of 64740 LinkedIn

EU-burger heeft hier recht op bijstand

Gemeenten mogen EU-burgers geen bijstandsuitkering weigeren op basis van hun verblijfsrecht in Nederland. Daarover moet eerst de IND beslissen.

Gemeenten mogen niet bepalen of EU-burgers een verblijfsrecht hebben in Nederland en op basis daarvan hen geen bijstandsuitkering weigeren. Dat kan pas als de IND besluit dat iemand niet voldoet aan de regels.

Gemeenten bepalen verblijfsrecht niet
Dat blijkt uit een tussenuitspraak (LJN: BZ3857) van de Centrale Raad van Beroep die geldt voor vier verschillende zaken tussen EU-burgers uit Polen, Duitsland en België en de gemeenten Enschede, Almere, Groningen en Cuijk. De gemeenten hadden deze aanvragers een bijstandsuitkering geweigerd, omdat zij geen verblijfsrecht zouden hebben. Maar gemeenten mogen dat helemaal niet bepalen, zegt de Raad. Dat is aan de IND. Zolang de IND hier geen uitspraak over heeft gedaan, kan de EU-burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering.

Overleggen met staatssecretaris
De uitspraak komt erop neer dat EU-burgers in Nederland recht op een bijstandsuitkering kunnen hebben, zonder arbeidsverleden in Nederland, zolang de IND nog niet heeft besloten over of de EU-burger in Nederland mag blijven. De gemeente Enschede kreeg van de rechter het advies eerst hierover te overleggen met de staatssecretaris en daarna een nieuw besluit te nemen over de uitkering. De Centrale Raad van Beroep zal naar aanleiding van dat besluit een einduitspraak doen.

Niet op grond verblijfsrecht uitkering afwijzen
In het Enschedese geval ging het om een EU-burger die ging samenwonen met een Nederlandse partner. Die partner vroeg de gemeente om een hogere bijstandsuitkering, maar kreeg die niet. Volgens de gemeente heeft de EU-burger geen recht op een bijstandsuitkering, omdat hij niet gelijk kan worden gesteld met een Nederlander en Nederland dus moet verlaten. Voor de gelijkstelling is namelijk van belang of de EU-burger in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Dat kan hij volgens de gemeente niet, omdat hij de uitkering aanvraagt via zijn partner. Maar omdat de gemeente op deze grond de aanvraag afwijst, beslist zij tegelijkertijd over het verblijf van de van de EU-burger in Nederland: hij mag hier niet zijn, omdat hij niet gelijk kan worden gesteld met een Nederlander. En dat besluit mag de gemeente dus niet nemen.

'Duidelijkheid voor gemeenten'
De gemeente Enschede reageert in De Gelderlander verbaast op de uitspraak: ‘Bij ons overheerst het gevoel dat het niet de bedoeling kan zijn dat iemand, uit een ander land van de EU, zonder een arbeidsverleden hier een uitkering kan aanvragen.’ In dezelfde krant reageert de advocaat van de Pool die in Almere een bijstandsuitkering aan had gevraagd blij. ‘Tot nog toe was het voor gemeenten onduidelijk.’ De gemeente Almere is om een reactie gevraagd op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, maar dat lukte donderdag niet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door georgewwwbush (pseudo president wereld afleider) op
Ik heb me geprobeerd te beroepen als EU burger recht op een woning te hebben door een leegstaande woning in het pand te betrekken, waar ik 18 jaar een andere woning huurde van een woningbouwcorporatie , maar er direct na verkoop via de rechter op straat werd gezet, door me onder druk te hebben gezet en het me af te dwingen een contract te tekenen vrijwillig afstand te doen van het recht er terug te mogen keren na renovatie, die mij bij aanvang van de huurwoning werd toegezegd, vervolgens 18 jaar lang zij het pand hebben laten verpauperen. Ik ben door de directeur beloofd een eerste bod uit te mogen brengen, maar die situatie kwam nooit meer aan bod. Was het moment de belofte gedaan werd al gedaan met nog een realistisch scenario ik er zou blijven wonen en het gekocht zou hebben. Want de splitsing die verplicht werd gesteld aan de verkoop zou er immers voor hebben gezord dat ik niet meer met mijn woning op nummer 62 woonde, maar per ingang verkoop na splitsing dus op een ander huisnummer zou komen te wonen, waardoor de huurbescherming die me werd geboden een lachertje is geweest. Ben nu al een jaar dakloos, door deze misstanden.
Door cor visser op
in 2005 naar Frankrijk verhuisd en dacht daar met bouwen wat geld te verdienen.Daar dit moeilijk van de grond kwam.heb ik geprobeerd een ( tijdelijke) uitkering te krijgen.Gevraagd werd waarom ik niet in NL was gebleven..Dus geen uitkering .Na een tijdje wat zwart gerommel, beter Frans sprekend, lukte het mij net aan een officieel inkomen te verwerven.Tot daar dus ook echt de crisis ontstond.En er weer geen werk was.Mijn Franse droom duurde 6 jaar. dus dat nou iedereen recht heeft op een inkomen, geld zeker niet voor ( alle) Europeanen. Het woord Euro.hangt mij de strot uit.De rijken steeds rijker.studeren om leren je zakken te vullen.Vinden ze het gek dat er zo weinig interesse is voor ambachtswerk.
Door Piet (consultant) op
Tja de Centrale Raad van Beroep in de bocht. Een paar elitaire jochies ( ja echt niet meer) die bepalen dat de Gemeenten dit niet zelf mogen besluiten, maar de IND.

