekte het eigen risico van 375 euro moet betalen en moet (bij)betalen voor noodzakelijke medicijnen en voor hulpmiddelen en behandelingen, zoals hoorapparaten en voetzorg. Die bijbetalingen kunnen erg oplopen. Ook zijn 400 door apothekers zelf gemaakte medicijnen uit de basisverzekering geschrapt en moeten mensen dure aanvullende verzekeringen afsluiten om medische kosten vergoed te krijgen, zoals fysiotherapie en pedicure.

Tarieven verlaagd, regelingen afgeschaft
Daarnaast zijn in het kader van de Wmo indicaties voor huishoudelijke hulp verlaagd of gestopt waardoor deze mensen hun noodzakelijke hulp gedeeltelijk of geheel zelf moeten betalen. Daarbij hebben veel gemeenten dit jaar het vrij besteedbare bedrag in de PGB Wmo afgeschaft en zijn tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding vorig en dit jaar verlaagd. De opsomming gaat door met de mededeling dat de Wajong-uitkering met 5 procent is gedaald en het mantelzorgcompliment en de Compensatieregeling Eigen Risico zijn afgeschaft, net als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Zo gaat het GPS nog even door. Daarbij wijst het ook nog op extra kosten voor onder meer vervoer naar ziekenhuizen.

Maak collectieve ziektekostenverzkekering bekend
De gemeente Schiedam kan chronisch zieken en gehandicapten bijstaan, schrijft het GPS, en doet dat ook met een gemeentelijke collectieve ziektenkostenverzekering. Dat is echter geen oplossing voor mensen met hoge zorgkosten die boven de inkomensnorm vallen. Ook kunnen mensen niet zomaar overstappen naar deze verzekering. De gemeente zou deze regeling beter bekend kunnen maken, bijvoorbeeld tijdens het keukentafelgesprek. Ook zou de gemeente voor goede dekking en toegang moeten zorgen en overstappen gemakkelijk maken.

Meer maatwerk
Voor de kosten hierbuiten zou de gemeente individuele bijzondere bijstand of een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo kunnen verstrekken. Dat kan in de vorm van daadwerkelijk gemaakte of voor aannemelijke kosten (forfaitaire vergoeding). Bij die laatste optie zijn er volgens het GPS minder uitvoeringskosten en minder administratieve lasten voor burgers. Ook in de individuele bijzondere bijstand kan de gemeente meer maatwerk leveren. Het GPS stuurt de handreiking Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking van het Transitiebureau Wmo mee en is bereid mee te denken met de gemeente over oplossingen, “waardoor iedereen mee kan -blijven- doen in onze gemeentelijke samenleving”.

Naar het wijkondersteuningsteam
Collegepartijen PvdA en SP zijn benaderd voor een reactie op de brandbrief, maar zij waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Het college van Schiedam laat via een woordvoerder weten alleen via de media te hebben vernomen dat de brief naar de raad is gestuurd, maar de precieze inhoud niet te kennen. Wel voegt de woordvoerder namens het college toe dat Schiedammers die het hoofd niet boven water kunnen houden zich het beste kunnen aanmelden bij de wijkondersteuningsteams.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Elisabeth van den Berg (chronisch ziek) op
Ik lees dat men ervan uit gaat dat de gemeente voor de hogere kosten bijzondere bijstand zou kunnen verlenen. Fijn dat men probeert mee te denken, echter NIET uitvoerbaar voor diegene waar het om gaat. Die kosten moet je eerst zelf betalen en dan terug vragen, dat gaat dus niet!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is inderdaad zo dat vooral chronisch zieken (waaronder zeer veel ouderen) in alle opzichten het kind van de rekening zijn van het bezuinigingsbeleid van dit Kabinet (veel hogere ziektekosten dan onder normale omstandigheden, extra belasten van pensioneerden met klein pensioen of hoger, al jaren geen indexering van inkomsten wegens kunstmatig laag houden van rente etc).
Het is duidelijk dat er moet worden bezuinigd in de zorgsector en medische sector. Dit Kabinet is echter teveel gefocust op inkomstenverhogende maatregelen en dus op het verhogen van premies en kostenvergoedingen. Daarentegen onvoldoende op efficiënt werken in de zorgsector en medische sector. Vooral op dat laatste is er veel te winnen en een grote slag te slaan. De crux van het verhaal is derhalve dat er vooral op de verkeerde manier wordt omgebogen en bezuinigd.
Door Peter Pluijm op
Kort die idiote maatschappelijke acterende en liegende verbinders die alleen maar ellende geven maar met miljoenen en geef dit maar zeer snel aan de chronisch zieken zoals minister Schippers dit toch al wilde.
Het is echt van de gekke zoals het nu gaat in dit land.
Door Theo H.B. Schoenmakers (voorzitter Gehandicaptenplatform Schiedam) op
Onze brief met bijlagen is vrijwel gelijktijdig per e-mail verzonden aan gemeenteraad en college en daarna aan de lokale en regionale media. Hij staat op de website van de gemeente Schiedam: http://schiedam.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/a … Merkwaardig dus dat een woordvoerder van de gemeente stelt dat men deze brief nog niet kent. Overigens werd van griffie wel en van college geen ontvangstbevestiging ontvangen. We zullen hem, voor alle zekerheid, nog eens aan het college sturen.
Door secretaris PEL op
Citaat:"Wel voegt de woordvoerder namens het college toe dat Schiedammers die het hoofd niet boven water kunnen houden zich het beste kunnen aanmelden bij de wijkondersteuningsteams."

Daar zit "tante Betje" klaar met de koffie en met gogen-geleuter, maar niet met oplossingen. En om ieders lek en gebrek te registreren en in kaart te brengen, zodat elke privacy totaal zoek is.
Door mantelzorger op
Het college is, blijkens het artikel, nog niet op de hoogte van de inhoud van de brandbrief. De brandbrief is gericht aan de gemeenteraad. Wellicht heeft het platform geen afschrift gestuurd aan het college van Burgemeester en wethouders. Dat is in een dualistisch stelsel wel zo handig ter voorkoming dat het college kan zeggen (nog) van niets te weten.