of 63966 LinkedIn

Geen inzicht in uitgestelde vraag jeugdzorg

Precies inzicht in de uitgestelde zorgvraag in de jeugdzorg is niet voorhanden. Die verschilt ook per jeugdhulpvorm. De mate van zorguitval kan per zorgaanbieder flink verschillen.

Er is geen precies inzicht in de uitgestelde zorgvraag in de jeugdzorg. Die verschilt ook per jeugdhulpvorm. De mate van zorguitval kan per zorgaanbieder flink verschillen.

Dagbesteding

Het is afhankelijk van de mate waarin zorg is uitgevallen en de mate waarin de uitgestelde zorgvraag is in te halen. Zo is het grootste deel van de jeugdhulp met verblijf ook tijdens de coronacrisis voortgezet. Dagbesteding, die grotendeels werd gestopt, is vrijwel niet in te halen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in antwoorden op Kamervragen van Wim-Jan Renkema en Lisa Westerveld (beiden GroenLinks).

 

Zorguitval

Uit een in juni gepubliceerde quickscan van de Jeugdautoriteit onder jeugdhulpaanbieders, bleek dat bijna vier op de tien aanbieders een zorguitval heeft tussen de tien en dertig procent. In de jeugdhulpregio’s Amersfoort en in de Haaglanden was, zeker in het begin, sprake van zorguitval, zo stelden de regio’s eerder in Binnenlands Bestuur. Zo stelde de Amersfoortse wethouder Cees van Eijk (jeugdzorg, GroenLinks) eind mei dat er sprake was van zorguitval van ‘tientallen’ procenten. Uit een enquête onder aanbieders in de regio Haaglanden naar de impact van corona bleek dat na een aanvankelijke terugloop het aantal ondersteuningsvragen weer is gestegen. Wel is de ernst en complexiteit van de problematiek toegenomen.

 

Financiële zekerheid

De minister kan niet garanderen dat er geen enkele jeugdhulpinstelling omvalt, zo schrijft De Jonge verder in zijn beantwoording. Tot 1 juli werd een omzetgarantie geboden. Tot 1 januari worden wel nog meerkosten vergoed, bijvoorbeeld als er andere ruimten moeten worden gehuurd om dagbesteding door te kunnen laten gaan. Voor landelijk opererende specialistische jeugdhulpaanbieders is het regelen van die omzetgarantie een lastige, erkent de minister. Er zijn echter ‘geen signalen bekend van jeugdzorginstellingen die vanwege hun specialistische aanbod geen financiële zekerheid van gemeenten ontvangen.’ Als aanbieders worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen, moeten zij in overleg treden met hun (reguliere) financiers, aldus de minister.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.