of 59318 LinkedIn

Evaluatie Wet schuldhulpverlening in 2015

Het rijk wil dat de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever wordt. Ook moet het vakmanschap bij gemeenten vergroot worden.

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening die gemeenten sinds 1 juli 2012 verantwoordelijk maakt voor het verlenen van schuldhulp, wordt volgend jaar geëvalueerd. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

Kinderen

Het rijk wil dat de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever wordt. Ook moet het vakmanschap bij gemeenten vergroot worden. In hun armoedebeleid moeten gemeenten nog meer oog hebben voor de positie van kinderen die onvoldoende mee kunnen doen, staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2015 krijgen gemeenten daarvoor 90 miljoen euro extra. Daarnaast stelt het kabinet ook extra geld beschikbaar om een impuls aan sport te geven en krijgt een aantal organisaties dat specifiek bezig is kinderen in armoede te helpen, subsidie.

Werk 

De begroting van het ministerie van Sociale Zaken staat verder vooral in het teken van werk. Centraal daarbij de voorbereidingen op de Participatiewet die op 1 januari van kracht wordt. De komende tijd wil het ministerie, samen met anderen, vooral oog hebben voor de uitvoering en de communicatie van deze nieuwe wet. De uitvoering van deze hervormingen vraagt veel van onder meer UWV, SVB, Inspectie SZW en gemeenten. ‘Het kabinet realiseert zich dat de uitvoerbaarheid van de hervormingen extra aandacht verdient’, staat in de begroting. Het ministerie is daarom steeds in overleg met uitvoerders en andere belanghebbenden over de werking in de praktijk en over de uitwerking in lagere regelgeving.


Garantiebanen
Tot 2026 moeten 125 duizend extra banen geschapen worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 100 duizend banen moeten in het bedrijfsleven gerealiseerd worden, de overige 25 duizend banen moeten bij de overheid komen. Omdat het moeilijk is bedrijven te overtuigen van de voordelen die het heeft om mensen uit de doelgroep aan de slag te hebben, gaat het kabinet samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW en AWVN (advies, informatie, netwerk voor werkgevers) businesscases ontwikkelen. Die moeten laten zien dat het economisch rendabel is om deze mensen aan het werk te hebben. Het kabinet stimuleert verder dat bedrijven vacatures aanpassen aan het vermogen van mensen.


Quotum
Als ‘stok achter de deur’ komt er ook nog een wet die een quotum oplegt mochten bedrijven niet genoeg mensen uit de doelgroep aan het werk helpen. Het eerste moment waarop geteld gaat worden is 2016. Dan zal moeten blijken dat tot en met 2015   6.000 banen in de marktsector en 3.000 bij de overheid zijn gecreëerd. 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edo Paardekooper Overman (Belangenbehartiger / Vrijwilliger) op
Toch wel grappige 'opgave': "laten zien dat het economisch rendabel is om deze mensen aan het werk te hebben" bij het ontbreken van (voldoende, passend) werk, resp. banen, maar vooral bij en met zgn. "onrendabelen" !!!