Waar staat in de Wet dat de IND met de uitvoering van de bijstandswet is belast??? Nergens!!! Uitvoeringstaak van de bijstandwet ligt bij Gemeenten!

Afgezien hiervan, meent de C.v.B. nu echt dat Ned een Europees luilekkerland moet worden. Niemand in Nederland krijgt de mogelijkheid om jarenlang op Staatskosten te preocederen, behalve asielzoekers. En dan deze gelukszooekers gedurende deze extreem lange periode nog bijstand geven.

Als we niet opassen staan er morgen of volgend jr 100 miljoen Afrikaanse gelukszoekers op de stoep, is er geen salaris meer voor de leden van de C.v.B., ha, ha! Sorry, te triest voor woorden!
Door reiziger (ambtenaar) op
het is toch te gek voor woorden wat hier allemaal kan en kan gebeuren.
wij moeten aan allerhande regels voldoen zoals arbeidsverleden ,sollicitatieplicht,instemmen met tewerkstelling enz.
en als je werkt wordt je kaal geplukt door allerhande belasting maatregelen om dit soort onzin te bekostigen.
een voorbeeld zijn al die polen hier in Nederland velen nu ook werkeloos veroorzaken problemen in de steden door over bewoning en overlast door gedrag en parkeeroverlast daarbij verpesten ze ook nog de cao's die gelden voor de bedrijfstakken waar zij in werken door voor een veel lager uurloon te werken geen overwerk toeslagen te krijgen en toch 12 uur pd en weekenden en feestdagen werken .
vele mensen die vroeger in het Westland werkten zitten nu werkeloos thuis
het resultaat is dat de tuinders nog grotere villa's neerzetten door de woekerwinsten die ze maken op de lage uurloner die ze in dienst hebben .
en er is genoeg werk voor die Polen in hun eigen land alleen hebben ze daar Tsjetsjenen heen gehaald die nog goedkoper werken als de polen zelf.
zelfde met de Bulgaren en Roemenen mogen hier niet werken maar zijn dan zzper maar werken dan weer voor uitzendbureaus met dezelfde voorwaarden als de polen.
je ziet hier ook duizenden Poolse kentekens betalen geen wegenbelasting omdat ze hier niet wonen en een keer per jaar naar polen op vakantie gaan maar de rest van de tijd rijden ze hier .
ik moet betalen voor een parkeervergunning zij niet vertrekken voor de tijd ingaat en komen na 18.00uur terug dus parkeren vrij .
dus nu zal het ook nog zo zijn dat al diegene die hier zijn werkeloos of niet mogen werken naar de sociale dienst kunnen voor een uitkering en wij de premies kunnen ophoesten.
we hebben momenteel meer als 600000 werkelozen straks wordt ook weer de WW premie ingevoerd .
wordt tijd dat we eens meer aan ons zelf gaan denken en eens orde op zaken gaan stellen aan al die uitwassen.
ik moet tot 67 werken dan heb ik over 7 jaar 51 jaar gewerkt en betaald voor deze onzin daarbij komt wij ouderen moeten langer blijven werken en de jongeren staan aan de kant en krijgen geen kans iets voor de toekomst op te bouwen .
het wordt tijd dat de Nederlanders massaal hier tegen in opstand komen en de bonden grote acties gaan voorbereiden om dit tij te gaan keren
het merendeel van de Nederlanders snapt nog steeds niet dat we beetje bij beetje de armoe ingedreven worden en al onze zuur opgebouwde en verworven rechten aan het inleveren zijn.
vervelende is alleen dat diegene(lees regering en hun ambtenaren) die het voor ons beslissen zich ook over onze ruggen verrijken.
Door 330ix (Niet van belang) op
Gemeenten mogen met hun buitensporig beleidsvrijheid niet op de stoel zitten van een ander orgaan dat beslist over bepaalde onderwerpen. Dat is een goede zaak. Rechtsongelijkheid en willekeur moet vermeden worden.
Momenteel proberen gemeenten de beslissing van Kantonrechters te omzeilen door zelf allerlei beleidsregels te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak van bewindvoeringen. De Kantonrechter beslist omtrent de noodzaak hiervan en de gemeente wijkt om haar moverende redenen af en zegt dat er geen noodzaak is.
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
Ja maar als je zo iemand een uitkering toekent moet zhij wel een adres hebben dus eerst een huis geven en dan pas een uitkering.
Door Dirk Jan Koppen (pensionair) op
Als iemand uit de EU, of van waar ook, geen verblijfsrecht heeft, heeft zo'n iemand helemaal geen rechten op wat dan ook. Duidelijk is dat er een instantie moet zijn, die het verblijfsrecht toekent. Ik begrijp dat de gemeenten geen verblijfsrecht wettelijk kunnen verlenen. Mitsdien lijkt mij bijstand onjuist.
Door H. Werkendam (medewerker) op
Volgens mij klopt de conclusie niet dat waneer er geen bijstand gegeven wordt er ook geen verblijfsrecht is. Wanneer de nederlandse partner de niet nederlandse europeaan onderhoud mag deze volgens mij hier blijven.Dat de partner daar financieel niet toe in staat zou zijn doet niets af aan het principe
Door p op
Gaate r dus eigenlijk om dat de rechter zegt dat de gemeente niet bevoegd was een besluit te nemen doordat ze zich baseert op de verblijfstatus.

