of 63966 LinkedIn

Eigen bijdrage poetshulp fiks probleem

Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse rekenkamer. In het deze week verschenen rapport ‘Hulp bij maatwerk’ wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de klanten een groot – 19 procent – dan wel een beetje – 22 procent – een probleem heeft met de hoogte van de eigen bijdrage. Voor 53 procent vormt die eigen bijdrage geen probleem.

De eigen bijdrage die moet worden betaald voor de huishoudelijke hulp is voor één op de vijf afnemers in de gemeente Utrecht een groot probleem. Dat geldt voor minima als ook voor huishoudens met een netto-inkomen tot 2000 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse rekenkamer. In het deze week verschenen rapport ‘Hulp bij maatwerk’ wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de klanten een groot – 19 procent – dan wel een beetje – 22 procent – een probleem heeft met de hoogte van de eigen bijdrage. Voor 53 procent vormt die eigen bijdrage geen probleem.

Uit de enquête blijkt dat veruit de meeste respondenten een laag inkomen hebben en daardoor minder dan 30 euro per periode van 4 weken betalen. De meeste andere klanten hebben een inkomen tussen het minimum en modaal en betalen 30– 50 euro (20 procent) of 50–100 euro (10 procent) per 4 weken.

Over 2015 hield de gemeente Utrecht 2,8 miljoen euro over – 18 procent van het begrote budget voor hulp bij het huishouden. Dat komt volgens de rekenkamer onder meer doordat werd uitgegaan van een gelijkblijvend aantal klanten, terwijl de laatste jaren sprake was van een dalende trend. Bovendien zijn de ramingen gebaseerd op 100 procent gebruik (‘verzilvering’) van de toegewezen uren, terwijl klanten in de praktijk gemiddeld 81 procent daarvan gebruiken. Bij de toeslagregeling om uren bij te kopen bleef in 2015 2,5 miljoen euro (75 procent) over.

Betere benutting
In 2015 ontving Utrecht ongeveer 7,6 miljoen euro aan inkomsten uit eigen bijdragen voor de Wmo, Beschermd wonen en de Jeugdwet samen. Op basis van de reguliere rapportages van het CAK is niet aan te geven welk deel daarvan is betaald door klanten met huishoudelijke hulp bij het huishouden. De rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan om de informatie uit het klantenbestand diepgaander te analyseren. Vanwege het grote verschil tussen begroting en realisatie de afgelopen jaren, is het van belang te komen tot een betere benutting van het beschikbare budget vanaf 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost op
Gemeenten geven heel veel geld uit aan personeel dat niet nodig is dus het kan echt wel anders.
Door H. Wiersma (gepens.) op
M.i. levert Danielle een keurige bijdrage met voldoende ruimte voor discussie. De huidige uitvoeringsproblemen hebben, voor zover ik het kan beoordelen, vooral te maken met het ontbreken van duidelijke algemene randvoorwaarden via wetgeving door het Rijk, matige voorbereiding (onvoldoende aandacht voor collectieve accountsregels voor de gemeentelijke boekhoudng en overdracht van onvolledige (rijks)administraties) en in sommige gevallen doorgeslagen politieke besluitvorming bij gemeenten. Evaluatie van de decentralisatie zal uitkomst moeten bieden.
Overigens is er geen land ter wereld dat het zich kan permitteren om 25% of meer van het nationale budget te besteden aan de zorgsector. Aanpassing van wetgeving door anders en efficienter te werken was duidelijk aanwezig.
Door Loet Spaanstra (zorgondernemer) op
De term 'samenredzaamheid' is een eufemisme gebleken. Zelfs de term 'zelfredzaamheid' is een een enorme inflatie onderhevig. De gemiddelde keukentafelambtenaar verontschuldigt zich tegenwoordig al bij dergelijke verplichte, op een formulier voorgekookte vragen. Het ontgaat Danielle blijkbaar dat vooral de onderkant van de middengroepen opdraaien voor hoge eigen bijdragen. Ondanks het verbluffende zorgbeleid van dit kabinet zijn de kosten gestegen. Kosten zijn niet inzichtelijk, waardoor niemand weet wat zorg kost. Een klein deel van de zorg heet Wmo (14%) en wordt uitgevoerd door de gemeenten. De Wmo ondermijnt het vertrouwen van burgers in de lokale politiek. In veel gemeenten is schraalhans keukenmeester. Zijn gerechten smaken Danielle blijkbaar uitstekend. Voor veel burgers zijn ze echter onverteerbaar.
Door Janneke op
En hoeveel vrijwillige zorgtaken voert @Danielle nu uit om haar medemens te helpen. En volgens mij wilde Nederland dit niet, maar onze VVD (veelal niet de doelgroep) bestuurders dit. Als Nederland dit had gewild had dit allang geregeld geweest. En hou op dat er geen geld is. Geld genoeg, maar waar wil je het aan uitgeven, dat is de vraag. Ook al heb je 2000 euro p.m. dan nog is het steeds moeilijker om met een gezin die ook al op mag draaien voor eigenrisico bijdrage zorg e.d. om extra 100 euro aan poetshulp af te dragen. Wie hier zo makkelijk over denkt heeft vast veel meer te besteden en heeft geen idee dat rondkomen met zelfs 2000 niet zo vanzelfsprekend meer is. Dan hoef je echt geen gekke dingen te doen.
Door Daniëlle op
Ik ben benieuwd in welke inkomensgroep de 19% en 22% van de klanten vallen die in meer of iets mindere mate problemen hebben met de hoogte van de eigen bijdrage. Belangrijk om te weten, zodat de juiste inkomensgroep kan profiteren van eventuele maatregelen. Daarnaast ben ik benieuwd of mogelijk slechts een gedeelte binnen een inkomensgroep problemen heeft met de hoogte van de eigen bijdrage en een ander gedeelte niet? Wellicht heeft dit ook te maken met een bewustwording bij mensen en een voorkeur van sommige mensen waaraan hun geld te besteden? Nederland wilde dat mensen meer zelfredzaam zouden worden. Door zorg goedkoper of gratis te maken gaat dat niet werken. Dus misschien moeten we niet terugschrikken van de effecten van ons zorgbeleid, maar concluderen dat het werkt? Misschien kan de focus op de hoogte van de eigen bijdrage verlegd worden naar het nog beter organiseren van sociale/vrijwilligers netwerken om de "samenredzaamheid" verder te vergroten zodat de potentiele zorgmijders in een goed vangnet terecht komen. En wellicht zou je o.a. hier dan misschien een begrotingsoverschot als investering voor kunnen gebruiken...

Relevante Parlementaire Dossiers