of 64707 LinkedIn

Drie jaar wachten op huishoudelijke hulp

In Amsterdam zijn forse wachtlijsten voor de huishoudelijke hulp ontstaan. Het aantal aanvragen is enorme gestegen, na invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.

In Amsterdam is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp de laatste twee jaar zo hard gestegen dat er forse wachtlijsten en wachttijden zijn ontstaan. Een Amsterdammer die in april aanklopte bij het Wmo-loket van de gemeente, kan over 1,5 jaar voor het eerst hulp krijgen. Als iemand zich begin 2022 meldt, mag hij in zijn handen wrijven als hij over drie jaar voor hulp aan de beurt is.

In de kou

‘Onhoudbaar en onwenselijk’, stelt wethouder Simone Kukenheim (zorg, D66). ‘De kwetsbare mensen in onze stad met een kleine portemonnee staan hierdoor in de kou.’ Zij hebben geen geld om de wachttijd te overbruggen door zelf hulp te regelen en betalen; mensen met een beter inkomen wel, verduidelijkt ze. En juist bij die groep zit de groei.

 

Financieel aantrekkelijk

‘Tot twee jaar geleden was het aantal Amsterdammers met hulp bij het huishouden stabiel. Sinds 2019 zien we een enorme groei in het aantal aanvragen in welvarende wijken zoals centrum, Zuid en Buitenveldert. Voorheen regelden en betaalden deze mensen particuliere hulp. Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief is het voor hen financieel aantrekkelijk om de hulp via de Wmo te regelen’, aldus Kukenheim. De oorzaak van de toename in aanvragen (1.200 in de afgelopen twee jaar), ligt volgens het gemeentebestuur dan ook hoofdzakelijk of zelfs helemaal in het Wmo-abonnementstarief. Dat is de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand, die in 2019 voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en een jaar later voor algemene Wmo-voorzieningen is ingevoerd.

 

Instroombeperking

Sinds oktober vorig jaar heeft Amsterdam een instroombeperking ingesteld. Alleen de meest kwetsbare cliënten die dringend hulp bij huishouden nodig hebben, krijgen die hulp nog. Voor anderen voor wie de hulp wel nodig, maar niet urgent is, komen op een wachtlijst terecht. Kukenheim werkt daarnaast aan een werkwijze om aanvragen van mensen die de hulp zelf zouden kunnen betalen af te wijzen. ‘Schaarse middelen moeten we inzetten voor mensen die het echt nodig hebben.’

 

Tekort

De groei in het aantal inwoners met huishoudelijke hulp zorgde vorig jaar in Amsterdam voor een budgetoverschrijding van vier miljoen euro; zo’n tien procent van het totaalbudget. Als er niets gebeurt, lopen de overschrijdingen op tot bijna veertien miljoen euro in 2024. Eind dit jaar staan er naar verwachting 1.600 Amsterdammers op de wachtlijst, een jaar later zo’n 2.800. Er is 10,4 miljoen euro extra nodig in 2022 om de verwachte wachtlijst weg te werken.

 

Patstelling

Kukenheim heeft minister Hugo de Jonge (VWS) voor de zomer een indringende brief gestuurd over de situatie in Amsterdam. De hoofdboodschap: de situatie onhoudbaar. Het kabinet moet gemeenten compenseren voor de extra kosten die zij maken sinds de invoering van het abonnementstarief. De Jonge heeft nog niet gereageerd, maar er sinds de brief wel ambtelijk overleg geweest. ‘De houding van VWS wijzigt echter niet. Het ministerie stelt dat de Wmo een basisvoorziening is, waarbij het inkomen geen rol mag spelen bij een aanvraag. Het ministerie ziet geen aanleiding om gemeenten extra te compenseren. We zitten in een patstelling die doorbroken moet worden.’