Dus nu moweten ze wachten op een uitspraak van de IND en dan een nieuw besluit nemen (nieuw besluit beteknt ook nogmaals naar alles kijken, dus ook afwegen arbeidsverleden NL- net zoals voor elke andere NL burger)
Door Easymoney (Financiën) op
De afgelopen 50 - 70 jaar is er een sociaal systeem opgebouwd. Vele zien dit als nobels en beschaafd. Dit is tot stand gekomen door de kiezers. Zij hebben op politieke partijen gestemd, zeg maar de traditionele partijen, om ervoor te zorgen dat er een sociaal stelsel tot stand is gekomen. Tevens was de kiezer van mening dat zij rechten hebben; recht op een uitkering, recht op een woning, recht op werk, recht op zorg, recht op veiligheid etc. Dat deze rechten ook betaald moeten worden, (gebouwen, ambtenaren, regels etc) werd gemakshalve even vergeten. Een van de gevolgen is dat de financiele druk van de verzorgingsstaat zeer groot is geworden. Je ziet ook dat partijen steeds vreemdere manieren verzinnen om aan geld te komen, om de verzorgingsstaat te kunnen betalen. Of te wel jullie wensen en eisen (zeg maar recht op...) Er moet ook steeds meer geleend worden.
Steeds meer mensen zijn afhankelijk van het sociaal stelsel om brood op tafel te krijgen.
En aangezien wij een open economie hebben, zul je dus zien dat ook mensen in het buitenland ook rechten beginnen te krijgen.
De overheid en dus ook jullie hebben twee opties open:
- of je gaat meer betalen
- of je gaat het sociaal stelsel sterk verminderen.
Europa de schuld geven is onzin, want ons sociaal stelstel is in nederland tot stand gekomen en bestond dus voor Europa in opkomst was.
Als het systeem niet meer houdbaar is, is het je eigen schuld, tenslotte jullie - de kiezer - hebben dit gewild.
Tientallen jaren hebben nederlandse burgers op partijen gestemd die een sterk dociaal democratisch inslag hebben, dus dat deze partijen eruopa willen redden, banken willen redden vind ik niet vreemd.
VInd je ons sociaal stelsel een prachtig goed, kijk dan niet vreemd dat je steeds meer moet betalen, en minder krijgt.
En de VVD ook dat zijn sociaal democraten, net als de rest; wij beslissen, u betaald.
Wacht maar evens af, wat er gaat gebeuren als de noodwetje van 1978 van kracht wordt. Dan kom je erachter, dat eigendomsrechten in nederland niets voorstelt.