of 59185 LinkedIn

Drempels in jeugdhulp nog niet geslecht

Jeugdigen en ouders die een beroep doen op de jeugdhulp, lopen nog steeds tegen verschillende obstakels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking zijn de meest gehoorde klachten, zo blijkt uit de jaarrapportage Monitor Transitie Jeugd.

Jeugdigen en ouders die een beroep doen op de jeugdhulp, lopen nog steeds tegen verschillende obstakels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking zijn de meest gehoorde klachten, zo blijkt uit de jaarrapportage Monitor Transitie Jeugd.

Knelpunten

Het nieuwe jeugdstelsel dat op 1 januari 2015 in werking is getreden werkt niet voor alle jeugdigen en ouders goed genoeg. De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Daaruit blijkt dat er nog altijd veel knelpunten zijn.
 

Niet gehoord

Tachtig procent van de respondenten weet niet precies hoe zij hulp moet aanvragen. Ruim zeventig procent van de melders is niet geïnformeerd over de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Ruim de helft van de jeugdigen en ouders die gemeld hebben, geeft aan zich niet prettig te voelen bij de wijze waarop er met hen wordt gepraat. Zij voelen zich niet gehoord, met als gevolg dat zij niet de meest passende zorg en ondersteuning krijgen aangeboden. Bovendien duurt het proces van toewijzen te lang en gaan gemeenten niet altijd zorgvuldig om met privacy: gemeenten vragen meer gegevens dan nodig is en gegevens worden zonder toestemming met andere instanties uitgewisseld, zo blijkt uit het onderzoek.
 

Laatste rapportage

De rapportage van december 2016 is de laatste rapportage van meldingen uit het online meldpunt van de Monitor Transitie Jeugd. Het meldpunt op www.monitortransitiejeugd.nl is vanaf 9 december 2016 gesloten. Voortaan moeten ouders met klachten over de jeugdhulp zich richten tot de ouder- en cliëntorganisaties.
 

Het gehele rapport is hier te lezen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Hulst (Directeur jeugdhulp instelling ) op
Gaat niet goedkomen als er niet slimmer wordt georganiseerd. Kijk voor inspiratie naar onze noorderburen: 4 Scandinavische landen ! Daar heeft men geen wachtlijsten, werken zorgaanbieders en gemeenten wel goed samen en hebben clienten zelf de regie.

Relevante Parlementaire Dossiers