of 59130 LinkedIn

Emmen zet bijstandsplan door

De gemeenteraad van Emmen heeft besloten de komende twee jaar 1,8 miljoen euro uit te trekken voor het investeringsplan om het aantal mensen in de bijstand naar beneden te krijgen. De succesvolle aanpak van de afgelopen jaren kan daarmee voortgezet worden.

De gemeenteraad van Emmen heeft besloten de komende twee jaar 1,8 miljoen euro uit te trekken voor het investeringsplan om het aantal mensen in de bijstand naar beneden te krijgen. De succesvolle aanpak van de afgelopen jaren kan daarmee voortgezet worden.

Lijstaanvoerder
Toen landelijk het aantal mensen in de bijstand met 10 procent groeide, hield de gemeente Emmen de cijfers gelijk. Jarenlang stond Emmen bovenaan het lijstje ‘meeste mensen in de bijstand’. Maar sinds een aantal jaren daalt de gemeente. In 2015 geleden ging het roer om, ingegeven door de wens meer mensen aan het werk te helpen én ingegeven door de strenge regels vanuit Den Haag. Want als Emmen aanspraak wilde maken op extra geld uit het Haagse vangnet, dan moest het beleid op de schop. Er werd 2 miljoen euro geïnvesteerd, waarmee uiteindelijk 8 miljoen euro bespaard werd.


Instroom
Kern van de aanpak was een investeringsplan dat samen met ketenpartners, bijvoorbeeld uit het onderwijs, de wsw, het sociaal-cultureel werk en mensen uit de bijstand zelf, werd opgesteld. Onderdeel was onder meer een strenger instroombeleid. Iedereen die een uitkering aanvraagt, moet zich een dag later melden bij het Training- en diagnosecentrum, TDC. Dat zorgde er al voor dat minder mensen een aanvraag voor een uitkering deden.

Beïnvloedbaar
Nog belangrijker is zorgen dat er meer mensen uitstromen. Tot 2015 had het gevoerde beleid daar niet veel invloed op. Van het aantal mensen dat uitstroomde, ging het grootste deel verhuizen of samenwonen. Heidy Postma, manager Werk legt uit: ‘Het niet-beïnvloedbare deel was toen groter dan het deel waar we wel invloed op kunnen uitoefenen. Dan moet je denken aan mensen die gaan werken, weer naar school gaan of eigenlijk geen recht blijken te hebben op een uitkering.’ Met de komst van het nieuwe beleid is dat omgedraaid.

Economische zaken
Eén van de belangrijkste veranderingen die haar afdeling onderging was de samenwerking met de afdeling economische zaken van de gemeente. ‘Accountmanagers van economische zaken hebben contact met bedrijven, bijvoorbeeld over het geven van vergunningen als ze willen uitbreiden. Zij seinen onze mensen in als dat het geval is. Want waar uitgebreid wordt, zijn meer mensen nodig. Dan kunnen onze accountmanagers naar dat bedrijf toe met de vraag “wat voor mensen heb je straks nodig”. We denken dan op voorhand na over de vraag die er gaat ontstaan. En daar spelen wij op in.’

Trainings- Diagnosecentrum
Het TDC is een belangrijk onderdeel van de re-integratie in Emmen. Op een bijstandsbestand van 3600 mensen zijn er dit jaar zo’n 600 mensen die een scholings- en trainingstraject via het TDC hebben gevolgd. Dagelijks zijn er 150 mensen mee bezig. Een ander onderdeel van de aanpak is de verbinding die met scholen wordt gemaakt. De tijd van afwachten tot de jongere van het praktijkonderwijs of de VSO komt en zich bij de gemeente meldt voor een uitkering is voorbij. Een sluitende aanpak is van belang. Accountmanagers komen daarom in de scholen en kennen de jongeren al voordat ze van school gaan.

Extra geld
Het gaat dus goed in Emmen, maar het kan natuurlijk beter. Nog steeds staat de gemeente op plaats 5 als het gaat om het hoogste aantal mensen in de bijstand. En dus zijn er nog meer plannen die worden uitgewerkt. Over uitzendconstructies, een eigen bedrijf opzetten in de bijstand en extra begeleiding van nieuwe doelgroepen als ex-Wajongeren bijvoorbeeld. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd om er ook de komende twee jaar 9 ton per jaar voor uit te trekken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.