of 65378 LinkedIn

Geen extra geld voor Wmo

Gemeenten krijgen geen extra geld voor de uitvoering van de Wmo. Dat laat staatssecretaris Van Rijn (PvdA, VWS) weten aan de VNG.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) komt niet met extra geld over de brug om de instroom van vele nieuwe cliënten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor gemeenten financieel behapbaarder te maken. Dit blijkt uit zijn reactie naar gemeentekoepel VNG, die namens de gemeenten de bal voor een verantwoorde uitvoering van de Wmo bij het kabinet had gelegd.

Compensatie

Voor de bekostiging van het zogeheten overgangsrecht blijft het bij de 200 miljoen euro waarover Van Rijn en het VNG-bestuur het in december eens werden, stellen Van Rijn en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) in een brief aan de VNG. Het VNG-bestuur heeft een krappe twee weken geleden namens de gemeenten echter gesteld dat er een ruimere compensatieregeling moet komen.
Gemeenten moeten in 2015 de zorg overnemen die mensen nu via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) krijgen, maar vanaf januari onder de Wmo vallen. De bezuinigingen die met de decentralisatie van de langdurige zorg gepaard gaan, worden echter wel meteen doorgevoerd. Volgens een meerderheid van de gemeenten is dit ondoenlijk en de 200 miljoen euro compensatie te weinig.

 

Knelpunten

Het kabinet wil niet zover gaan, zo blijkt uit de woensdag verstuurde brief aan de VNG: de inhoudelijke reactie op de boodschap van het VNG-bestuur dat onder druk van gemeenten liet weten dat het onverantwoord is om de Wmo onder de huidige condities uit te voeren en het kabinet opriep om met betere (financiële) voorwaarden over de brug te komen. Wel gaat het de financiële effecten van het overgansgrecht in 2015 volgen, zo laat Van Rijn weten. Knelpunten worden met gemeenten besproken en komend jaar snel aangepakt. Het is niet duidelijk of dat betekent dat het kabinet dan alsnog gaat bijpassen.

 

Wettelijke borging

Op twee punten komt de staatssecretaris de gemeenten wel iets tegemoet. De samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten wat betreft de inzet van de wijkverpleging in de sociale wijkteams wordt wettelijk, in de Zorgverzekeringwet (Zvw), vastgelegd. Gemeenten hadden gevraagd om een wettelijke borging van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

 

Regietafels

Het gebrek aan regie vanuit het kabinet op de drie decentralisaties binnen het social domein (naast de Wmo ook de Jeugd- en Participatiewet) wil Van Rijn ondervangen door de inrichting van brede regietafels decentralisaties. Daar kunnen bestuurders van gemeenten met enige regelmaat invoering- en uitvoeringsonderwerpen met betrokken bewindspersonen bespreken. Uitgangspunt is het bevorderen van de samenhang tussen de drie decentralisaties. Minister Plasterk wordt voorzitter van deze regietafel decentralisaties. Plasterk is nu al coördinerend bewindspersoon voor de drie decentralisaties. Gemeenten stellen daar in de praktijk niets van te merken en drongen bij het kabinet aan op meer centrale regie.

 

Zorgen blijven

De zorgen van gemeenten zijn met deze brief niet meteen weggenomen, stelt de VNG in een eerste reactie. Die zorgen kunnen pas in de loop van het wetgevingstraject opgehelderd worden, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma in een schriftelijke reactie. ‘We hebben vertrouwen in de intentie van het kabinet, maar de wet moet nog door de Kamer worden besproken. Wij zullen ons met deze zorgen ook uitdrukkelijk tot het parlement wenden.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H(Appie) Kootstra (oud wethouder GL) op
Hoe het met de mensen gaat die zorg nodig hebben interesseert deze heren totaal niet van VVD en PvdA. Als de rijksbegroting maar de bezuiniging van 40% op de WMO binnen krijgt . Over de ruggen van de zwakken in de samenleving regeert dit kabinet. met steun van D66 die nog rechtser is dan de VVD ,en de SGP die vrouwen niet mee telt wat een fantastische steun heeft deze regering?
Door Pierre (ambtenaar) op
Eerst de mensen in problemen brengen en dan nog maar eens kijken of er iets aan gedaan kan worden. Zo lees ik in ieder geval de strekking van de reactie van Van Rijn en Plasterk.
Door JaapvV (adviseur) op
Heerlijk, die naïviteit..'het kabinet zet brede regietafels in om het eigen regiegebrek te compenseren'. Zou er nu niemand zijn die voorzitter Plasterk influistert dat er iets niet klopt?
Hoog tijd voor een regisseur met ballen en bevoegdheden die nu eens niet aardig gevonden hoeft te worden.