of 64621 LinkedIn

Geen beschut werk ‘grove aantasting sociaal akkoord’

Ton Heert van de FNV: We hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt en met de VNG in de Werkkamer afspraken gemaakt. En die zijn er niet zodat gemeenten die bij het oud papier kunnen gooien.’

Geen goed woord heeft FNV-voorman Ton Heerts over voor gemeenten die voor mensen met weinig arbeidsvermogen geen voorziening beschut werk inrichten. ‘Als gemeenten doen alsof ze niets met beschut werk te maken hebben, vind ik dat een grove schending van het sociaal akkoord en trouwens ook van het regeerakkoord.’

Volstrekte onzin
Gemeenten worstelen met het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten. In veel gemeenten wordt de discussie gevoerd of het niet beter – of goedkoper – is om in plaats van ‘duur beschut werk’ iets anders te regelen voor deze groep. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, of dagbesteding. Tilburg, Drechtsteden en Utrecht zijn gemeenten waar al besloten is iets anders voor mensen met een zware beperking in te richten, zoals dagbesteding. Met het geld dat ‘bespaard’ wordt door geen beschut werk te creëren zouden meer mensen geholpen kunnen worden, redeneren gemeenten. ‘Volstrekte onzin’ noemt Heerts deze reactie. ‘Dat kan helemaal niet. Het is totaal in strijd met het sociaal akkoord. Als het zo zou werken, kunnen we de sociale zekerheid beter in de handen van de gemeenten leggen. Dan krijgen we 400 zelfregulerende staatjes.’

 

Oud papier
Ook voor de argumentatie van gemeenten heeft de FNV weinig begrip. ‘Kijk, dat gemeenten heel veel moeten bezuinigen dat weet ik. En dat is lastig. Maar we hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt en met de VNG in de Werkkamer afspraken gemaakt. En die zijn er niet zodat gemeenten die bij het oud papier kunnen gooien.’


Echte baan
De FNV-voorman herhaalt nog eens dat het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten precies is waar de Wet werken naar Vermogen, de voorloper van de Participatiewet op stukgelopen is. ‘Daarom hebben we daarna het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers gesloten. Daar staat in dat mensen die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben, recht hebben op een echte baan.‘ Voor de zekerheid haalt hij het document er nog even bij. ‘Kijk maar in de Kamerbrief van 11 april 2013 over het sociaal akkoord.’

Beleidsvrijheid
Staatssecretaris Jetta Klijnsma reageert voorlopig voorzichtig op de signalen van gemeenten die beschut werk niet gaan aanbieden. Ze wijst op de verplichting voor gemeenten beleid te ontwikkelen op het gebied van beschut werk maar zegt tegelijkertijd dat gemeenten beleidsvrijheid hebben en dat beschut werk geen doel op zich is. ‘Dan moeten we misschien maar eens een briefje krijgen van Klijnsma dat ze het sociaal akkoord opzegt’, reageert Heerts fel. ‘Want als ze vindt dat gemeenten hierin beleidsvrijheid hebben, dan heeft het kabinet met ons verkeerde afspraken gemaakt.’

Juridisch 

Heerts heeft eigenlijk ‘niet zoveel zin in steeds die discussie tussen rijk en gemeenten’. Hij roept Klijnsma daarom op gemeenten duidelijk te maken beschut werk in te richten. Hij noemt Apeldoorn als gemeente die beschut werk wel goed inricht. 'Als het in Apeldoorn kan, kan het ook in de rest van Nederland.' Zelf gaat de FNV niet met individuele gemeenten in gesprek. ‘Maar als het zover komt dat er voor iemand geen beschut werk komt, dan zullen we onze juridische verdedigingslinie op orde hebben.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard op
Typisch goedkope vakbondstaal. Eerst afspreken met de overheid dat de gemeenten het vooral met veel minder geld moeten doen. En nu kritiek op gedachten die de samenhang met WMO bieden. Dit had de FNV bestuurder vast niet voorzien......

Door Kees Nieuwenhuizen (ambtenaar) op
De reactie van A.M.B. is erg eenzijdig. Het is nooit goed om de verschillende cliënten tegen elkaar uit te spelen. De een heeft meer en andere ondersteuning nodig dan de ander. Uiteraard is een evenwichtige verdeling nodig, maar evenwichtig kan ook zijn dat iemand die meer zorg nodig heeft ook meer krijgt, dan iemand die minder zorg nodig heeft.
Het belangrijkste is dat we mensen waar niemand zich over ontfermt een waardevolle plek geven om te kunnen werken. De beschutte werkplaats kan dan een goede voorziening zijn.
Door A.M.B. te Naar op
Leuk die verontwaardiging van Heerts. Hup, al het participatiegeld naar beschut werk. Dan blijft er dus helemaal niets meer over om alle andere bijstandscliënten aan het werk te helpen. Is dat zijn bedoeling? Je kan wel roepen dat iets moet worden uitgevoerd maar wees dan ook reëel en kijk hoeveel geld er voor de totale participatie inclusief beschut werk wordt ingezet. Te weinig dus!