of 58952 LinkedIn

Friese gemeenten passen beleid aan op last rechter

Zeven gemeenten in Noordwest-Friesland passen per 2017 hun huishoudelijke hulpbeleid aan. Zo vervalt de regel dat inwoners de eerste drie uur zelf moeten regelen. Reden is de uitspraak van de hoogste rechter.

Zeven gemeenten in Noordwest-Friesland passen vanaf januari hun huishoudelijke hulpbeleid aan. Zo vervalt de regel dat inwoners de eerste drie uur zelf moeten regelen. Reden is de uitspraak van de hoogste rechter, die voorwaarden stelde aan de wijze waarop gemeenten de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015 moeten inrichten.

Verlaagd tarief

Nu moeten inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben, de eerste drie uur zelf regelen. Als er meer hulp en/of ondersteuning nodig was, kon bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân worden aangeklopt. De zeven gemeenten gaan per januari die ‘drie-uren-regel’ loslaten. Inwoners die de hulp in het huishouden nodig hebben, hoeven daarnaast niet meer zelf op zoek naar hulp, maar kunnen deze voor een verlaagd tarief inhuren bij een zorgaanbieder, die een overeenkomst heeft met de Dienst Sociale Zaken.

 

Vergoeding

In Harlingen betalen inwoners vanaf volgend jaar 8,50 euro per uur, inwoners uit de overige zes gemeenten betalen 10,50 euro per uur. Het gaat daarbij om  het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. Voor hulpbehoevenden die de hulp niet kunnen betalen, is een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten mogelijk via de gebiedsteams.

 

Ondersteuning

Inwoners uit de zeven gemeenten die moeite hebben om zelf afspraken te maken over de invulling van de huishoudelijke hulp, kunnen vanaf januari voor ondersteuning terecht bij de Dienst Sociale Zaken. Die regelt een aanbieder en geeft aan de aanbieder door wat er in huis moet worden gedaan. Wat blijft is dat tijdens een gesprek tussen een gebiedsteammedewerker en de hulpbehoevende wordt gekeken of en welke hulp nodig is en wat de inwoner zelf kan doen.

 

Contracteren

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelde in zijn vonnis van medio mei dat gemeenten de huishoudelijke hulp niet aan inwoners zelf mogen overlaten. Gemeenten moeten op zijn minst aanbieders contracteren en daarvoor tarieven vaststellen en openbaar maken. Sinds het vonnis hebben veel gemeenten hun beleid aangepast. Sommigen hebben dat direct na de uitspraak gedaan, vaak vooruitlopend op nieuw beleid. Anderen hadden er meer tijd voor nodig. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.