of 61043 LinkedIn

Ede haalt jeugdzorggeld weg bij bso’s

Jeugdzorggeld moet naar zorg en niet naar buitenschoolse opvang (bso), vindt de Edese wethouder Leon Meijer (jeugd, ChristenUnie). De gemeente Ede gaat daarom ingrijpen in de zogeheten bso-plus voor zorgbehoevende kinderen. Daarmee moet de bso ook inclusiever worden, betoogt Meijer.

Jeugdzorggeld moet naar zorg en niet naar buitenschoolse opvang (bso), vindt de Edese wethouder Leon Meijer (jeugd, ChristenUnie). De gemeente Ede gaat daarom ingrijpen in de zogeheten bso-plus voor zorgbehoevende kinderen. Daarmee moet de bso ook inclusiever worden, betoogt Meijer.

Zorg ambulantiseren

Momenteel betalen ouders die hun kinderen naar een reguliere bso sturen daar een eigen bijdrage voor. Daarvoor kunnen zij van het rijk een tegemoetkoming krijgen via da kinderopvangtoeslag. Ouders van kinderen met bijvoorbeeld een autistische spectrumstoornis of ADHD die hun kinderen naar een bso-plus met extra begeleiding en zorg sturen, hoeven niets te betalen; de bso-plus wordt geheel bekostigd vanuit de Jeugdwet. Ede gaat de begeleiding en zorg nu zo veel mogelijk ambulantiseren. Kinderen met een extra zorgbehoefte gaan binnenkort (tenzij dit echt niet mogelijk is) naar een reguliere bso, en de zorg komt naar hen toe. De bedoeling is dat ouders dan de opvangkosten gaan betalen en de gemeente alleen nog de zorgkosten. Vanaf september moeten zorgbehoevende kinderen als het even kan naar een reguliere bso.

 

Anderhalf tot tweeënhalf ton besparing

Wethouder Meijer verwacht met de ingreep tussen de anderhalf en tweeënhalf ton te kunnen besparen. In 2017 zou de aanwas in de bso-plus dermate hoog zijn geweest dat ingrepen nodig werd. Niet alleen vanwege de kosten maar ook omdat de gemeente de aanwas in bso-plusvoorzieningen niet verenigbaar vindt met een inclusieve samenleving. Behalve in Ede zijn er ook dergelijke plannen in Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Veenendaal, Renswoude, en Rhenen. Die gemeenten volgen naar verwachting iets later.

 

Aanzuigende werking

De Edese plannen hebben inmiddels ook de aandacht getrokken in Den Haag. Tweede Kamerlid René Peters (CDA) stelde deze week vragen over de bso-plus aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA). Peters wil onder meer van de minister weten of gemeenten specifieke budgetten ontvangen voor het opzetten van bso-plusvoorzieningen. Daarnaast wil hij weten hoeveel gemeenten inmiddels dergelijke voorzieningen hebben opgezet, hoeveel kinderen naar een bso-plus voorziening gaan, en wat dat allemaal kost. Peters is bezorgd dat er een aanzuigende werking van de bso-plus uitgaat omdat die geheel via de Jeugdwet wordt bekostigd.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Zo (via bso-plus) kan iedere gemeente natuurlijk wel tekorten in de Jeugdzorg creëren. De financiële middelen van het Rijk moeten uiteraard wel worden besteed aan onderdelen binnen de Jeugdzorg waar het echt voor is bedoeld.