of 64621 LinkedIn

Extra huurverhoging gaat niet op 1 juli in

Dat laat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken definitief aan de Tweede Kamer weten. Het voorstel voor de verhoging werd vorige week aangenomen door de Tweede Kamer, maar de rechter stak een dag later een stokje voor de wijze waarop de fiscus al inkomensgegevens aan huisbazen verstrekte.
5 reacties

De extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor mensen die samen meer dan 43.000 euro verdienen en toch een corporatiehuis bewonen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan.

Inkomensgegevens

Dat laat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken definitief aan de Tweede Kamer weten. Het voorstel voor de verhoging werd vorige week aangenomen door de Tweede Kamer, maar de rechter stak een dag later een stokje voor de wijze waarop de fiscus al inkomensgegevens aan huisbazen verstrekte.

Daarbij moet de verhoging ook nog door door de Eerste Kamer. Bovendien moeten voornemens tot verhoging minstens twee maanden van te voren schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de huurder. Dat wordt dus allemaal te krap.

1 juli 

De huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd. Verhuurders kunnen nu twee dingen doen, blijkt uit het schrijven van Spies. Dat is in de eerste plaats per 1 juli alleen de reguliere huurverhoging met de inflatie doorvoeren en de extra huurverhoging pas per 1 juli volgend jaar. De tweede mogelijkheid is met alle huurverhogingen te wachten totdat het plan van Spies er ook bij de Senaat door is. Dat zou veel eerder moeten lukken.

Inwonende kinderen 

Hoewel het gaat om huishoudens die een inkomen hebben van meer dan 43.000 euro, tellen verdiensten tot 1300 euro van inwonende kinderen tot 23 jaar niet mee.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Abel Wortelboer (milieujurist) op
Huur dient m.i. gekoppeld te zijn aan de kwaliteit van de gehuurde woning en het woongenot o.b.v. objectieve criteria (bijv. puntensysteem) en niet aan het inkomen. Wel kan inkomenssteun (huurtoeslag) nodig zijn om huren voor mensen met lage inkomens betaalbaar te maken. Doen we dit niet, dan is het hek van de dam en kunnen we de prijs van alle (semi-)publieke goederen en diensten, anders dan in de marktsector, wel inkomensafhankelijk maken en niet meer kwaliteits- en - schaarsteafhankelijk. Ofwel voor gelijke diensten en producten in de (semi-)publieke sfeer gelden dan verschillende prijzen al naar gelang de hoogte van het (bruto)inkomen. Dit lijkt me niet juist omdat met (netto) draagkrachtverschillen bij mensen, en dus ook bij huurders van sociale huurwoningen, via de belasting- en premieheffing en de toeslagenregelingen rekening moet worden gehouden en niet via de prijzen van goederen en diensten. Verder betekent m.i. de door dit kabinet gewenste extra 5% huurverhoging voor "scheefwoners" dat zij feitelijk de dupe worden van prijsstijgingen in de (sociale) koopsector waar zij part noch deel aan hebben gehad. Misschien is hun huurwoning boekhoudkundig en technisch zelfs al wel afgeschreven en is hun feitelijk woongenot verminderd. Een laatste argument tegen de extra huurverhoging voor "scheefwoners" is dat de sociale structuur van een wijk wordt verstoord omdat de sociale huurwoningen alleen nog toegankelijk worden voor laagbetaalden. Het is in feite een verkapte belastingverhoging omdat de geraamde 750 mln opbrengst voor de corporaties een evengrote vermindering van de uit de algemeen middelen te betalen huurtoeslag betekent.
Door Scheefwoner (Consultant) op
Wat voor plannen zijn er voor de scheefwoners die honderden euro's per maand aan toeslagen ontvangen voor een woning die te duur voor ze is? Als wonen verplicht salarisgerelateerd wordt, dan lijkt het me redelijk om langdurige toeslagen af te schaffen. En wanneer gebeurt er nu eens wat met de hypotheekrente aftrek waarbij we met z'n allen meebetalen aan de woningen van de beter betaalde woningeigenaren die uiteindelijk door onze investering hun woning met veel winst kunnen verkopen?
Door Re op
@henk

De hypotheek verhogen met 5%, waar de hek praat je over man...laat je nakijken voor je wat plempt.
Door henk (ambtenaar) op
het is duidelijk hoever dit kabinet van de bevolking afstaat. als je samen 43000 euro verdient, waar hebben we het dan over? Dit is al verdraaid weinig, zeker met schoolgaande kinderen. Foei VVD, CDA en PVV: wat staan jullie ver ons af. Laten we de hypotheek verhogen met 5% voor mensen zoals jullie die al meer dan 100000 verdienen. Lijkt me een beter plan/
Door Clarice op
de CDA boodschap is duidelijk; huurders die net iets meer verdienen dan weinig krijgen binnenkort van Spies een staak in de rug, of omgekeerd.