of 59345 LinkedIn

‘Eigen bijdrage Wmo kan verdwijnen’

Als het aan Kamerlid Renske Leijten (SP) ligt verdwijnt de eigen bijdrage voor de Wmo. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor verlaging in 2017, maar het SP-Kamerlid pleit voor het oormerken van geld, zodat gemeenten geld dat op de plank ligt kan inzetten in plaats van de eigen bijdrage.

De discussie over afschaffing of verlaging van het eigen risico is losgebarsten, maar verlaging of afschaffing van de eigen bijdrage voor de Wmo heeft waarschijnlijk meer impact op de portemonnee van gebruikers. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor verlaging van de eigen bijdrage in 2017. De SP denkt dat de eigen bijdrage kan verdwijnen als gemeenten hun geld op de plank inzetten en kortingen van het rijk worden opgeheven.

Oormerken

Kamerlid Renske Leijten (SP) pleit voor het oormerken van geld. ‘Dan kan geld op de plank worden ingezet in plaats van de eigen bijdrage.’ Verder wijst ze erop dat gemeenten de korting van het rijk doorrekenen aan burgers. ‘Dus als we de korting opheffen of verminderen, moet de eigen bijdrage omlaag. Als we de gemeenten voldoende geld geven en ervoor zorgen dat het geld dat ze hebben ook wordt uitgegeven, dan kan de eigen bijdrage verdwijnen.’

 

CDA

Volgens CDA-Kamerlid Mona Keijzer (CDA) heeft haar partij de afgelopen jaren in tegenbegrotingen consequent voorstellen gedaan om de verhoging van het eigen risico en de nadelige afschaffing van de korting op eigen bijdragen terug te draaien of te verzachten. ‘Daarmee geven we al jaren uiting aan de zorgen die daarover bestaan en waar met name lage en middeninkomens tegenaan gelopen zijn.’

 

CBS-onderzoek

D66-Kamerlid Vera Bergkamp wijst op een mede door haar partij gesteund nog te verschijnen onderzoek door het CBS. ‘Helaas komt dat onderzoek met vertraging. Het lijkt me goed om objectief vast te stellen hoe dit in praktijk gaat. We hebben altijd gezegd, er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen. We kijken dus zeer uit naar deze bevindingen.’

 

ANBO: blij met verzachting

Ouderenbond ANBO denkt dat de kabinetsmaatregel kan helpen stapeling van zorgkosten voor senioren die langer zelfstandig blijven wonen en afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp en dagbesteding te verzachten. Ook is de bond blij met 180 miljoen extra voor wijkverpleegkundige zorg en 200 miljoen extra voor langdurige zorg aan senioren en chronisch zieken.


Zorg mijden onacceptabel

Over handhaving van de 385 euro eigen risico is de ANBO niet te spreken. Directeur-bestuurder Liane den Haan wil dat het eigen risico naar beneden gaat, vooral voor mensen met een laag tot middeninkomen die te maken hebben met hoge zorgkosten. ‘Je ziet nu namelijk onacceptabele zaken, zoals ouderen die belangrijke zorg mijden vanwege de hoge kosten. Dat kan echt niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan könig (gepensineerde sw er) op
De overheid moet beter luisteren naar bevolking cq handhaven en zorgen dat ze ook de
gemeenten aanmanen om zo snel mogelijk maatregelen nemen zoals besloten door de overheid Controlle ?