of 59854 LinkedIn

Geen extra geld voor jeugdzorg

Het kabinet blijft bij de een miljard euro die de gemeenten de komende drie jaar krijgen. Er komt geen extra geld bij. Het kabinet gaat evenmin sleutelen aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dat wordt per 2020 via een wetswijziging voor ook de meeste algemene voorzieningen doorgevoerd.

De stiekeme hoop van gemeenten dat het kabinet alsnog met extra geld voor de jeugdzorg over de brug zou komen, is ijdel geweest. Het kabinet blijft bij de een miljard euro die de gemeenten de komende drie jaar krijgen. Het kabinet gaat evenmin sleutelen aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dat wordt per 2020 via een wetswijziging voor ook de meeste algemene voorzieningen doorgevoerd.    

Jeugdhulpplicht

Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting van VWS. Opnieuw hamert het ministerie er op dat geld niet de enige oplossing is om de jeugdzorg te verbeteren. Ministerie en gemeenten gaan, zoals bekend, afspraken maken over op welk niveau (lokaal, (boven)regionaal en landelijk) de jeugdhulp het beste kan worden georganiseerd. Ook wordt onderzocht waar gemeenten hun jeugdzorggeld aan besteden. Lastenverlaging moet leiden tot meer geld voor daadwerkelijke jeugdhulp. ‘Een belangrijke vraag is ook: wat hoort bij normaal opvoeden en waar begint de jeugdhulpplicht?’, aldus de begroting. Diverse wethouders in het land hebben eerder aangegeven dat daarover een maatschappelijk debat op gang moet worden gebracht. Ook het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vindt het daar de hoogste tijd voor.

 

Domeinoverstijgend

Als daaraan behoefte is, is het ministerie bereid te kijken naar domeinoverstijgende financiering. Het gaat daarbij onder meer over de Wmo, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). In een aantal gemeenten wordt daar, in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders mee geëxperimenteerd, zoals in Ede, Dongen en Hollandscheveld. Doel is dat kwetsbare ouderen (en hun naasten) langer thuis kunnen blijven wonen.  

 

Toekomstbestendige zorg

Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg. Dit is onder meer nodig omdat de vergrijzing zal toenemen terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. Het ministerie gaat, samen met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten, nadenken over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop het zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Juiste beslissing van Kabinet. De uitgaven voor jeugdzorg en veel andere vormen van sociale zorg lopen geheel uit de hand.
Op korte termijn kan de insteek voor gemeenten zijn:
-betere prioriteitstelling
-betere kredietbewaking
-meer preventieve informatie en - maatregelen
-hogere drempels.
Op korte tot middellange termijn onderzoekt het Rijk de noodzakelijk hoogte en verdeling van het totale budget.