of 65101 LinkedIn

Forse winst jeugdinstelling schiet in verkeerde keelgat

Het college van de gemeenten Groningen moet actie ondernemen tegen zorginstellingen die structureel hoge winsten maken. Dat vinden de Groningse fracties van GroenLinks, ChristenUnie en de SP. Zorggeld moet niet weglekken naar aandeelhouders van zorgbedrijven.

Een jeugdhulpinstelling die miljoenen euro’s winst maakt en een groot deel daarvan uitkeert aan de aandeelhouders. Dat ontdekte het Groningse GroenLinks-raadslid Jasper Been bij het doorspitten van de jaarverslagen van Team050. Onverteerbaar vindt het raadslid, dat samen met de ChristenUnie en de SP van het Gronings college wil weten wat het gaat doen om structureel hoge winsten bij zorgaanbieders tegen te gaan. Zorggeld moet niet weglekken naar aandeelhouders van zorgbedrijven.

Marktwerking

‘Terwijl gemeente in Nederland hun begrotingen op de kop zetten om de zorg te kunnen betalen, keert een zorgbedrijf in Groningen miljoenen uit aan de eigen aandeelhouders’, twitterde Been onlangs. Net zoals heel veel gemeenten, kampt ook Groningen met tekorten op de jeugdhulp. Dat zorgbedrijven winst kunnen maken, is een logisch gevolg van marktwerking, stelt hij desgevraagd in een toelichting. ‘Als het lukt om winst te behalen, hoe zorgen we er dan voor dat de samenleving daarvan profiteert, in plaats van aandeelhouders.’ Team050 herkent zich niet in het beeld van een zorgcowboy, stelt de jeugdhulpinstelling in een reactie. De winst wordt ook niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar aan het eigen vermogen toegevoegd, stelt de instelling.

 

Winstmarges

Het raadslid dook niet toevallig de jaarverslagen van Team050 in. Vorig jaar bleek uit onderzoek van Follow the Money, KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio dat er in onder andere de gemeente Groningen zorgaanbieders actief zijn die structureel winstmarges behalen van meer dan 10 procent, ‘terwijl in deze sector 2,2 procent gebruikelijk is’, aldus GroenLinks, ChristenUnie en SP in hun raadsvragen. Een van die bedrijven was Team050, die in 2018 een winst noteerde van 1,86 miljoen euro.

 

Uitkopen aandeelhouder

Over 2019 behaalde het zorgbedrijf opnieuw een forse winst: 1,14 miljoen euro, zo las Been in het jaarverslag. ‘Uit de jaarrekeningen over de afgelopen zes jaar blijkt dat het bedrijf over die periode een gemiddelde winstmarge behaalde van 17,66 procent. De totale winst over deze zes jaar na belasting bedroeg 4,57 miljoen euro’, aldus de drie raadsfracties in hun raadsvragen. Een groot deel van die winst van afgelopen jaren (2,8 miljoen euro) is gebruikt om een van de twee aandeelhouders, de Zorgfabriek BV, uit te kopen, zo schrijft Been op de website van zijn partij. Dat bedrijf is in handen van de directeur van Team050 Lisette Sloot en haar zakenpartner. De enige overgebleven aandeelhouder van Team050 is Sloot Beheer BV, een bedrijf van de directeur van Team 050.

 

Publieke middelen

Vorig jaar stelde het Gronings college dat ‘structureel hoge bedrijfsresultaten uit zorgactiviteiten niet passen bij de door het college gewenste continuïteit van zorgverlening en verantwoorde besteding van publieke middelen’, herinneren de drie fracties het college in hun raadsvragen. Dit gebeurt naar nu blijkt echter nog steeds. De drie fracties willen weten wat het college gaat doen om structureel hoge winsten bij zorgaanbieders tegen te gaan.

