of 62284 LinkedIn

Extra’s bij SZW gaan naar armoede en werk

Gemeenten krijgen er op verschillende terreinen wat geld bij voor hun sociale beleid. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van SZW. Veel extra rijksgeld wordt ingezet voor het aan het werk helpen van mensen en naar het ondersteunen van mensen in armoede.

Gemeenten krijgen er op verschillende terreinen wat geld bij voor hun sociale beleid. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van SZW. Veel extra rijksgeld wordt ingezet voor het aan het werk helpen van mensen en naar het ondersteunen van mensen in armoede.

Schuldhulpverlening
Om gemeenten te helpen bij het bestrijden van armoede, wordt met gemeenten gewerkt aan het verbeteren van de professionaliteit van de schuldhulpverlening. Bovendien gaat er in 2017 en 2018 7,5 miljoen euro extra in het Gemeentefonds voor de bestrijden van armoede onder ouderen met een bijstandsuitkering. 100 miljoen structureel gaat naar schoolbenodigdheden, sportattributen, zwemles, kleding en schoolreisjes voor kinderen die in armoede opgroeien. De bedragen lekten vorige week al uit.

Beschut

Voor gemeenten die beschut werk realiseren en voor het uitbreiden van de no-riskpolis voor de doelgroep beschut werk, is een ‘implementatieondersteuning’ van 100 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2016-2020. Dit omdat van de beoogde 1600 beschutte plekken er vorig jaar slechts 44 gerealiseerd werden en bovendien een kwart van de gemeenten aangeeft geen beschut werk te gaan inrichten. Het kabinet wil met het extra geld, dat vorig jaar al werd toegezegd, bewerkstelligen dat gemeenten meer beschutte plaatsen creëren. Daarnaast komt er vanaf 2017 ook een wettelijke verpichting.


Vijftigplus
Om te zorgen dat vijftigplussers sneller weer aan het werk raken wordt de campagne ‘Perspectief voor vijftigplussers’ gestart. Kern van de aanpak is dat vijftigplussers worden ondersteund bij het vinden van werk en dat werkgevers worden gestimuleerd om hen aan te nemen. Het hele actieplan krijgt 68 miljoen euro. Om de arbeidsparticipatie van ouders met kinderen te stimuleren wordt vanaf volgend jaar 200 miljoen euro structureel geïnvesteerd in toegang en kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast wordt de toegankelijkheid verbeterd door de bestuurlijke afspraken met gemeenten over uitbreiding van het gemeentelijk aanbod voor peuters van niet-werkende ouders.


UWV

Het UWV krijgt er 160 miljoen euro bij om  de persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden met een Ww-uitkering te verbeteren. Zo kan de werkzoekende eerder weer aan het werk. Op die manier verdient de investering zichzelf terug, meent het kabinet. Om de overgang van werk naar werk of van uitkering naar werk verder te ondersteunen is 30 miljoen vrijgemaakt voor scholingsvouchers. Daarnaast is er 40 miljoen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op dienstverlening aan werkzoekenden en nauwere samenwerking in de regio.


 

Bijstandsbudget
De bijstandsuitgaven zullen de komende jaren groeien. Van 5,8 miljard in 2016 naar 6,3 miljard in 2021. Reden hiervoor is de invoering van de Participatiewet, waardoor de groep mensen die een bijstandsuitkering ontvangt groeit. Ook wordt de toename in de uitgaven verklaard door de verhoogde asielstroom die leidt tot een extra beroep op de bijstand. Voor 2017 is het budget 5,8 miljard. Hiervan wordt een bedrag van € 71 miljoen gereserveerd voor de betaling in 2017 van de vangnetuitkeringen over 2015.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedew) op
Aangezien nergens wordt vermeld dat al dit geld geoormerkt wordt, of dat het in elk geval moet worden uitgegeven aan de uitvoeringskosten, zullen er wel weer een berg managers worden aangetrokken en een hoop onderzoeksbureaus ingeschakeld. Is ook werkloosheidsbestrijding, natuurlijk. Maar de echte doelgroepen zullen er vast weer weinig van merken.