of 59082 LinkedIn

Forse toename vraag naar ‘sociale’ ambtenaar

Vooral de landelijke vraag naar beleidsmedewerkers en managers op het vlak van de gedecentraliseerde taken jeugd, werk en zorg is toegenomen. Uit een analyse van Yacht naar Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Sociaal Domein over het vierde kwartaal van 2016 blijkt dat naar die specifieke functies ruim een kwart meer vraag was dan in 2015.

De vraag van gemeenten naar medewerkers in het sociaal domein blijft groeien. In 2016 werden er ruim 8.000 vacatures geplaatst, bijna de helft meer dan in 2015.

Vooral de landelijke vraag naar beleidsmedewerkers en managers op het vlak van de gedecentraliseerde taken jeugd, werk en zorg is toegenomen. Uit een analyse van Yacht naar Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Sociaal Domein over het vierde kwartaal van 2016 blijkt dat naar die specifieke functies ruim een kwart meer vraag was dan in 2015.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Gemeenten hebben een deel van deze taken overgenomen van het rijk en de provincies. Het inbedden van die taken blijkt volgens Yacht twee jaar na invoering nog ingewikkeld en vraagt om specialisten zoals beleidsadviseurs.

Cultuur ambtenaren
‘De nieuwe manier van werken vraagt om een transformatie in de cultuur van ambtenaren. Van inwoners wordt daarnaast meer eigen initiatief en zelfredzaamheid verwacht. Lukt dit niet, dan geeft de gemeente ondersteuning. Dit beleid moet nog beter worden uitgewerkt. Juist daar spelen beleidsadviseurs een grote rol’, aldus Mirjam Beerkens, Business Development Manager Sociaal Domein bij Yacht.

Regionale verschillen
De toenemende vraag naar beleidsmedewerkers in het sociaal domein manifesteert zich in alle provincies. Wel zijn er regionale verschillen in de groei van het aantal vacatures. Relatief het hardst steeg de vraag in Friesland, Groningen en Flevoland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bloem (het daadwerkelijk helpen van mensen die zorg nodig hebben en door de bureaucratie amper krijgen) op
Dit is overwegend incompetentie, en het niet in beweging krijgen van ambtenaren zelf. Meer ambtenaren, meer bureaucratie, nog meer ellende voor de burgers. Zonde van al het geld! College en raadsleden, besteed het geld aan uw burgers ipv uw ambtenaren.
Door Kim op
De enorme wijkteams zijn veel te dominant aanwezig in privelevens en wijken en geven veel problemen.
Door Andries De jong (bestuurder sociaal domein) op
Deze ontwikkeling naar grotere overheidseenheden op het sociale domein is al gaande sinds de jaren tachtig. Na iedere crisis bleek juist de overheid groter te worden en illustreert hoe de overheid steeds sterker figureert op maatschappelijk terrein en professionals organisaties aanstuurt om zich te conformeren aan de overheidssystematiek.
Door Frits vrijheid blijheid (we willen af van het sociale gezeur en de privacyschending) op
Als je het de burgers vraagt : w ij willen niet nog meer van die mensen in de wijken !
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Bij Yacht draait het gewoon om verhoging van de omzet, maar van deze trend word ik niet bepaald blij. wat moet de burger met beleidsambtenaren? Het maakt het wantrouwen van de burger jegens de overheid alleen maar groter! De eerste afstraffing volgt al 15 maart, de volgende in 2018. Wat nodig is, zijn sociale ambtenaren die mensen coachen bij het proces van maatschappelijke verandering. Ambtenaren die gemakkelijk aanspreekbaar en waar men voor raad en daad terecht kan.
Nou ja, we zullen in de week na 15 maart alle huilverhalen in de media wel weer horen...
Door Willem op
Hoezo moet Mirjam Beerkens hier worden geciteerd? Zij en haar club Yacht varen er slechts wel bij, al die inhuur van 'beleidsadviseurs'. Of het uurtje factuurtje de burgers ook iets oplevert is nog maar de vraag.