of 64120 LinkedIn

Extra aandacht statushouders loont

De verwachte baten van de Amsterdamse aanpak statushouders zijn twee keer zo groot als de kosten. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de effecten van de extra investeringen in de aanpak. Extra aandacht leidt statushouders eerder naar werk.

De verwachte baten van de Amsterdamse aanpak statushouders zijn twee keer zo groot als de kosten. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de effecten van de extra investeringen in de aanpak. Extra aandacht leidt statushouders eerder naar werk.

Positief rendement
De Amsterdamse aanpak statushouders ging in juli 2016 van start. Op basis van de resultaten van het eerste half jaar is in de MKBA een inschatting gemaakt van het mogelijke effect in de toekomst. De aanpak blijkt een positief maatschappelijk en financieel rendement te hebben. Met iedere euro investering wordt 2 euro verdiend. Daar vallen dan ook immateriële baten, zoals kwaliteit van leven en veiligheid, onder. De verwachting is dat statushouders sneller aan het werk gaan en vaker deeltijdwerk en vrijwilligerswerk doen.

 

Extra investeringen

Extra investeringen waren er onder meer in Team Entree, 15 gespecialiseerde klantmanagers met een caseload van 50 statushouders met een doorlooptijd van drie maanden. De klantmanager gaat met een statushouder aan de slag, zodra die in het Amsterdamse azc is aangekomen. Ze gaan uit van de wens en het talent van de “klant” en kregen daarvoor extra instrumentarium, zoals intensieve taaltrainingen en assessments. Vorig jaar begonnen 1520 statushouders in de Amsterdamse aanpak statushouders. De gemeente Amsterdam heeft 223 statushouders begeleid naar werk, 717 naar een opleiding, 882 zijn op weg naar werk of opleiding en 141 naar participatie.

 

Positieve randvoorwaarden

Gezien de behaalde resultaten en deze MKBA wil het college de intensieve aanpak doorzetten en extra middelen beschikbaar stellen voor vluchtelingen, zodat alle statushouders tijdens de driejarige inburgeringsperiode intensieve begeleiding krijgen. Overigens wordt er in de MKBA gewezen op positieve randvoorwaarden, zoals veel werk dat wordt gedaan door betrokken organisaties, buurtbewoners en werkgevers en de centrale ligging van het azc. Zonder die factoren moet bij een landelijke uitrol rekening worden gehouden met een lager effect.

 

Extra drive

Een afvaardiging van de gemeente Amsterdam was afgelopen week bij het congres “De social enterprise als businesspartner van de gemeente”, waar het ook ging over de nuttige rol die sociale ondernemingen kunnen spelen bij het begeleiden van statushouders naar werk. Zij zijn niet “van de gemeente” en hebben vaak extra drive en resultaatgerichtheid. Sociale onderneming More2Win heeft als missie de wereld van sportevenementen te veranderen, zodat meer mensen er baat bij hebben. Zij voerden een pilot uit in de gemeente Tilburg waar statushouders meedraaien met vijf sportevenementen in de gemeente, waarna de onderneming ze begeleidt naar duurzaam werk.


30 procent vaste baan

In de eerste pilot, mede geïnitieerd door de provincie Noord-Brabant, draaiden 25 statushouders mee. Volgens More2Win-oprichter Tim van Dooren is van die groep na een jaar 30 procent naar een duurzame betaalde baan begeleid en een andere 30 procent naar stage of opleiding. Komend jaar wordt het Refugee Team doorgezet met 100 statushouders in Tilburg. ‘We willen daarbij afgerekend worden op basis van succes: een vast bedrag voor het opstarten van het team en fee’s naar het aantal maanden werk dat statushouders hebben dankzij onze inzet. De besparing is gemakkelijk te berekenen voor de gemeente. Andere gemeenten hebben al interesse getoond om op vergelijkbare manier ondersteuning te krijgen bij het begeleiden van statushouders naar werk.' 


Inburgeringscursussen 's avonds

Volgens Van Dooren zet zijn onderneming echt door en wordt een vertrouwensband opgebouwd met de statushouder. 'Daar hebben gemeenten vaak geen capaciteit voor. Omdat statushouders meedraaien tijdens evenementen maken we een directe link met het bedrijfsnetwerk van sponsoren en leveranciers.’ De statushouders komen vooral uit Eritrea, Syrië en Iran, zijn gemiddeld twee jaar in Nederland en volgens Van Dooren allemaal gemotiveerd. ‘Werkgevers zijn enthousiast, omdat het vaak goede krachten zijn. Gemeenten kunnen nog wel beter rekening houden met werktijden door de verplichte inburgeringscursussen ook ’s avonds aan te bieden.’

 

Lees meer over statushouders en werk in Binnenlands Bestuur nr. 17 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Judith Timmermans (Projectleider/trainer) op
Prachtig resultaat, ook wij hebben het laatste jaar statushouders getraind, onze methodische aanpak heeft gezorgd voor een uitstroom naar duurzame reguliere arbeid van 58% . Waar wij tegenaan lopen is de avondscholing voor de inburgering. Die is niet in iedere gemeente beschikbaar. Ook de kwaliteit van scholing loopt erg uiteen waardoor mensen gaan wisselen van school. Dit alles zorgt voor vertraging. Graag zouden we meedoen met een pilot waarin we dit bij andere gemeentes mogen laten zien!
Door Heleen Van der Veen op
Elke doelgroep die zich in een achterstandspositie bevindt, heeft baat bij die extra aanpak. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een psychische aandoening zoals autisme. Mensen die dikwijls getalenteerd zijn, maar wel aandacht nodig hebben. Ook andere Wajongers snakken naar een plek op de arbeidsmarkt. Maar blijkbaar zijn deze doelgroepen minder sexy en wordt de aandacht verlegd naar migranten.
Door Petra op
Ik hoop dat dit verhaal waar is, zou mooi zijn. Ben wel benieuwd naar de cijfers over een jaar: hoeveel mensen zijn er dan nog aan het werk, hoeveel mensen hebben na hun opleiding werk gevonden en vooral: hoeveel mensen kunnen zichzelf redden en hebben geen (gedeeltelijke) bijstandsuitkering meer nodig.