of 59082 LinkedIn

Eu-subsidie voor integratie Roma

Doel van de top is juist die gemeenten te motiveren om projectgeld aan te vragen voor sociale inclusie. Het Europees Structuurfonds ESF omvat voor de komende zeven jaar 80 miljard euro waarvan 20 procent voor sociale inclusie. Maar gemeenten moeten wel plannen maken.

Nederlandse gemeenten moeten meer doen aan integratie van Roma. Daarvoor pleit de Europese Commissie (EC) die voor sociale inclusie circa 16 miljard euro heeft bestemd uit het Europees Sociaal Fonds.

Het is de tijd voor gemeenten om in actie te komen en de meest kwetsbaren te helpen. Die boodschap gaf de commissie bij monde van EC president José Manuel Barroso en EC vice-president Viviane Reding af aan regeringsleiders, ministers van buitenlandse zaken, lokale bestuurders en Roma op de Romatop in Brussel. ‘Immers: de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door de manier waarop er voor de zwakken wordt gezorgd’, zo zeiden de Europese bestuurders op de top, bedoeld om onder andere aandacht te vragen voor integratie van Roma, die ook in Nederland te maken hebben met uitsluiting en met justitiële aandacht.

Waar veel landen regeringsleiders stuurden, was Nederland op de top op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. De Nederlandse gemeenten hadden niemand afgevaardigd. Dat verbaast Peter Jorna, consultant Social Inclusion en deelnemer in Brussel: ‘De Top stond in het teken van lokaal beleid. Nu lijkt het alsof deze kwestie alleen Oost- en Midden- Europese landen aangaat.’ Doel van de top is juist die gemeenten te motiveren om projectgeld aan te vragen voor sociale inclusie. Het Europees Structuurfonds ESF omvat voor de komende zeven jaar 80 miljard euro waarvan 20 procent voor sociale inclusie. Maar gemeenten moeten wel plannen maken.

Discriminatie
Nederlandse overheden kunnen de komende zeven jaar projecten laten cofinancieren met circa 1,3 miljard euro uit Europese cohesiefondsen. 500 miljoen euro komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en circa 350 miljoen euro gaat voor ons land naar de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Dat geld kan dus ook naar de Roma, constateert de Europese Commissie op een nieuw webtool met informatie voor gemeenten over de lidstaten en hun beleid over Roma (http://ec.europa. eu/justice/roma-integration). De Commissie vraagt in haar rapport over 2014 om verbeteringen. Nederland moet bijvoorbeeld het analfabetisme bij oudere Roma bestrijden. Nederland moet zorgen dat jongere Roma meer beroepsvaardigheden opdoen. En Nederland moet meer doen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

De Romatop van de Europese Commissie gaf hoop bij Kostana Jovanovic en Michele Mila van Burik van het Romaplatform. Tegelijk vormde de Kamerbrief waarin de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) en Asscher (Sociale Zaken, PvdA) voorzetting aankondigden van de proeftuinaanpak van multiprobleemgezinnen bij Roma, een contrast. Een proefaanpak van de afgelopen twee jaar in de gemeente Lelystad, Veldhoven, Ede en Nieuwegein, om schoolgang te bevorderen en ook te handhaven, wordt voortgezet. Daarvoor komt voor drie jaar 1,5 miljoen euro van het rijk. De Nederlandse overheid let nog steeds te eenzijdig op handhaving, vindt Jovanovic. Het beloofde bieden van perspectief sneeuwt onder, meent ze.

De handhaving draait onder andere om schoolgang, maar ook om mensenhandel. De afgelopen drie jaar is in de proeftuinaanpak één geval van mensenhandel gesignaleerd waarin een opa zijn kleinkind aanzette tot winkeldiefstal, door de rechter gedefinieerd als mensenhandel. De ministers tekenen in de brief aan dat er nog een aantal zaken wordt doorgerechercheerd, en dat die niet alleen Roma betreffen. Michelle Mila van Burik: ‘Mensenhandel moet je altijd aanpakken, overal. Maar het woord perspectief komt geloof ik twee keer voor in de brief. De balans tussen handhaven en perspectief bieden is zoek.’

Schooluitval
De gemeente Lelystad is blij met de voortzetting van de proeftuinaanpak. Leo Broekhuis: ‘De problematiek is zo complex dat je dat niet in twee jaar redt. Er zijn wel resultaten in Lelystad, de deelname aan de voorschoolse educatie is toegenomen, de schooluitval van 12 tot 18-jarugen is gedaald.’ Hij schrijft de resultaten vooral toe aan preventie: huisbezoeken en direct contact met de families. ‘Wat we hebben gemerkt is dat het van groot belang is alle organisaties die er betrokken bij zijn op een lijn zitten.’ Roma worden overigens nauwelijks betrokken. ‘We zien dat landelijke organisaties niet altijd lang bestaan.

Ook lokaal is het lastig. We hebben hier een tijd een zelforganisatie gehad. Maar dat werkte niet omdat vanuit de kring van de Roma geen mensen beschikbaar waren om zich actief in te zetten.’ Het nieuws over het Europees geld kende hij niet. ‘Ik ben blij verrast.’ Jovanovic en Van Burik hopen dat de gemeenten veel projecten gaan opstarten, maar tegelijkertijd hebben ze niet zoveel vertrouwen. Jovanovic en Van Burik: ‘We willen graag gelijkwaardige, professionele samenwerking. Wat wij te vaak zien, is dat er informatie wordt gehaald om een project te onderbouwen en vervolgens worden wij afgescheept.’ Binnenkort hebben Jovanovic en Van Burik van het Romaplatform overleg met minister Asscher.

