of 59761 LinkedIn

Duivels dilemma gemeenten rond inkoop jeugdzorg

In de regio Brabant Noordoost staan gemeenten voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om, of gemeenten komen zelf in grote financiële problemen.

Gemeenten in de regio Brabant Noordoost staan voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om, of gemeenten komen zelf in grote financiële problemen.

Geen garantie zorg

Samen met de zorginstellingen hebben de gemeenten een brandbrief gestuurd aan staatsecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). Komt die niet eenmalig met zeven miljoen euro extra over de brug, dan kan de continuïteit van zorg niet gegarandeerd worden, beweren de ondertekenaars.

 

Gapend gat

De Brabant Noordoost is een van de regio’s waar nog geen inkoopcontracten zijn getekend. De wettelijke deadline ligt op 1 november. De overeenkomsten liggen volgens wethouder René Peters (CDA, wethouder sociale zaken Oss, jeugd, onderwijs en integratie, in de regio verantwoordelijk voor jeugdzorg) al sinds de zomer klaar. Maar na ondertekening gaapt een gat van 15 miljoen euro tussen de middelen die in 2013 (rekenjaar) werden uitgegeven en de middelen die per 2015 voor inkoop van jeugdzorg beschikbaar zijn.


Onaanvaardbaar

Gemeenten in de regio stelden de korting voor regionaal werkende jeugdhulpaanbieders vast op maximaal 15 procent. Nu blijken volgens Peters dat de werkelijke korting voor de jeugdhulpaanbieders uitkomt op 21 procent. De risico’s daarvan zijn onaanvaardbaar, volgens hem. ‘Uiteindelijk kan de jeugdzorg nog fors goedkoper. Alleen niet zo snel, niet per 1 januari 2015.’

 

Failliete gemeente

Peters zegt voor een duivels dilemma te staan: ‘Ik kan niet tekenen voor een failliete gemeente, maar ik kan evenmin tekenen voor een instelling die omvalt.’ Van een ‘onderhandelingsspel’, zoals Van Rijn stelt, is volgens Peters allang geen sprake meer. ‘Er zit geen licht tussen wat de instellingen en de gemeenten zeggen.’

 

Accountantsverklaringen

De zorgaanbieders hebben de regio er onder meer met accountantsverklaringen van overtuigd dat gegevens correct zijn aangeleverd. ‘Sterker nog’, zegt Peters, ‘een rekenmeester van het rijk keek mee en ook die kwam tot de overtuiging dat alle vinkjes juist zijn gezet.’

 

Flink schrapen

De contractpartijen kunnen volgens de wethouder door flink schrapen nog ettelijke miljoenen bezuinigen, maar daarmee houdt het op. ‘We hebben uitvoerig samen gekeken: wat kunnen instellingen nog doen om een deel van het risico te dragen en wat kunnen gemeenten nog bijdragen? Maar dan nog zijn we er niet. Ik kan toch niet zeggen: sorry maar ik koop geen zorg meer in? We hebben ook wettelijke verplichtingen. Alle cliënten die op 31 december van dit jaar in zorg zijn, hebben recht op voortzetting van die zorg in 2015. Dat kunnen wij niet waarmaken.’

 

Precedent

Peters zegt zich te realiseren dat, mocht er een financiële overbrugging komen van VWS, dat als een precedent zal worden opgevat door andere gemeenten. ‘Dat zie ik er wel van komen. De G32 hebben niet voor niks de noodklok geluid. Dit is geen flauwekul maar bittere ernst.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker sociaal domein) op
Zo moeilijk is dat niet.

Eerst: die ettelijke miljoenen bezuinigen die volgens Peters nog bezuinigd kunnen worden. Waarschijnlijk zijn de instellingen te laat begonnen met de kosten omlaag te brengen (vastgoedportefeuille doorlichten, ontslag personeel dat straks niet meer nodig is, etc.), en dat moeten ze dan nu maar eens snel mee beginnen.

Dan de reserves van de instellingen aanspreken (ik weet uit ervaring dat vele instellingen miljoenen aan algemene reserves hebben); is hier naar gekeken?

En voor de rest hebben Van Rijn en Teeven een potje van 200 miljoen dat juist bedoeld is voor een tijdelijk gat tussen de huidige omzet en de beschikbare middelen. Maar die moeten uiteindelijk wel weer terugbetaald worden. Dus bezuinigen moet sowieso. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzor …
Door Bert op
Gemeentelijk beleid gaat steeds meer op ondernemen te lijken. Visie is niet meer genoeg, ook ondernemerskwaliteiten blijken essentiëel om een begroting rond te krijgen. Inkoop is bij ieder bedrijf een probleem, omdat je niet weet hoeveel klanten je gaat krijgen. Om het risico te beperken zou je een deel in kunnen kopen met volumekorting en een deel tegen een hogere prijs. Je contract is beperkt, met mogelijkheden om meer te krijgen. Denk buiten vaste patronen en grenzen. Denk binnen mogelijkheden en wees communicatief en transparant naar diegene waar je in wilt kopen, mischien hebben zij een tussenoplossing, zij hebben het belang om niet in januari 2015 hun faillisement aan te moeten vragen. Trouwens dan heb je geen juiste leverancier meer. Door Angelique (bmw):"eens zien of de zorgaanbieder omvalt en zo ja dan verzeker ik je staan er meerdere aanbieders in de startblokken om het contract over te nemen tegen dezelfde afspraken" Dit zou makkelijk zijn als er veel concurrentie met de juiste expertise op de markt is. Jammer, maar helaas hebben instellingen een doelgroep met haar eigen expertise, zo hebben zij zich onderscheiden en hun betstaansrecht opgebouwd. Als je kind door een instantie opgevangen wordt, met niet de juiste expertises, dan krijg je behandeling met trial and error, dit blijkt veel missers te veroorzaken.
Door Angelique (bmw) op
Ik ken de casus niet maar wel de zorgaanbiedersmarkt. Ik stel voor tekenen zonder de gemeente in financiële problemen te laten komen, eens zien of de zorgaanbieder omvalt en zo ja dan verzeker ik je staan er meerdere aanbieders in de startblokken om het contract over te nemen tegen dezelfde afspraken. Natuurlijk gaan de opvolgende aanbieders meer geld vragen maar daar zijn ze aan gewend van oudsher (subisidieinfuus), niet intrappen pootje stijf houden...