of 60831 LinkedIn

Financiële zorgen over Participatiewet

De te beperkte budgetten, de quotumregeling voor gehandicapten en de afbouw van de sociale werkvoorziening baren VNG, Divosa en Cedris zorgen. Deze hebben zij in brieven aan de Kamer geuit.

Gemeenten, Divosa en Cedris maken zich grote zorgen over de te beperkte budgetten die gemeenten straks krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarnaast zijn er twijfels over de verplichting voor bedrijven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

 

Onvoldoende in samenhang

Ook is er kritiek dat de regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt onvoldoende in samenhang wordt opgepakt met de decentralisaties jeugd en begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten).

 

Meer duidelijkheidrond kerst

De partijen hebben de Kamer hierover afzonderlijk brieven gestuurd. Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) stuurt naar verwachting rond de kerst een brief naar de Kamer met de contouren over de Participatiewet; de opvolger van de gesneuvelde Wet werken naar vermogen (Wwnv). Daarin zal onder meer worden ingegaan op de verschillen met de Wwnv. De wet moet per januari 2014 van kracht worden.

 

Herstructureringsfonds

De VNG vreest dat gemeenten straks onvoldoende geld hebben om de ambities van het kabinet waar te maken. ‘Na een eerdere korting van 400 miljoen euro op het Participatiebudget, volgt in 2014 een extra korting van 200 miljoen. De korting op het WSW-budget wordt langzamer ingeboekt, maar het herstructureringsfonds is verdwenen’, aldus Jan Hamming, voorzitter van de commissie Werk en inkomen van de VNG.

 

Afbouw sociale werkvoorziening

Ook over de sociale werkvoorziening (sw) heeft de VNG financiële zorgen. ‘De Wsw wordt vanaf 2014 afgebouwd. Dat heeft grote gevolgen voor de kosten per persoon in de oude Wsw. Als we niet uitkijken wordt de oude Wsw daardoor een enorme belasting voor de Participatiewet. Het rijk neemt het besluit om te stoppen met de Wsw en moet daarom ook aangeven hoe zij voorziet in de consequenties van de afbouw van de regeling’, stelt Hamming. Hij benadrukt het geen geïsoleerde operatie is. De VNG pleit al langer voor een samenhangende uitwerking van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein.

 

Quotumregeling arbeidsgehandicapten

De door het kabinet gewenste quotumregeling voor arbeidsgehandicapten heeft volgens de VNG alleen zin als deze echt extra plekken oplevert en als deze gemeenten in staat stelt om afspraken te maken met ondernemers in de regio. Hamming: ‘ We moeten niet in de situatie komen dat we als gemeenten en ondernemers lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dan zijn alle investeringen van gemeenten om de contacten met ondernemers te verbeteren verloren moeite geweest.’

 

