of 64707 LinkedIn

G32 roept senaat op in te stemmen met Jeugdwet

De Eerste Kamer moet dinsdag instemmen met de Jeugdwet. Dat schrijven de wethouder Scholten (Eindhoven) en Noom (Zaanstad) namens het stedennetwerk G32 in een brief aan de senaat.

De G32 doet in een brief een dringend beroep op de Eerste Kamer om dinsdag met de Jeugdwet in te stemmen. Het is volgens het stedennetwerk onverantwoord om invoering ervan uit te stellen. Vier landelijke zorgorganisaties, waaronder GGZNederland, roepen de senaat via een advertentie in een aantal landelijke dagbladen juist op de wet níet aan te nemen.

Debat

Ook andere zorginstellingen hebben de afgelopen dagen opnieuw hun zorgen geuit over de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten. De Eerste Kamer debatteert dinsdag vanaf 11.30 uur over de Jeugdwet.

 

Afhankelijk van woonplaats

GGZNederland, het Landelijk Platform GGZ, het Nederland Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maken zich zorgen over de kabinetsplannen om de psychische zorg voor kinderen vanaf 2015 te laten uitvoeren door de gemeenten. Zij vinden het onverteerbaar dat de zorg voor kinderen afhankelijk wordt van de gemeente waarin zij wonen.

 

Problemen bij uitstel

Volgens de G32 gaat uitstel van de Jeugdwet problemen opleveren, ‘waar de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen niet beter van zal worden’, schrijven de wethouders Lenie Scholten (Eindhoven, GroenLinks) en Corrie Noom (Zaanstad, PvdA) namens de G32 aan de Eerste Kamer. ‘Uitstel van wetgeving verlamt het proces op landelijk, regionaal en lokaal niveau en haalt de nu verworven slagkracht weg. Bovendien maakt het de onzekerheid bij ouders en jeugdigen die aangewezen zijn op jeugdzorg en van de werknemers uit de sector alleen maar groter.’

 

Integraal werken

De gemeenten hameren in hun brief op het belang van integraal werken; een van de doelen van de jeugdwet is het einde maken aan de versnippering in zorg en welzijn. De inzet van multidisciplinaire teams in wijken zorgen voor die gewenste integrale aanpak, betogen de wethouders in hun brief. ‘Erop af, dichtbij bewoners, meer eigen regie, investeren in de basisvoorzieningen en preventief beleid, dat kenmerkt die nieuwe aanpak.’


Multidisciplinaire wijkteams

De aanpak werkt en wordt door steeds meer gemeenten overgenomen, stellen zij verder. ‘Door er snel bij te zijn met effectieve ondersteuning in het gezin lopen bijvoorbeeld het aantal uithuisplaatsingen drastisch terug. Multidisciplinaire wijkteams vormen het nieuwe perspectief van een majeure beweging in het sociale domein.’ De kennis en ervaring van de GGZ, Bureau Jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en cliëntondersteuners zijn onontbeerlijk, benadrukken de G32. ‘In onze visie worden zij integraal onderdeel van de nieuwe werkwijze, en in heel wat steden is dat, vooruitlopend op de nieuwe wet, al praktijk.’

 

Ruimte en steun

De G32 vragen de senatoren om ruimte en een steun in de rug om ‘regionaal en lokaal voor het eind van dit jaar degelijke afspraken te kunnen maken met instellingen, zodat zorgcontinuïteit voor cliënten is verzekerd, en er garanties ontstaan voor instandhouding van de noodzakelijke infrastructuur voor de komende jaren.’    

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
"Ik constateer dat velen de facto nog steeds in onzekerheid verkeren wat de gemeenten precies moeten en gaan doen." De gemeenten wilden deze transitie, gestemd in meerderheid, zelf. Zij zijn ook zelf verantwoordelijk om op tijd klaar te zijn. Vele gemeenten werken nu al zodanig samen met alle partners en instellingen dat de overgang vrijwel rimpeloos zal verlopen. Mijn zorg ligt bij de gemeenten die, niet geremd door kennis en kunde, wel overtuigd zijn van hun eigen nieuwe werkwijze. Zij willen een geheel nieuwe werkwijze met nieuwe mensen die geen idee hebben wat het vak toegang en triage in het voorliggend veld en juridisch gezien inhoud.
Door robert (juridisch adviseur) op
Als juridisch medewerker verbaas ik me over de hoogdravendheid waarmee de stelling wordt betrokken, dat er slagkracht is gerealiseerd. Ik constateer dat velen de facto nog steeds in onzekerheid verkeren wat de gemeenten precies moeten en gaan doen.
Als ouder van een kind met beperkingen verbaas ik me hoe weinig ouders en kinderen worden betrokken bij het e.e.a. Het lijkt erop dat de besluitvorming straks als een fait accompli wordt gepresenteerd en dat straks slechts achteraf gerepareerd kan worden 9en dat met kinderen) .
Conclusie: de bureaucratie stelt er klaar voor te zijn, nu de kinderen (o ja, om die is het te doen he!)
Door Pierre op
Ben reuze benieuwd met welk mandaat de g 32 bestuurders dit soort brieven sturen. Volgens mij zijn er nog nergens raadsbesluiten genomen over budgetten. Inhoud en financien staan compleet los van elkaar.
Wat zei minister De Gruijter bij de parlementarire enquete IHS ook al weer: ik zat er voor het beleid en de centen was iets voor de boekhouders.

Lokale bestuurders maken er een potje van, wellicht zitten hun opvolgers na maart met de brokken.
Door JJ op
Zolang gemeente ambtenaren ter discussie willen stellen of een kind met Downsyndroom wel een verstandelijke beperking heeft heb ik weinig vertrouwen in die gemeentes.
Door Jan op
Haastige spoed is zelden goed. Eindelijk wordt Nederland wakker en steeds duidelijker wordt dat de tweede kamer te snel heeft gehandeld. Transitie van jeugdgezondheidszorg naar gemeente is een kwalijke zaak. Een kind met psychische problemen heeft recht op gelijkwaardige zorg en privacy. Ambtenaren horen niet op de stoel van medici. Het verschillend benaderen en financieren van gezondheidszorg is ethisch ook niet verkoopbaar. Gelukkig zien naast medici, wetenschappers en bezorgde ouders, nu eindelijk steeds meer mensen dit in. Als uw kind ooit een gebroken been of kanker krijgt klopt u toch ook niet eerst aan bij het gemeente loket? Schandalig!