 

Geen geheim

De situatie ligt niet zo zwart-wit als de raadsleden stellen, laat Carine de Bruine, bedrijfsvoerder van Team050 desgevraagd in een reactie weten. ‘Ja, we maken winst en dat doen we al jaren. Dat is ook geen geheim. We werken efficiënt en onze professionals besteden meer tijd aan zorg.’ Ook zijn de overheadkosten met 10 procent laag. Bij de vaststelling van het tarief houdt de gemeente rekening met 30 procent, aldus De Bruine. ‘Ook ons ziekteverzuim is met 0,5 procent veel lager dan het landelijke gemiddelde bij jeugdhulpinstellingen van 5 procent. Het is dan ook geen verrassing dat we winst maken.’ Die winst wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, zoals de raadsleden in hun vragen stellen, stelt De Bruine. Een van de aandeelhouders is weliswaar uitgekocht met een deel van de winst. Dat was om versimpeling in de bedrijfsstructuur aan te brengen en daarmee, op verzoek van de politiek, meer transparantie in het bedrijf te krijgen, aldus De Bruine.

 

Fraude en misbruik

De instelling vindt het terecht dat er politieke discussie wordt gevoerd over publieke en private winst als gevolg van de marktwerking, maar zij herkent zich niet in het beeld van een zorgcowboy. Fraude en misbruik moet worden aangepakt en het is daarom goed dat er kritische vragen over worden gesteld, schrijft de instelling op haar website. ‘Als je kritiek uit, moet je er ook voor zorgen dat de zorg anders wordt ingekocht’, stelt De Bruine. De gemeente Groningen contracteert jeugdhulpaanbieders via open house, waarbij aanbieders via de pxq-bekostigingssystematiek (prijs maal hoeveelheid) worden betaald. ‘Het is voor de gemeente veel gunstiger als ze ons op een andere manier financieren.’ Er is sinds juni een pilot gestart waarbij de instelling subsidie van de gemeente Groningen krijgt. De instelling hanteert daarnaast al jaren een tarief dat ruim 20 procent onder het maximale tarief ligt dat door de gemeente is vastgesteld en heeft afgezien van indexatie. Een deel van de winst uit 2018 wordt ingezet voor innovatie. In juni 2019 is daar zes ton voor gereserveerd. 'Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

 

Het college van Groningen wil eerst de raadsvragen beantwoorden voordat het ingaat op vragen van de media.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Felix op
Zie een volgend artikel in BB:
Het fundament van de jeugdzorg staat op instorten, waarschuwt Jeugdzorg Nederland. Terwijl kleine aanbieders van eenvoudige jeugdhulp er ruime winstmarges op nahouden, dreigt een deel van de zogenoemde systeempartijen om te vallen.

Team050 biedt een lichte vorm van jeugdzorg, overzichtelijk en goed te manegen. Daardoor komen ze financieel makkelijk uit. Het systeem biedt die mogelijkheid en daar wordt gebruik van gemaakt.

Het zou niet moeten gaan om zoveel mogelijk winst maken. Ben tevreden met een redelijke verdienste en neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Door Henk Donkers op
@Spijker.
Stoere taal maar, zo werkt het natuurlijk niet.
Er is geen definitie van misbruik. Een instelling die de inschrijving wint en toch winst maakt pleegt natuurlijk nog geen misbruik. Misbruik is fraude of het bewust niet leveren van prestaties. Daarover gaat dit artikel niet.
En uitsluiten van volgende opdrachten gaat ook niet. Allphen aan de Rijn weet dat als geen ander na de bouw van het nieuwe gemeentehuis een paar jaar terug.
De aannemer bleek achteraf "pepernoten" te hebben betaald aan een concurerende aannemer om te hoog in te schrijven. Uitsluiten bij een volgende opdracht was juridisch niet mogelijk.
Door Spijker (n.v.t.) op
Bedrijven, die misbruik maken van hun positie in het sociaal domein, bikkelhard aanpakken en uitsluiten voor toekomstige opdrachten.
Door Henk Donkers op
@Toine Goossens
Kritisch lezen is inderdaad een kunst. Helemaal gelijk in.
Het feit dat de gemeente een maximumtarief heeft vastgesteld wil natuurlijk niet zeggen dat dat ook per definitie het tarief is waarvoor de overheid de taak zelf kan uitvoeren.
Door Louis Koedam (Juridisch medewerker) op
Doet de marktwerking eens wat ze moet doen, is het weer niet goed.
Door Toine Goossens op
@Henk,

