of 59179 LinkedIn

Experimenten voor efficiëntere wijkteams

Wijkteams in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad gaan door te experimenteren proberen effectiever te worden. Ze starten, gesteund door de staatssecretarissen Klijnsma (PvdA, SZW) en Van Rijn (PvdA, VWS) een proef met minder regels en meer maatwerk

Wijkteams in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad willen, door te experimenteren, effectiever worden. Ze starten, gesteund door de staatssecretarissen Klijnsma (PvdA, SZW) en Van Rijn (PvdA, VWS) een proef met minder regels en meer maatwerk.

Botsende uitgangspunten
Het inrichten van wijkteams had in veel gemeenten het antwoord op de decentralisaties moeten zijn. De verschillende nieuwe taken op het gebied van zorg, werk en jeugd moesten binnen de wijkteams integraal opgepakt worden. Maar botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust.

Meer slagkracht
Omdat wijkteams meer slagkracht nodig hebben dan ze nu vaak hebben en omdat verschillende regels elkaar in de weg zitten, gaan vijf wijkteams in de vijf gemeenten experimenteren. Daarbij krijgen de professionals in de teams meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en zal de regeldruk verminderd worden. Gemeenten kunnen zelf invulling geven aan de experimenten. De komende tijd wordt door gemeenten, rijk en lokale partijen de precieze vorm van de experimenten uitgewerkt.

Brede geldstroom

In de wijken moet maatwerk gemaakt worden door bijvoorbeeld te zorgen voor één brede geldstroom en integrale ondersteuning in plaats van aparte geldstromen voor Wmo, jeugdhulp, participatie, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. De basis voor de experimenten is een analyse van 100 casussen in de wijkteams zelf.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Max op
Die wijkteams hebben onze hele maatschappij naar de knoppen geholpen gewoonweg omdat bijna alle cases zijn opgesteld zonder dat een persoon of een gezin er zelf van op de hoogte was ze mogen doen wat ze willen zonder mandaat en hun fantasie op papier zetten. Ook mogen ze zichzelf opdringen aan iemand zo lang als ze willen.
Als zij dat nodig vinden dan is dat oke.
Werkt iemand niet mee dan komt de hele keten in actie en worden er honderden anderen ingeschakeld scholen,wijken,winkels,ex-mannen en voorgelogen.Het wijkteam leidt,liegt en wordt geloofd en gesteund.Wie gelooft dat nou dat al die mensen van de ene op de andere dag niet meer in orde zijn ?
Het is niet goed om mensen in een keten te laten werken het is niet betrouwbaar en er komt een bepaald soort personeel op af dat weet je van te voren dat het zo gaat in een netwerk.