of 61441 LinkedIn

Etnische bril moet weer op

Integratiebeleid leek - zeker voor gemeenten - een gepasseerd station, en het aloude doelgroepenbeleid, waarbij voor migrantengemeenschappen afzonderlijk beleid werd ontwikkeld, al helemaal. Maar het lijkt toch nodig te zijn.

Gemeenten zetten een aantal jaren geleden het integratiebeleid over boord. Maar specifiek beleid voor migranten blijft nodig, zo blijkt uit het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De werkloosheid is dramatisch. ‘Een tweedeling in de samenleving dreigt.’

‘Hoge en snel oplopende werkloosheid onder migranten. Somber beeld arbeidsmarktpositie migrantengroepen’. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leek in het perbericht bij het Jaarrapport Integratie 2013, dat in maart uitkwam, zelf geschrokken van de uitkomsten. En niet voor niets. De werkloosheid onder niet-westerse migranten blijkt bijna drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Van de migrantenjongeren tot 24 jaar is bijna een derde werkloos (tegenover 10% van de autochtone jongeren), van de Marokkaanse jongeren maar liefst 37%. En de trend is niet gunstig. Bij de niet-westerse migranten is de werkloosheid sinds 2008 opgelopen van 9% naar 16%, en bij de jongeren bijna verdubbeld, van 15% naar 28%. Zo hoog is de jeugdwerkloosheid bij migrantengroepen deze eeuw niet geweest, aldus het SCP.

Onverstandig
Wat nu? Integratiebeleid leek - zeker voor gemeenten - een gepasseerd station, en het aloude doelgroepenbeleid, waarbij voor migrantengemeenschappen afzonderlijk beleid werd ontwikkeld, al helemaal. Mensen behandelen als individu, niet als lid van een etnische groep, was het adagium geworden. Anders krijg je alleen maar méér stigmatisering.

Justus Veenman, die op 17 april afscheid nam als hoogleraar Economische Sociologie aan de Erasmus Universiteit, vindt het onverstandig dat het doelgroepenbeleid is afgeschaft. ‘Hoge werkloosheid en armoede zijn veel stigmatiserender dan, bijvoorbeeld, deelname aan een taalcursus speciaal voor Turkse jongeren. Je moet heel goede redenen hebben om doelgroepenbeleid te voeren, maar je moet óók heel goede redenen hebben om het niet te doen.’

Cultuurverschillen
Volgens Jaco Dagevos van het SCP is het klassieke doelgroepenbeleid wel degelijk een gepasseerd station. ‘Het was lang niet altijd effectief, en de stigmatisering die ervan uitging, moet je niet onderschatten. Maar dat wil niet zeggen dat algemeen beleid alléén voldoende is, want daarmee misken je dat cultuurverschillen een rol spelen bij de achtergestelde positie van migranten. Werkgevers bijvoorbeeld kunnen wel zeggen dat ze alleen op basis van kwaliteit selecteren, maar vooroordelen zijn hardnekkig, en daarbij zijn mensen nu eenmaal geneigd om iemand uit de eigen groep te kiezen. De ‘etnische bril’ blijft dus nodig voor beleidsmakers.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur 9.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marcel (Denker/Performer) op
In de eerste instantie probeerde de eerste generatie allogtonen zich in te burgen. Dit is. Veranderd toen de behoefte naar het huisland afnam. Ze zijn door toedoen van de huisvesting bij elkaar gaan wonen. Zodat het intergeren niet meer belangrijk is je hebt in Amsterdam buurten waar men een eigen sociaal en economische gemeenschap onstaan zodat de intergatie feitelijk meer op de achtegrond ia geraakt men kijkt tv in hun eigentaal en houd vast aan hun culturele achtergrond niet feitelijk niet meer over een komt met het thuisland. Daardoor heeft men zich buiten de Nederlandse gemeenschap geplaats, maar dat geld ook voor kleine groep jonger die hun eigen pad zijn gaan voeren. Daarom is het belangrijk dat men door kleding een uiting geeft waar men bij hoort het hoofddoekje en de boerka bv. Als we onze Nederlande cutuur willen handhaven zullen we eenheid creeren. Dat kan alleen door uniform op school in te voeren en in deze kleding ook gelijkheid tussen man en vrouw moeten benadrukken. Laat de jongens en meiden op school in rok lopen net zo als in schotland. Petjes verbieden omdat dat net zo als een hoofddoek of boerka toch agressie op roept en het speidingsbeleid in de sociale woningbouw terug terug in te voeren niet meer op punten en toewijzing maar we zouden dan tevens de woon regels moeten handhaven die tijdens de 70ste jaren noormaal waren rekening met elkaar houden muziek binnen eigen murenhouden en niet de buurt daarvan med laten genieten. Jarig zijn okay maar moet je daar de hele flat wakker voor houden als dat iedeen doet die jarig is slaapt niemand meer. Handhaven begint bij de politie die nu geen gezag heeft. Maar meer met staart tussen hun benen weg gaan. We hebben regels om het voor elkaar leefbaar te maken. Ja nu de armoe meer en meer gaat heersen zou naakt loperij een teken van besparing kunnen zijn? Dat was in de middel eeuwen ook zo. Politiek heeft geen band meer met het volk.
Door Apie (gem. ambtenaar) op
de besluiten van de overheid zijn naar mijn bescheiden mening (vooral sinds 11 september /theo van gogh /pim fortuin) niet waardenvrij en niet gebaseerd op degelijk longitudinaal onderzoek, maar op de waan van de dag alleen maar om "het volk" te sussen; ik hoop dat er nu goed beleid komt en bepaalde zaken worden terug gedraaid; in mijn werk zie ik het ook, de burger dient zaken zelf te regelen >> EIGEN KRACHT is sinds jaar en dag het motto; dan moet je wel eerts worden geholpen om te weten wat dat is EIGEN KRACHT. Politiek gezien ben ik al jaren ongelukkig, niet omdat "mijn" partij niet in de regering zit maar om het ontbrken van enig historisch besef, waan van de dag, zoeken naar zondebokken en het meteen willen bevredigen van de volkswoede; als je zaken genuanceert wilt besprken ben je zg. Politiek Correct, wat dat ook mogen inhouden. binnenkort ga ik met pensioen en ik denk dat ik vaak en lang in het buitenland zal verblijven, ver weg van mensen zoals de leefbaren, pvv en vvd.
Door Jan Beerenhout azn (Ambt.Bestuurscontacten b.d.) op
En terecht: Art 1 GW wordt altijd maar voor de helft gelezen & begrepen:
Iedereen moet in Nederland gelijk behandeld worden (lid 1) in gelijke omstandigheden (lid 2).
Het terechte onderscheid dat de GW maakt is dat tussen Nederlanders & vreemdelingen. Zo lang je niet behoort tot 'de meerderheid' is een aanpak dat daarnaar streeft noodzakelijk.