of 64707 LinkedIn

Extra geld voor digitalisering zorg

Voor digitalisering in de zorg stelt het kabinet dit jaar 77 miljoen euro beschikbaar. De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg extra onderstreept.

Het kabinet stelt voor digitalisering in de zorg dit jaar 77 miljoen euro beschikbaar. De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg extra onderstreept.

Kwetsbare ouderen

Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting 2021 van VWS. ‘Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening’, aldus het ministerie van VWS.

 

Incidenteel

De VWS-begroting bevat verder geen nieuws voor gemeenten. Via het gemeentefonds komt in 2022 incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten, zo is dinsdag bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas een volgend kabinet neemt een besluit over mogelijke structurele ophoging van het budget.

 

Wmo-abonnementstarief

Ook wat betreft financiële compensatie van de gevolgen van de invoering van het Wmo-abonnementstarief wil het kabinet nog niet vooruitlopen. Het wil eerst het onderzoek naar de gevolgen daarvan afwachten. Dat onderzoek, over de gevolgen van 2019, komt een dezer weken. Op basis van die uitkomsten gaat VWS met gemeentekoepel VNG in overleg. Gemeenten willen helemaal af van die inkomensonafhankelijke bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Zij zien sinds de invoering ervan een toename van het aantal mensen dat een Wmo-voorziening aanvraagt.

 

Dakloosheid

Andere bedragen die in de begroting 2021 van VWS zijn opgenomen, waren al eerder bekend gemaakt. Zoals de 200 miljoen euro extra voor 2020 en 2021 voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Ook de structurele 26 miljoen extra vanaf 2021 voor de acht expertisecentra voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek was al bekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.