of 59318 LinkedIn

'Geen tien jaar in Nederland, geen schuldhulp'

De PVV vindt dat alleen mensen die tien jaar onafgebroken in Nederland wonen, een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening bij financiële problemen. Tweede Kamerlid Léon de Jong van de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft dat gezegd in een debat over armoede en schuldhulp.
8 reacties
De PVV vindt dat alleen mensen die tien jaar onafgebroken in Nederland wonen, een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening bij financiële problemen. Tweede Kamerlid Léon de Jong van de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft dat gezegd in een debat over armoede en schuldhulp.

Niet logisch

Regeringspartij CDA reageerde direct met oppositiepartijen SP en GroenLinks zeer kritisch op de suggestie van de PVV. Volgens CDA-Kamerlid Mirjam Sterk is het niet logisch. Zij stelde vast dat de gedoogpartner alleen kijkt naar hoe lang iemand in Nederland woont en niet wil beoordelen of iemand zijn best heeft gedaan zelf zijn brood te verdienen en uit de financiële problemen te blijven.

 

Aandelen in samenleving

De Jong stelde dat de PVV bekijkt wat iemands 'aandelen in de samenleving zijn' en bij tien jaar de grens trekt. Maar volgens zijn CDA-collega is zo'n grens nogal arbitrair. Sterk: 'Mensen die hun leven in Nederland wonen en nooit hun best hebben gedaan, worden wel geholpen. Maar niet iemand die hier acht jaar woont, altijd heeft gewerkt en door omstandigheden, bijvoorbeeld een echtscheiding, in de problemen is gekomen.'

 

Problemen opstapelen

SP'er Paul Ulenbelt zei dat met het PVV-voorstel mogelijk ook AOW'ers worden uitgesloten die dachten hun pensioen in het buitenland te genieten, maar heimwee kregen en terugkeerden. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver stelde dat door het stellen van een grens bij 10 jaar financiële problemen kunnen opstapelen, omdat iemand die acht jaar in Nederland woont pas twee jaar later geholpen kan worden.

 

Onderzoek staatssecretaris

Ondanks de kritiek zei De Jong dat hij van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) een onderzoek wil naar het PVV-voorstel. Daarbij stelde het Kamerlid dat het stellen van dergelijke grenzen natuurlijk wel binnen juridische kaders moet passen. De staatssecretaris kon donderdag nog niet op het voorstel van zijn gedoogpartner reageren. Er komt nog een vervolg op het Kamerdebat over de schuldhulpverlening.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (logicus) op
@P, uiteindelijk niets omdat degenen die nu nog niet in SHV aanmerking komen volgens het PVV voorstel na enkele jaren langer wachten wel in aanmerking komen.
Met langer wachten is meestal ook het probleem voor de schuldenaar toegenomen (waarschijnlijk is de enige uitweg / advies van de SHV dan de WSNP)met als gevolg dat de schuldeisers met grotere schade blijven zitten.
Hoe eerder door SHV kan worden ingegrepen hoe gunstiger de oplossing voor beide partijen (schuldeiser & schuldenaar).
Voor de schuldenaar : een lagere schuld met veel minder ontmoedigende aanmaningskosten. Hierdoor is de schuldenaar sneller/beter gemotiveerd om een 3 jarig SHV traject af te maken.
Vaak kan dit dan nog zonder toepassing WSNP.
Voor de schuldeiser: weet dat en wat er betaald gaat worden en geeft het vertrouwen m.b.t. incasso min of meer uit handen aan de voor hem kostenloze SHV. Heeft een beter betalingsresultaat dan wanneer de schuldenaar de WSNP induikt.
Het totaal bedrag dat de schuldenaar in een minnelijk traject spaart blijft hetzelfde als in de WSNP maar bij de WSNP gaan daar nog de kosten voor bewindvoering vanaf. En die kosten zijn behoorlijk hoog want een bewindvoerder is vaak een jurist.
Door P op
Kan iemand mij uitleggen welk probleem dit voorstel oplost?
Door Kobus (adviseur ) op
De pvv heeft een dwangmatige behoefte om zieke voorstellen te doen. Dit is weer een voorbeeld.
Door bas (logicus) op
Ik denk dat De Jong(PVV) om te beginnen al niet goed weet hoe SHV werkt.
Daarnaast vertegenwoordigd de groep schuldenaren die korter dan 10 jaren woonachtig zijn in Nederland maar een klein percentage dat niet echt noemenswaardig is.
In de SHV is een belangrijke vereiste dat de schuldenaar niet verwijtbaar is.
En die eis is harder dan dat die lijkt en geld ook voor allochtonen.
Ter extra info voor De Jong dan: als een allochtoon geen Nederlands spreekt maar wel in staat is een idioot hoge lening te nemen zonder dat daar een tolk aanwezig is geweest is verwijtbaar dat de lening niet te goeder trouw is genomen en komt daardoor dus niet in aanmerking voor bepaalde dienstverlening en WSNP. Faillissement dus en dat is iets anders.
Maar met zo’n kredietverstrekker heb ik ook geen medelij want deze had van te voren al kunnen weten dat bepaalde zaken niet klopten (taaltechnisch besef kredietnemer ontbrak, aflossingscapaciteit onvoldoende gecontroleerd) en verstrekte het krediet toch.
Het staat de heer De Jong vrij om mij (via BB) voor SHV advies te benaderen.
Door nobby (animal cop) op
Op zich is het een goede vraag wie gebruik zou mogen maken van de schuldhulpverlening. Een uitstekende overheidsdienst overigens want een vangnetvoorziening. Eerst zelf je rommel opruimen is het devies. Maar als je jezelf niet meer uit het financiele drijfzand kunt trekken, komt vadertje Staat je redden. Wie komt in aanmerking: DSB-slachtoffers die vijf jaar uitgezogen zijn? AOW-ers met een gokverslaving aan de postcodeloterij? Gesjeede studenten met een schuld aan de studiefinanciering?.
Ik denk dat je niet naar de oorzaak moet kijken of naar de tijd die iemand in Nederland woont. Kijk of iemand bij de aanvraag Nederlander is en of hij gestructureerd zijn zaakjes op orde heeft weten te brengen. En ook kun je niet meer dan twee maal een beroep doen op schuldhulpverlening.
Door Kaas! op
pas na 18 jaar in Nederland stemrecht en recht op uitkering lijkt me beter idee, hoef je ook niet moeilijk te doen over verdragen, want het geldt voor iedereen.
Zal voorlopig niet lukken omdat we afhankelijk zijn van het overwegend linkse CDA.
Door Willem op
Wat wil zo'n De Jong nou eigenlijk? Dat door een dergelijke uiitsluiting de wachtlijsten van de schuldhulpverlening worden ingekort voor zijn eigen hersenloze achterban? Nog even en het is de schuld van de allochtonen dat ze in de schulden zitten.
Door Jan op
De pvv-beweging mist vlgs mij een rechtstatelijk gen en zadelt de democratie op met onnodig onderzoek.
Een duidelijk neen t.av. de vraag is op zijn plaats:

Het verdrag Handvest Grondrechten EU 2007 is duidelijk:


Artikel 21
Non-discriminatie
1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren
tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.
2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden.