of 61043 LinkedIn

Fries geld voor armoedebestrijding

De provincie Friesland geeft 800 duizend euro uit aan zeven projecten die armoede moeten bestrijden. 'De provinciale inzet zorgt ervoor dat armoede echt wordt aangepakt en dat is nodig. Want ook in Fryslân komt dat voor', aldus gedeputeerde Piet Adema.
Reageer
De provincie Friesland geeft 800 duizend euro uit aan zeven projecten die armoede moeten bestrijden. 'De provinciale inzet zorgt ervoor dat armoede echt wordt aangepakt en dat is nodig. Want ook in Fryslân komt dat voor', aldus gedeputeerde Piet Adema.

Armoedesignalen herkennen

Het geld gaat onder meer naar een project dat zwangere vrouwen informeert over gezond gedrag (140 duizend euro). Het gaat om vrouwen met weinig inkomen en een lage opleiding. Ook komt er 100 duizend euro voor een project dat mensen met een minimuminkomen informeert over kortingen of kwijtschelding waar ze mogelijk recht op hebben. Een ander project waarbij kerkvrijwilligers leren armoedesignalen te herkennen en mensen goed te kunnen doorverwijzen kan rekenen op 75 duizend euro.

 

Schulden

Ook wordt er geld gegeven aan een project waarbij professionals worden getraind om mensen met schulden beter te begeleiden. In Noordoost Fryslân wordt een project gesubsidieerd om kennis over armoedebestrijding beter te delen. De bestaande projecten Klasse!kas en stichting Leergeld krijgen voor de tweede keer geld. Gedeputeerde Piet Adema: 'Als provincie maken we ons hard om overerving van armoede te voorkomen. Ook willen we mogelijk maken dat vrijwilligers en professionals beter samenwerken. Deze zeven projecten dragen hieraan bij.' 

 

Taskforce armoedebestrijding

De provincie Fryslân heeft sinds 2007 een provinciaal Armoedefonds. Tot 2011 is een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van armoede. Een Taskforce, onder voorzitterschap van oud-wethouder Klaske van der Berg geeft advies aan het College van Gedeputeerde Staten over de ingediende projectvoorstellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.