Zelfredzaamheid

Divosa en Cedris vrezen dat er straks onvoldoende geld beschikbaar is om van de drie decentralisaties een succes te maken. De Participatiewet kan niet zonder een volwassen participatiebudget waarmee voor mensen met beperkingen begeleiding naar werk en zelfredzaamheid mogelijk wordt gemaakt. Niet alleen voor de bestaande klanten, maar ook voor mensen die in de toekomst van gemeenten en SW-bedrijven afhankelijk worden, stellen Divosa en Cedris in hun brief aan de Kamer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door keijzer op
Het is helaas een algemeen probleem dat zaken niet in samenhang gewijzigd worden. Het grand design ontbreekt. Men bezuinigt hier, maar daar gaan de kosten voorspelbaar stijgen. Op veel terreinen is Nederland zo creatief en vernieuwend en succesvol. Zou het komen dat politiek en bestuur en belangenorganisaties per definitie zichzelf hierin blokkeren, omdat continuïteit van eigen bestaan en positie leidend is en verzekerde pot belastinggeld daarbij als comfortabel gegeven? Tot natuurlijk minder geld noopt tot creativiteit die veelal niet geoefend is, zoals bij de Marktpartijen, die over elke product diep nadenken, omdat de risico's als het niet werkt zoals men hoopt, voor eigen rekening komen. Het grote verschil wordt ook veroorzaakt, omdat bij marktpartijen de democratie nauwelijks een rol heeft. Als er zovelen een vinger in de pap hebben wordt de pap bepaald niet altijd origineel van smaak.
Die talrijke smaakmakers horen de veldwerkers wel met meer praktische ervaring aan, maar het lijkt in de uiteindelijke besluitvorming geen rol van betekenis te spelen. Dat is een patroon helaas.
Fortuyn zei omstreeks 1990 o.a. al in een interview met Theo van Gogh dat een zakenkabinet bij een nodige grootschalige herstructurering nodig was. Die dan wel luistert naar de veldwerkers daarbij.
Wat Bart de Wever voor ogen heeft voor Antwerpen had Fortuyn voor ogen voor Rotterdam destijds.
Dezelfde punten spelen. Frappant In beide gevallen ook veel te lang een overwegende en onpraktische rode waas qua bestuur.
Door Jos Derckx (adm) op
Dit kabinet heeft geen ambities maar loopt slaafs achter Brussel aan. Alle wetgeving is er op geënt om straks alle touwtjes uit handen te geven en van NL een nieuw Griekenland te maken. Alleen de temperaturen zijn hier anders.
Door h.fopma (1Emedewerker SW) op
iK VINDT DAT DE WERKNEMERS OP MOETEN STAAN TEGEN DIT BESLUIT HET IS ON NEDERLANDS OM ZO a,SOCIAAL MET DE MINDEREN IN DE ZAMENLEVING OM TE GAAN ..ZELF ALS ZE UIT HET KABINET STAPPEN KOMEN ZE OP WACHT GELD TE STAAN EN MAAR BEZUINIGEN OP DE ZWAKKEREN IK SNAP NIET DAT DEZE MENSEN S,MORGENS IN DE SPIEGEL DURFEN KIJKEN HEB HIER GEEN WORDEN VOOR.

SW medewerker
Door jos (gemeente ambtenaar 9inkomensconsulent) op
ik be het eens met de 2 dames voor mij; de regering denkt dat als je een wet verandert of een nieuwe wet makt, dat dan alle problemen zijn opgelost; hoe naïef. ik ken de wettekst van de Participatiewet (PW) niet (is er al een voorstel tot wet?) dus kan ik er nog niet zo veel over zeggen; komt deze wet in de plaats van de huidige bijstandswet (WWB)? ik volg het allemaal niet niet meer zo nauw; inderdaad, wat je zegt, rond de kerst naar de 2e kamer sturen zodat er weinig of geen protest is; sinds 1973 landelijk altijd PvdA gestemd, maar het ziet er naar uit dat deze partij ook mijn stem kwijt is; geen goede wet want het is niets anders dan een ordinaire bezuinigingsoperatie; waar blijven de protesten van al die maatschappelijke organisaties? ( bijstandsbond bv; de vakbonden enz.); laten we hopen dat 1 jnauari 2014 de crisis al achter de rug is en er grote vraag is naar arbeidskrachten; is nu (dec. 2012) al te "voorspellen" in welke branches de vraag naar arbeidskrachten het grootst is zodat de wajiongers, bijstandsgerechtigden de juiste scholing krijgen en is er genoeg geld om ze so wie so te scholen et c ??? persoonlijk heb ik er geen fiducie in !!!!
Door Ria Huisman (Directeur) op
Deze hele wet is toch een bezuinigingsoperatie.
Al 40 jaar worden mensen met een vlekje niet aangenomen. We zagen het vroeger in de WAGW
5% bij de Overheid moest worden aangenomen en wat is er van terecht gekomen? Juist ja u raad het al.
Natuurlijk doen we het met de Kerst minder commentaar toch gewoon doordrukken die wet.
Ook de huishoud- en uitkeringstoets staat op het programma, daar hoor en zie je niets meer van door de media.
Had de wajongers maar eerder begeleid naar re- integratie.
Door monique op
Ik denk dat het weinig zin heeft om in deze tijden van oplopende werkloosheid heel veel geld in het participatiebudget te stoppen. Ik weet uit ervaring dat heel veel geld gestopt is in allerlei doelloze projecten om maar geen geld aan Den Haag terug te hoeven geven. Het participatiebudget was echt veel te ruim. Er moet meer gekeken worden naar de motivatie van bepaalde mensen om aan het werk te gaan. Er komen elke dag weer meer MOE-landers naar Nederland om te werken, omdat ze gemotiveerd zijn en hard werken. Dat kan een nederlanders toch ook, zou je denken.