of 59345 LinkedIn

Geen 'uurtje factuurtje' meer voor de Wmo

Ommen en Hardenberg werken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) met resultaatbekostiging. De ervaringen zijn zo positief, dat de aanpak wellicht ook wordt doorgevoerd bij de jeugdzorg en de Participatiewet.

Hardenberg en Ommen hebben over de hele linie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) resultaatbekostiging ingevoerd. De ervaringen tot nu toe zijn zo positief, dat al wordt gedacht om de aanpak ook door te voeren bij de jeugdzorg en de Participatiewet.

Transitie

Aanbieders in Hardenberg en Ommen worden sinds september niet meer afgerekend op basis van het aantal geleverde uren zorg maal de tariefprijs, maar op basis van resultaat. ‘We wilden transitie en transformatie in een keer doen’, verduidelijkt Douwe Prinsse (Wmo-wethouder in Hardenberg, CDA). De eerste acht maanden na ‘3D-day’ werd de zorg en ondersteuning nog op de gebruikelijke 'p x q'-wijze ingekocht en geleverd. Vanaf september ging het roer om en staat bij maatwerkvoorzieningen het resultaat centraal; op alle acht resultaatgebieden van de Wmo zoals dagbesteding en begeleiding. ‘We wilden af van de werkwijze dat na indicatie alles al vastligt. Nu bepalen we, na gesprek met onze inwoners, wat er moet gebeuren’, aldus Ko Scheele, Wmo-wethouder voor het CDA in Ommen.


Ondersteuningsplan

In een ondersteuningsplan wordt, door een medewerker van het gebiedsteam, vastgelegd wat er met de inwoner aan de hand is en wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. En dat is geen dik boekwerk waar alle hulp tot in details staat uitgeschreven. Op basis van het ondersteuningsplan stelt de gemeente het budget vast. De inwoner kan vervolgens zelf kiezen uit ruim veertig zorgaanbieders. Inwoner en de zorgaanbieder spreken met elkaar af hoe de zorg eruit komt te zien. Het gebiedsteam Samen Doen houdt in de gaten of het resultaat inderdaad wordt bereikt.


Beter inspelen

De wethouders stellen nog geen enkele klacht binnen te hebben gekregen. In Hardenberg zijn inmiddels 141 mensen en in Ommen 57 mensen via deze werkwijze naar zorg begeleid. ‘Steeds meer burgers snappen wat er van hen wordt verlangd’, aldus Scheele. Ook zorgaanbieders zijn enthousiast over de werkwijze. ‘Omdat niet alles vastligt, kunnen we veel beter inspelen op de daadwerkelijke, actuele situatie van een cliënt. Zo kan het bij een nieuwe cliënt nodig zijn de begeleiding langzaam op te bouwen, in plaats van bij de start van een ondersteuningstraject vier uur achter elkaar over de vloer komen’, vertelt Janet Plegt, strategisch adviseur bij RIBW groep Overijssel, die onder meer mensen met een psychische beperking thuis ondersteunt. Inwoners die voor het eerst een beroep doen op een Wmo-voorziening vinden de aanpak prima, voor inwoners die een herindicatie kregen was het echt wel wennen, erkennen beide gemeenten. 


Uitbreiden

Hardenberg en Ommen willen het resultaatgericht werken (en inkopen) uitbreiden naar de jeugdzorg en de Participatiewet. Bij de jeugdzorg werken beide gemeenten met negen andere gemeenten samen. Scheele: ‘Daarover gaan we binnenkort met de samenwerkende gemeenten in gesprek.’ Jeugdzorgaanbieders hebben volgens hem veel belangstelling in zo’n nieuwe aanpak. Ook bij de uitvoering van de Participatiewet worden binnenkort de koppen bij elkaar gestoken over resultaatbekostiging bij arbeidsmatige dagbesteding.

 

Verschuiving

Gemeenten zijn nog niet massaal overgegaan tot resultaatbekostiging, bleek eerder uit onderzoek naar Wmo-inkoopcontracten dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door de Universiteit Twente. Onderzoeker Niels Uenk ziet wel een – voorzichtige − verschuiving van 'p x q financiering' naar resultaatbekostiging. ‘Ik merk vooral dat gemeenten ambities hebben om op resultaat te gaan inkopen. Dat betekent niet dat gemeenten hier dit jaar al mee zijn begonnen, maar dat ze dat per 2017 willen doen.’ 

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (pensioen) op
De konklusie is duidelijk: in het verleden veel te ruim geindiceerd, niet alle leed kan worden afgekocht met geld. We noemen dit sekundaire ziektewinst.
Door Marc Beek (Publieksvoorlichter) op
De transformatie zou een nieuwe manier van werken moeten gaan opleveren, resultaatgericht werken is de oude taak van het zorgkantoor nabootsen, zonder de mogelijkheden van de gemeente (integrale werkwijze, dicht bij de burger, etc.) te benutten. Resultaatgericht werken kan immers ook leiden tot perverse prikkels: najagen van korte termijn declarabele resultaten i.p.v. lange termijn preventieve maatregelen. Leuk gevonden deze werkwijze, maar het is nog niet waar we naartoe moeten (en het is op de langere termijn zeker niet de reden waarom er nu nog budget overgehouden wordt).
Door Leva op
Resultaatgericht, ondersteunen om resultaat te bereiken? Wmo: behandelen of ondersteunen? Zeker gezien de magere kwaliteit van deskundige indicatiestellers maak ik mij grote zorgen. Alsof het alleen een kwestie van 'wennen' is. Zorgvragers worden in wezen in de hoek gezet van profiteurs en watjes.
Door Moeder (Mantelzorger) op
Hoezo resultaat? Ook in de Wmo is sprake van langdurige zorg waarbij zelfredzaamheid GECOMPENSEERD moet worden omdat iemand het nooit niet (meer) kan. Dit geldt eveneens voor de GGZ, denk dan aan autisme met levenslange beperkingen.
Door Ambtenaar (Controller) op
@ Ria Huisman

Ik vind u opmerking wel erg kort door de bocht en weinig relatie hebben met het artikel. Ook had ik van een directeur toch wat een beter onderbouwde reactie verwacht.

De gemeenten hebben de opdracht gekregen om de zorgtaken met een flinke bezuiniging goedkoper uit te voeren dan voor het Rijk mogelijk was.
Nu blijkt dat de gemeenten dat in veel gevallen gelukt is, is het weer niet goed. Wanneer was het wel goed geweest? Hadden de gemeenten op precies nul uitmoeten komen met de zorgbestedingen?

Uiteraard zijn de gemeenten ook nog niet klaar met hun taak. We zijn slechts een jaar onderweg. Laten we de gemeenten de tijd geven de zaken goed in te richten en ze vervolgens af te rekenen op het echte resultaat, namelijk geleverde zorg!

Door JaapvVelzen (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Klinkt goed, deze aanpak. Persoonsgericht werkt blijkbaar goed uit voor beide partijen.
Door Ria Huisman (Directeur) op
En wat gebeurt er met de vele miljoenen die gemeentes overhouden, worden die ook aan de zorg besteedt?