of 58952 LinkedIn

Extra geld voor beschut werk

De in totaal 100 miljoen euro moet ervoor zorgen dat de 30 duizend beschutte plekken die gemeenten moeten inrichten er ook daadwerkelijk komen

Gemeenten krijgen de komende vijf jaar jaarlijks 20 miljoen euro extra voor het inrichten van beschut werk. Dat blijkt uit de rijksbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt 500 miljoen vrijgemaakt zodat werkgevers minder loonkosten gaan betalen voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon.

Zorgen
De in totaal 100 miljoen euro moet ervoor zorgen dat de 30 duizend beschutte plekken die gemeenten moeten inrichten er ook daadwerkelijk komen. Het geld wordt vanaf 2016 tot 2020 uitgekeerd aan gemeenten. Vorige week maakte voorzitter Job Cohen van brancheorganisatie voor de Sw Cedris zich in
Binnenlands Bestuur al zorgen over het feit dat deze beschutte werkplekken nog niet van de grond komen. De financiële injectie van vijf jaar lang 20 miljoen moet helpen de beschutte banen in te richten. Cedris is blij met deze tijdelijke maatregel, maar vindt dat daarnaast een structurele oplossing nodig is. ‘Deze maatregel geeft een duw in de goede richting. Dat is winst’ aldus voorzitter Job Cohen. ‘Maar bij beschut werk gaat het over vaste banen. Gemeenten hebben jaar-in-jaar-uit een tekort van enkele duizenden euro’s per beschutte werkplek. De vraag is hoeveel gemeenten dat risico gaan lopen als ze er tijdelijk financiering bij krijgen.’


500 miljoen
Om ervoor te zorgen dat mensen met laagbetaald werk meer kans maken om aangenomen te worden, wordt vanaf 2017 jaarlijks 500 miljoen euro vrijgemaakt om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken mensen met een laag inkomen aan te nemen; het lage inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers krijgen dit zodat de loonkosten laag blijven zonder dat de werknemer salaris inlevert. Cedris pleit ervoor deze 500 miljoen in z’n geheel in te zetten voor het omlaag brengen van de werkgeverslasten voor de garantiebanen en beschut werk. Cohen: ‘Dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om óók deze mensen een kans te geven op een baan. Bovendien is het eerlijker. Nu betaal je als werkgever het volle pond aan werkgeverslasten, ook als iemand door zijn handicap veel minder productief is. Eigenlijk is dat gek.‘

 

Andere maatregelen in het sociaal domein:

Er is 100 miljoen vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede en schulden. Het grootste deel gaat naar gemeenten, zodat maatwerk geleverd kan worden aan mensen die in problemen komen. Het geld moet ook ten goede komen aan preventie en vroegsignalering

 

Er moet een wettelijk breed moratorium komen om incassoactiviteiten stop te zetten voor een maximale duur van zes maanden. Iemand met grote schulden kan op die manier zijn financiële zaken weer op orde brengen. De wetgeving voor dit moratorium moet in 2016 voorbereid worden.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet in 2016 geëvalueerd worden. Voor 1 juli 2016 ontvangt de Tweede Kamer een verslag van de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

Het wetsvoorstel om de instrumenten van de Participatiewet te harmoniseren, zodat alle groepen die onder de Participatiewet vallen met dezelfde regels te maken hebben,  moet in 2016 tot wetgeving leiden.

Het moet makkelijker worden voor mensen met een psychische aandoening om aan het werk te gaan. De ministeries VWS en SZW zijn een initiatief gestart om het gebrek aan kennis bij onder meer gemeenten hierover weg te nemen. Een groot aantal partijen, waaronder VNG, VNO-NCW/MKB, UWV, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland en de cliëntenkoepel Landelijk Platform GGz, doet hieraan mee.

 

Als werkgever wil het Rijk zelf meer extra arbeidsplaatsen voor mensen met een handicap. De top van de rijksdienst moet in 2017 voor 30 procent uit vrouwen bestaan.
 
Divosa: Niets feestelijks aan begroting

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Mensen uitverkopen maakt ze nooit aantrekkelijk, alleen goedkoop. Dus blijven ze in de kwetsbare positie dat ze moeten concurreren tegen de vele andere goedkopen. Het leidt alleen tot draaideurwerk en structurele armoede. En die gelden zijn gewoon overhead kosten. Conclusie: alleen de betrokken ambtenaren en werkbedrijven worden hier wijzer van. Plus natuurlijk de gemeenten zelf, want ook dit geld zal wel weer niet geoormerkt worden en mag dan gewoon aan andere zaken worden besteed. Net als met de zorggelden gebeurt. Nou de gemeenten ook nog zelf belastingen laten uitvinden en heffen, en de ramp der rechteloosheid is compleet. Die der onbestuurbaarheid ook.