Finland
Ze wijzen er op dat het in Finland wel lukt. Daar werken Roma- intermediairs uit de gemeenschap samen met scholen en overheid. Deelname aan voorschoolse educatie is gestegen van 2 naar 60 procent. Broekhuis: ‘Zo hoog is de groei bij ons nog niet. We hebben in de afgelopen jaren geleerd dat we blij moeten zijn met alle kleine successen, er is een stijgende lijn.’ Peter Jorna: ‘Toch mag de vooruitgang in het onderwijs meer aandacht krijgen. Dat Roma niet intrinsiek in onderwijs zouden zijn geïnteresseerd, zoals de ministeriële brief stelt, is achterhaald.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door peter jorna (burger van Nederlands/ citizen of EU) op
BB wordt als vaktijdschrift kennelijk breed gelezen, door ambtenaren en andere: de berichten al dan geselecteerd door ontvangers, gefilterd op trefwoord EU, Roma en zo meer.
Over het algemeen zie je dergelijke reacties regelmatig staan op de landelijke en regionale kranten on line, de inhoud is vrijwel steeds dezelfde waar het Roma betreft en de EU (zie ook de typering in reacties op het BB artikel). Het doet mij denken aan mijn beenwond ooit in de Amazone, zandvliegjes en eitjes broeien.
Hier is echter wel wat meer aan de hand. Reacties lijken zelden expliciet politiek gemotiveerd, en dat is hier duidelijk wel het geval.
Dan is het nog belangrijker om zaken uit elkaar te halen. De afgelopen jaren was het geld dat aan Roma integratie is gespendeerd - een onderwerp dat ook hier in Nederland aandacht vraagt - minimaal: wat er los kwam in de afgelopen 3 jaren was van de kant de kant van Justitie, bestemd voor onderzoek (politie) en programma (proeftuinen). Bepaald geen miljoenen affaire (maar dat hoeft ook niet). De toekomstige 'miljoenen' die in het artikel genoemd worden, zijn voor wat Nederland betreft beperkt tot 1.5 voor de komende drie jaar: 4 proeftuinen worden verlengd en uitgebreid over ongeveer 10 gemeenten (dat betekent in de praktijk ongeveer 50 mille per gemeente die zich daarvoor intekent). Over het algemeen zijn gemeenten niet zo happig op extra geld voor Roma, want dat vraagt inzet, durf, menskracht, verantwoording, transparantie en oog voor de juiste proporties en voor de lange termijn (duurzaamheid). Ook inbreng van Roma zelf. Niet eenvoudig dit alles. De miljoenen die hiervoor al jaren lang beschikbaar zijn van de kant van de EU, zijn tot dusver evenwel niet benut door Nederland ten behoeve van Roma, hooguit als onderdeel van de algemene sociale pot voor kwetsbare groepen in onze samenleving (waartoe misschien wel een van de reagerende personen gerekend gerekend kan worden, wie weet). Nederland staat evenwel bekend als onderbenutter van EU middelen, en of het nog steeds tot de grootste netto betalers ervan behoort, daar ken ik in ieder geval de feiten niet van. Wellicht kan de PVV dat uit (laten) rekenen, met subsidie (publieke middelen uit de schatkist).. Ergo: Wat boffen we toch om in een democratische samenleving te leven. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van organisatie, stemrecht, enz. Nu elkaar nog die rechten ook wat gunnen, maar dat is misschien meer een kwestie van Beschaving. De gemeenten zou ik aanraden om in de komende tijd van diverse transities in het sociale domein wat actiever naar Brussel te kijken, in plaats van af te wachten wat Den Haag hen biedt.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Brussels geblaat! Al decennia wordt nodeloos getracht de Roma en Sinti te laten reintegreren. Zij zijn het echter die daar in het geheel niet in zijn geinteresseerd. Wel wil men dezelfde financiele voorzieningen; lees: geld zonder te werken, wonen zonder te betalen en wanneer het een bende is dan geven ze af op de omwonenden en de gemeenten om vervolgens alleen maar weer eisen te gaan stellen. Het is en blijft reizend roversvolk en dat bevalt hen ook prima. Het is hun cultuur. Een handjevol heeft afstand gedaan van deze cultuurvorm en wil - uiteraard ook nu weer, op kosten van de gemeenschap, zonder daar zelf eerder iets voor te hoeven doen - voorkeursbeleid krijgen. Zijn we het niet onderhand een beetje beu om die bodemloze put van allerlei zichzelf gediscrimineerde groepen, te voorzien van financiële middelen en voorkeursbeleid?!!?!? Zorg eerst maar weer eens dat het hier op orde komt, we zijn inmiddels afgedaald tot een sociale voorzieningenstaat waar ik niet meer zo trots op ben! Waarom toch zo de barricaden op voor de leeglopers en profiteurs en niet voor degenen die al hun hele leven hard werken en bijdragen en die nu aan de kant staan door werkeloosheid en zorg/ziekte/ouderdom?
Door Gijs Vonk op
En daar heb je ze weer: de cryptocommunisten van de EU die wel eventjes komen vertellen wat Nederland allemaal fout doet. NL, de grootste nettobetalers van de Eurokliek, die zelf smijt met geld en al 15 jaar geen goedkeurende accountantsverklaring heeft gekregen op zijn jaarrekeningen. Diezelfde EU die nu bij monde van neofascist Verhoffstadt belastingen wil gaan heffen, zodat de Europese burger nog verder uitgekleed kan worden.

Ik ben die hele zooi zo zat. En niet alleen ik. Op 22 mei zal de PVV een monsterscore halen, ten koste van deEuro-aanbidders van PvdA en VVD.