 

Kabinetsformatie

Al geruime tijd lobbyt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor afschaffing van het Wmo-abonnementstarief of om volledige compensatie door het rijk van de zogeheten aanzuigende werking. VNG-directeur Leonard Geluk hoopt dat dit aan de formatietafel voor een nieuw kabinet wordt geregeld. Over 2019 heeft de VNG een claim van 105 miljoen euro bij het kabinet neergelegd. Dit ter compensatie van minder inkomsten uit eigen bijdragen en meer uitgaven op vooral de huishoudelijke hulp.


Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Myco. De Gemeenten hebben hiervoor i-in overleg met de VNG- 1,3 miljard euro extra compensatie ontvangen. Het is een uitvoeringsprobleem waar Amsterdam faalt in de uitvoering. Gewoon een gemeente met een miljardenbegroting onwaardig.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
D66 heeft met haar eigen beleid de verzorgingsstaat aardig om zeep geholpen en doet dat nog steeds. De WW moet van D66 van twee naar één jaar en de doorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte moet ook naar één jaar.
Het zijn dan ook krokodillentranen van mevrouw Kukenheim. Ongeloofwaardig.
Door an (clientondersteuner) op
Volgens mij is het zo dat van elke burger wordt verwacht dat die eerst kijkt wat ie zelf kan. Vervolgens, als dat niet lukt, hulp te zoeken in de directe omgeving (familie, buren) Als het ook met deze hulp niet lukt te kijken of er misschien hulp van buiten kan worden geregeld. (hang een advertentie...hulp gezocht...in de supermarkt). Lukt het dan nog niet om hulp te vinden dan kan men zich melden bij de WMO. Men loopt nl. tegen belemmeringen aan en kan deze niet zelf oplossen (maar men heeft het wel eerst geprobeerd). En dat geldt voor mensen met een grote beurs en met een kleine beurs. Mensen die meer financiele middelen hebben zijn nou eenmaal beter in staat om hulp in te kopen. Mensen die geen geld hebben kunnen dat niet. Wat mij betreft heel begrijpelijk dat de gemeente de, te kleine pot met geld, wil verdelen onder die mensen die geen andere mogelijkheden en middelen hebben.
Door an (clientondersteuner) op
Volgens mij is het zo dat van elke burger wordt verwacht dat die eerst kijkt wat ie zelf kan. Vervolgens, als dat niet lukt, hulp te zoeken in de directe omgeving (familie, buren) Als het ook met deze hulp niet lukt te kijken of er misschien hulp van buiten kan worden geregeld. (hang een advertentie...hulp gezocht...in de supermarkt). Lukt het dan nog niet om hulp te vinden dan kan men zich melden bij de WMO. Men loopt nl. tegen belemmeringen aan en kan deze niet zelf oplossen (maar men heeft het wel eerst geprobeerd). En dat geldt voor mensen met een grote beurs en met een kleine beurs. Mensen die meer financiele middelen hebben zijn nou eenmaal beter in staat om hulp in te kopen. Mensen die geen geld hebben kunnen dat niet. Wat mij betreft heel begrijpelijk dat de gemeente de, te kleine pot met geld, wil verdelen onder die mensen die geen andere mogelijkheden en middelen hebben.
Door Mevr Rozenveld op
Het WMO abonnementstarief is er nu net gekomen om de opeenstapeling van zorgkosten voor de middeninkomens te compenseren en dat weet u heel goed. Dus nu zo een zielig artikel schrijven en zo over de mensen met een kleine beurs te schrijven geeft aan dat u er helemaal niets van begrijpt. U dient gewoon deze zorg te verstekken.... voor al uw kwetsbare burgers.
Door Myco op
@ Spijker

Sinds wanneer worden WMO tarieven door een gemeentebestuur bepaald? Even los van of dit een links of rechts bestuur is.

De oorzaak zit hem nl in dat tarief, waardoor niet alleen armeren een max eigen bijdrage hebben van 19 euro, maar miljonairs ook.
Door Spijker (n.v.t.) op
In één woord: absurd. En ....dat door linkse (of zijn het linke) politici bestuurde gemeente.