of 59821 LinkedIn

'Eerste Kamer stelt behandeling Jeugdwet uit'

‘Het klopt dat EK #Jeugdwet pas in februari gaat behandelen! #wordtdusuitstel #joepie' twittert PVV-Kamerlid Fleur Agema.

De nieuwe Jeugdwet wordt niet, zoals staatssecretaris Van Rijn (PvdA, VWS) en Fred Teeven (VVD, V en J) voor ogen hadden in december behandeld door de Eerste Kamer. De behandeling zou uitgesteld zijn tot het voorjaar van 2014, melden verschillende leden van de Tweede Kamer op Twitter.

Grote meerderheid
Op 17 oktober stemde de Tweede Kamer met grote meerderheid in met Jeugdwet die regelt dat vanaf 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg naar gemeenten. Naast de regeringspartijen VVD en PvdA stemden ook het CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP voor de wet. Voor december stond de behandeling in de Eerste Kamer op de agenda zodat op 1 januari 2014 de wet gepubliceerd zou kunnen worden in het staatsblad. Maar daar lijkt nu geen sprake meer van.

Overhaast
‘Het klopt dat EK #Jeugdwet pas in februari gaat behandelen! #wordtdusuitstel #joepie' twittert PVV-Kamerlid Fleur Agema. Haar partij is fel tegenstander van de invoering van de Jeugdwet per 2015. Volgens Agema wordt de wet overhaast ingevoerd en zijn er nog veel te veel onduidelijkheden.

Samenhang Wmo
Kamerlid Renske Leijten (SP) is nog iets voorzichtiger ‘het klopt hoogstwaarschijnlijk!’ twittert ze. Ook haar partij is tegen de invoering van de wet in 2015. Ze ziet wel een voordeel in de vertraagde behandeling in de Senaat ‘Voordeel is dat we straks wel samenhang kennen’, schrijft ze, doelend op de samenhang met de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die eerst nog door de Tweede Kamer moet.

Procedure aangehouden
Officieel is nog niets bekend, behalve dat de commissie VWS in de Eerste Kamer heeft besloten de procedure aan te houden tot 12 november en dus niet - zoals gepland - vandaag bepaalde wanneer de wet precies behandeld wordt. Een technische briefing die voor 5 november op de agenda stond, gaat wel gewoon door. Een reden voor het mogelijke uitstel is daarom ook nog niet bekend.

