of 59220 LinkedIn

FNV dreigt met rechtszaak om Wmo-beleid Emmen

Vakbond FNV Zorg en Welzijn wil dat de gemeente Emmen Wmo-cliënten een herindicatie geeft. Doet de gemeente dat niet, gaat de FNV naar de rechter en kan de gemeente een dwangsom worden opgelegd.

Vakbond FNV Zorg en Welzijn wil dat de gemeente Emmen Wmo-cliënten een herindicatie geeft. Doet de gemeente dat niet, gaat de FNV naar de rechter en kan de gemeente een dwangsom worden opgelegd.

Zelf onderhandelen met zorgaanbieder

De huidige indicaties voldoen volgens FNV niet aan de wet. In de indicaties moet namelijk worden vermeld welke ondersteuning een cliënt krijgt en hoe vaak. Dat is bij de indicaties van Wmo-cliënten in Emmen niet het geval. De gemeente Emmen zou het aan cliënten zelf laten om met zorgaanbieders te onderhandelen over de aard en de frequentie van de geleverde ondersteuning, een plicht voor de gemeente volgens de Wmo en verschillende gerechtelijke uitspraken.

 

Dwangsom

‘Om die reden willen we dat álle Wmo-indicaties in de gemeente Emmen opnieuw worden beoordeeld’, zegt Maureen van der Pligt van FNV Zorg en Welzijn. ‘De eerste hebben we nu aangeleverd en daarvoor heeft de gemeente nog twee weken om dit in orde te maken.' Bij weigering kan de gemeente vervolgens een dwangsom worden opgelegd van 1.200 euro per cliënt per dag.

 

Minder zorg

Als gevolg van het huidige Emmense Wmo-beleid wordt er volgens de FNV minder zorg geleverd. ‘Dat houdt voor onze leden in dat zij werkuren verliezen en met een hogere werkdruk te maken krijgen. Dat laatste heeft te maken met het feit dat ze vaak in minder tijd hebben om de benodigde zorg te geven. Sommigen worden letterlijk met een stopwatch in de gaten gehouden. Voor cliënten is het al helemaal funest. Uit klanttevredenheidsonderzoek door de gemeente bleek eerder ook al dat cliënten ontevreden zijn, maar toch gaat de gemeente door met dit beleid. Wij vinden dat onbegrijpelijk.’

 

Beroepszaken

FNV roept het komende college van Emmen dan ook op om het beleid te wijzigen als het huidige college daar niet aan wil. ‘Inmiddels hebben er omtrent het WMO-beleid van Emmen al twee beroepszaken gediend, die we allebei hebben gewonnen. Wat dat betreft zie ik een rechtszaak met veel vertrouwen tegemoet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (directeur) op
De wet dwangsom kost na 14 dagen geen besluit van de gemeente € 20,00 per dag tot € 1260,00.
Veel gemeenten laten het hierop aankomen en betalen gewoon die dwangsom. Zeist is ook zo een gemeente.
Waar die € 1200 euro per dag vandaan komt?..9BN6C
Door alexander (oud-raadslid) op
ik ken het dossier uiteraard niet, maar als ik de omschrijving van dhr. de Pagter lees, krijg ik wat plaatsvervangende schaamte over het beleid van de gemeente Emmen. Het is toch diep triest dat de gemeente zo lang draalt met een dergelijke aanvraag om uitbreiding maatschappelijke ondersteuning. Overigens heeft de FNV wat betreft de onderhandelingen met de zorgaanbieder volkomen gelijk. Dit is inderdaad aan de gemeente.
Door Peter de Pagter (Wmo consulent.) op
Bovenstaand artikel geeft niet volledig weer wat er aan de hand is. Namens een burger die (meer) maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, is er een melding gedaan. 6 weken na de melding heeft de gemeente nog geen rapportage over zijn onderzoek (naar aanleiding van de melding) uitgebracht. Daarop is er een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning gedaan. 2 weken na de melding heeft de gemeente geen besluit genomen. Daarop is de gemeente ingebreke gesteld en heeft nog 2 weken de tijd om een besluit te nemen. Doet de gemeente dat niet, dan begint een dwangsom te lopen en kan bij de rechter verzocht worden om de gemeente de opdracht te geven om alsnog een besluit te nemen.