of 64621 LinkedIn

Flinke stijging van flexwerkers in de bijstand in 2020

In 2020 moesten twee keer zoveel WW'ers tussen 15 en 35 jaar terugvallen op de bijstand als in het voorgaande jaar. Bovendien komt de stijging volledig voor rekening van mensen die voorafgaand aan de WW-uitkering als uitzendkracht of met een tijdelijk contract werkten.

Het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering in de bijstand belandt, lag in coronajaar 2020 ruim anderhalf keer zo hoog als het jaar daarvoor. Die stijging wordt met name veroorzaakt door jonge flexwerkers in de uitzendsector en de horeca. 

Baankansen
Dat meldt uitkeringsinstantie UWV dinsdagochtend. Als gevolg van de coronacrisis, die in 2020 hele sectoren platlegde en daardoor baankansen verminderde, stroomden er in dat jaar aanzienlijk meer WW'ers noodgedwongen door naar de bijstand. Dat aantal daalde sinds 2015 gestaag, maar liep tussen 2019 en 2020 weer op van zo'n 13.500 tot bijna 21.000 mensen.

Herstelfase
Het percentage WW'ers wiens uitkering stopte vanwege het vinden van een baan, lag dan ook lager. Het aandeel dat doorstroomde naar de bijstand groeide juist, van 3,9 procent in 2019 naar 5,3 procent in 2020. Dat percentage is nog wel iets lager dan in de jaren 2015 en 2016, toen de arbeidsmarkt nog in de herstelfase van de vorige economische crisis zat.

Flexwerk
De stijging is het sterkst onder jonge werklozen. In 2020 moesten twee keer zoveel WW'ers tussen 15 en 35 jaar terugvallen op de bijstand als in het voorgaande jaar. Bovendien komt de stijging volledig voor rekening van mensen die voorafgaand aan de WW-uitkering als uitzendkracht of met een tijdelijk contract werkten. Het aantal mensen dat vanuit een vast contract via de WW in de bijstand belandde, daalde in 2020 zelfs licht. De helft van de doorstromers in 2020 kwam uit de uitzendbranche of de horeca.

Regio’s
Hoewel het percentage doorstroom naar de bijstand in alle regio's toenam, zijn er wel grote verschillen. Zo kwamen in de regio's Rijnmond (rondom Rotterdam) en Haaglanden (rondom Den Haag) 7 tot 8 procent van de WW'ers in de bijstand terecht. In Noord-Limburg was dat maar net boven de 3 procent.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Nederland heeft de nare gewoonte om Amerika te volgen in alle slechte ontwikkelingen. Met de afschaffing van de ziektewet is personeel een risico geworden voor de werkgever. De werkgever wil zo min mogelijk risico: ziedaar anderhalf miljoen ZZPérs zonder pensioen en fatsoenlijk vangnet. Met de enorme rijkdom in Nederland is het niet voor te stellen dat we ons gedragen alsof we een 19e eeuwse liberale industriestaat aan het worden zijn zonder sociale fatsoenlijke sociale zekerheid. Eén jaar WW terwijl er jarenlang premie wordt betaald? We zijn al een lage lonenland. Laten we nu eindelijk eens serieus belasting gaan heffen op inkomsten uit vermogen, dan hebben we plots genoeg belastingmiddelen om de sociale zekerheid en gezondheidszorg op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Die domme bestuurders moeten eens uit een ivoren toren komen waar ze blijkbaar alleen maar mensen tegen komen die vermogend en welvarend zijn en een paar goede fondsen op de Kaaiman eilanden.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
D66 en CDA (Hoekstra) willen de WW duur verkorten en het ontslagrecht versoepelen. Europa wil dat Nederland wat doet aan de hypotheekrenteaftrek en aan het aantal flexwerkers. Met een kortere WW duur wordt flexwerk voor werkgevers goedkoper!! Dat is precies wat partijen als D66 die worden aangestuurd door werkgevers en kapitaal willen. En stromen mensen nog sneller door naar de bijstand. De onderkant van de arbeidsmarkt is aardig uitgehold.