of 62236 LinkedIn

Geen sancties voor onwettige wachttijd Enschede

Als Enschede zich niet aan de wet houdt voor wat betreft het indienen van aanvragen voor bijstand, kunnen mensen bij gemeentelijke instanties klagen, aldus Klijnsma.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat de gemeente Enschede geen sanctie opleggen als deze doorgaat de aanvraag van een bijstandsuitkering met vier weken op te schorten. Dat antwoordt ze op vragen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. De Wwb is gedecentraliseerd en dus is het aan de raad om het college te controleren, aldus Klijnsma.

Binnen vier weken
De zoekperiode van vier weken wordt door meerdere gemeenten gehanteerd. Maar anders dan in Enschede wordt de aanvraag dan wel meteen ingediend. Enschede schort die aanvraag op met vier weken, wat volgens de wet niet mag. Dat erkende ook de staatssecretaris in antwoord op eerdere vragen. ‘Als diegene echter een aanvraag voor bijstand doet tijdens die vier weken, moet de gemeente die aanvraag -ook tijdens die vier weken- in behandeling nemen’, stelde Klijnsma.


Uitzonderlijke gevallen
Maar op het verzoek van Karabulut hier een einde aan te maken en eventueel een sanctie op te leggen aan Enschede, gaat de staatssecretaris niet in. ‘Er is geen sprake van toetsing door het Rijk of van individueel toezicht op het handelen van de gemeente. Slechts in uitzonderlijke gevallen bemoeit het Rijk zich met de uitvoeringspraktijk van een individuele gemeente, namelijk indien sprake is van een ernstige tekortkoming in de rechtmatige uitvoering van de wet.’ Opschorting van de bijstandsaanvraag valt daar, zo blijkt uit de antwoorden, niet onder.

Voorschot 

Ook op de vraag of de Inspectie SZW in kan grijpen als gemeenten van de wet afwijken met betrekking tot het uitkeren van een voorschot, geeft Klijnsma te kennen dat het om decentrale verantwoordelijkheden gaat. Daarbij past het dat als er klachten zijn over de werkwijze mensen een klacht kunnen indienen bij de klachtencommissie van de sociale dienst of de ombudsman. Aanvullende wet- of regelgeving om te zorgen dat gemeenten zich voor wat betreft wachttijd en voorschotten aan de wet houden, acht Klijnsma niet nodig. ‘De wetgeving voorziet hier reeds in’, schrijft ze.

Eerder kwam Enschede in het nieuws omdat het bijstandsaanvragers wilde verplichten eerst hun pensioen 'op te eten' alvorens een uitkering aan te vragen. Voor dat plan stak Klijnsma wel een stokje.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander (oud-raadslid) op
Inderdaad volstrekte willekeur en vervolgens afgedekt door de centrale overheid. De staat van de Staat is in het geding.
Door jhr. Van Avezathe en Zottegem (kritische burger) op
Je zal maar in Enschede wonen, dan ben je gedegradeerd tot een restproduct van de bureaucraten. In 1985 leidde dat in de Sovjet-Unie tot glasnost, in Enschede gebeurt kennelijk alles 50 jaar later.
Door Jan op
Begrijp ik goed dat in Enschede het pas na vier weken in behandeling nemen van een aanvraag om bijstand gekoppeld wordt aan het in die tijd ook geen voorschot uitkeren? Dat zou helemaal schandalig zijn. Zo veroorzaak je schulden bij mensen.
Door H.(Appie) Kootstra (oud wethouder GL Winschoten) op
Als zelfs een staatssecretaris (Klijnsma PvdA) geen controle wil uitvoeren en aangeeft dat door Enschede de wet wordt overtreden waar blijven wij dan in Nederland. Het geeft duidelijk aan willekeur bij de gemeenten en een A-sociaal beleid van een P.v.d.A bewindvoerder,het is al algemeen bekend dat de P.v.d.A de zwakkeren in onze samenleving in de steek laat ,maar willekeur bij de uitvoering is schandalig! Ga zo door P.v.d.A en verkoop je ziel aan de VVD de mensen vergeten niet wie ook een vijand is geworden van de zwakkeren. De staten verkiezing zal het laten zien?
Door t. faber op
Hoe is het mogelijk! Lokale willekeur ten opzichte van een kwetsbare bevolkingsgroep. Chapeau, politiek Nederland. Je moet maar durven. Hoewel, lef is hiervoor niet nodig, wel een volslagen gebrek aan empathie en sociaal bewustzijn!