Kritisch lezen is een kunst:

De instelling hanteert daarnaast al jaren een tarief dat ruim 20 procent onder het maximale tarief ligt dat door de gemeente is vastgesteld en heeft afgezien van indexatie.

Noemt u mij een zorginstelling (stichting) die met dezelfde prijs genoegen neemt.
Ja, ik weet dat. Neemt u contact met mij op en ik zal dat laten zien.
Door Henk Donkers op
@Toine Goossens
Hoe komt u aan de stelling dat de prijzen in overheidsdienst met 20% omhoog gaan? Ik zie geen enkele onderbouwing. En we blijven helemaal niet zitten met financieel kwetsbare instellingen want die zijn er niet meer als we kiezen voor een systeem waarbij de overheid de zorg beheert.

En het heeft er toch niets mee te maken dat ook GL leden beleggen in de zorg. (als dat zo is, hoe weet u dat?) Het grote belang is het zorgsysteem en niet GL leden die zouden beleggen.
Door Toine Goossens op
Citaat van dit raadslid:

‘Als het lukt om winst te behalen, hoe zorgen we er dan voor dat de samenleving daarvan profiteert, in plaats van aandeelhouders.’

Jasper Been droomt. Hij weet dat deze zorg is geprivatiseerd. Hij weet dat een BV, naast haar zorgdoelen, ook winstdoelen heeft. Maar die winst is dan niet voor de eigenaar, maar voor GroenLinks en haar vrienden. Blijkbaar is deze eigenaar geen GL lid. Er zijn namelijk GL leden die beleggen in zorg OG. Die maken nog veel meer winst. Gaat Jasper Been daar ook verhaal halen?

Team050 wordt door de gemeente afgerekend op haar prestaties en tarieven. Blijkbaar zijn die dermate goed de gemeente graag doorgaat met Team050.

Het is onverteerbaar dat politici opdrachtnemers niet willen afrekenen op basis van hun prestaties, maar op basis van hun efficiency. Er zouden juist meer aanbieders moeten zijn die de businesscase van Team050 hanteren en laten zien dat het op organisatorisch gebied een puinhoop is bij zorginstellingen op 'non profit' basis opereren.

Citaat van de instelling:

De instelling hanteert daarnaast al jaren een tarief dat ruim 20 procent onder het maximale tarief ligt dat door de gemeente is vastgesteld en heeft afgezien van indexatie. Een deel van de winst uit 2018 wordt ingezet voor innovatie. In juni 2019 is daar zes ton voor gereserveerd. 'Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

De gemeente Groningen profiteert dus volop mee.

@Henk,
Als de overheden de aandelen in handen krijgen gaar de prijzen met 20% omhoog én blijven we, opnieuw, zitten met financieel zeer kwetsbare instellingen. Niemand wil dat. Uitgezonderd enkelen die het niet willen begrijpen.
Door Dennis op
Wat Henk zegt.
Door Jasper op
De zorginkopers bij gemeente Groningen hebben blijkbaar zitten slapen toen ze een contract (verlenging) afsloten met deze jeugdzorgverlener.

Als ze eerdere jaarverslagen hadden gelezen, deze zijn Voor alle zorgverleners en voor iedereen openbaar in te zien via https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
Hadden ze wellicht kunnen onderhandelen over een beter inkooptarief (met opslag 2% winstmarge voor continuïteit van de zorgverlener)