GGZ
Vanuit de GGZ-hoek wordt het mogelijke uitstel in verband gebracht met de grote tegenstand die er bestaat over de overgang naar gemeenten. Maandag schreven kinder- en jeugdpsychiaters van verschillende GGZ-instellingen een brief aan de Eerste Kamercommissie om hun bezwaren nogmaals duidelijk te maken. Een petitie onder betrokkenen bij de GGZ werd eerder door ruim 57 duizend mensen ondertekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door PR op
Nochtans wordt het plan jeugdzorg volgens Deens model ingevoerd. Dan vraag ik me dan af waarom de overheid dan toch wel appels met peren vergelijkt. De Deense situatie is inderdaad heel anders. Veel minder gemeenten. Anders georganiseerd, andere problematiek. De Denen zeggen nu zelf, achteraf: voorzichtig met de overgang en het kost veel geld, meer dan het oplevert en duurt lang voordat het wat oplevert. Nu gemeenten moeten bezuinigen (15% of meer ) wordt dat nog lastiger om dit model vol te houden. Waarom dan in dit tempo doorvoeren terwijl de gemeente ternauwernood transitiearrangementen op papier krijgen, begrotingen niet sluitend krijgen (bv twente) en bepaalde regio's al tegen de eis per jan. 2015 ingaan door invoering te willen uitsmeren over de periode 2015-2018?
Jeugdzorg naar gemeenten wordt niet efficiënter in deze vorm met deze voorwaarden, als de gemeente het zelf niet weten. Laat staan Waarom niet beginnen met een trial? De Kinderombudsman vindt het in ieder geval in dit tempo een slecht plan. College Bescherming Persoonsgegevens heeft vraagtekens mbt privacy. Kennelijk is dat niet belangrijk.
Ik begrijp dat u de rest van mijn reactie eveneens af doet als kretologie, overigens zonder uw onderbouwing waarom u dat zo vindt. U gaat er verder ook niet op in (bij voorkeur met argumenten) waarom de JGGZ dan wel mee moet, behalve neem ik dan aan, dat het zo besloten is in de 2e kamer en dat het, omdat het zo lang al geduurd heeft nu maar door moet gaan als dat decentralisatie belangrijk is. Die argumenten lijken mij eerder kretologie daar u nalaat ze te onderbouwen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@PR. Niets meer dan kretologie die nergens op is gebaseerd. Efficiënt en effectief met jeugdzorg omgaan dat is het uitgangspunt. De startpositie in Nederland is niet vergelijkbaar met Denemarken. Dat is hetzelfde als appels vergelijken met peren. Overigens verloopt de jeugdzorg in Denemarken na een lastige aanloopperiode geheel volgens plan.
Door PR op
U slaat de spijker op zijn kop. Bureaucratisch. Dat is het. Het heeft niets te maken met verbetering hulpverlening. Laat staan de haken en ogen rondom beroepsgeheim en privacy; de problemen rondom de perverse financiële prikkel van de gemeente vs hun aanstaande bezuinigingsronde (minimaal 15%), de naïviteit waarmee de complexe jeugdpsychiatrie wordt weggezet en gelijkgesteld aan jeugdhulp (zonder enige verklaring: de enige reden is 'ontkokering', maar hoezo dat dan zo is en waarom dit dan gaat werken staat nergens onderbouwd, laat staan dat het onderzocht is of dat er ooit een proef gedraaid is) , de verdere verschotting met de rest van het medische domein en ten lange leste heeft men niet eens naar Denemarken gekeken waar een dergelijke invoering jaren geleden gebeurde met een slecht resultaat. (men had in kennelijk 8 jaar geen tijd voor een werkbezoek) En als kennelijk 8 jaar (het zijn minder jaren) voorbereiden nog steeds niet zaken sluitend geregeld zijn en gemeenten hals over kop met transistiearrangementen moeten komen (die na lezing vaag en algemeen zijn en geen enkele duidelijkheid bieden, zeker voor de JeugdGGZ) dan is er iets grondig mis met de Jeugdwet. De 2e kamer heeft mijns inziens meer uit politieke cq korte termijn bezuinigings motieven gehandeld dan maatschappelijke gronden. Nu blijft de wet hopelijk steken bij de 1e kamer. Het feit dat iets lang duurt en het feit dat omdat we nu eenmaal een datum bedacht hebben mag NOOIT de reden zijn om iets door te zetten. Wat mij mag de jeugdwet retour en de JGGZ nooit uit het huidige construct gehaald worden
Door H. Wiersma (gepens.) op
Na 8 jaar bureaucratische voorbereiding zou nog meer uitstel ongekend zijn. Invoering in 2015 is dan namelijk niet meer mogelijk. Hopelijk zijn de politici in de 1e Kamer wijzer.
Door Lb.Koppenol (onderst.groepOMstandersbl-rijnmond) op
Het draait alleen maar om de "poen" en dat heilige Europa...Grootheidswaanidee van aantal lieden geweest. Gevolgen zie je: Veel meer armoe en uitermate veel te veel Rijken. Ten koste van alles doordouwen van idioterie om maar vooral systemen in stand te houden tegen wil en dank die slecht werkten ook. Ik zie dat soort nog steeds niet zeggen lever onze wachtgeldregeling maar in en de bestuurssalarissen hoor je bar weinig over. Kerken moeten de armoe aanpakken om mensen te willen helpen doch we zitten aan de andere kant met heel heel veel zakkenvullers en pure "slechtheid" in dit land ook.......
Door psmits (gv) op
Ben het eens met uitstel van de transitie.
Door Moeder op
De gruwelijk zware omstandigheden thuis durf je tegen niemand te melden, alleen bij de professionele jeugdpsychiatrie. Tegen de gemeente zeg je dat echt niet. Zo krijg je nooit hulp, terwijl je kind toch al snel rijp zal zijn voor opname zonder GGZ. De gemeente heeft er straks ook geen geld voor. Hoe het thuis echt gaat blijft geheim, dat durf je ternauwernood tegen de jeugdpsychiatrie te zeggen. Dat mag niet meer, die mensen kunnen straks hun werk niet meer doen. En commerciële gelukszoekers met te weinig ervaring/ opleiding gaan straks hun diensten aanbieden bij de gemeente, tegen wat lagere prijzen. Zoals bij de Thuiszorg. Vallen onze kinderen in handen van amateurs. Denk maar niet dat de problemen van 'rugzakkinderen' meevallen. Je loopt er alleen niet meer te koop, om privacyredenen. Niet voor niets klagen ook leraren dat ze het niet aan kunnen!.
Door Marieke (hoofd jeugd en onderwijs) op
Heel apart nieuws... Waar we net het transitiearrangement vaststellen en dan nu deze signalen. Ik hoop op behandeling in december!