of 63908 LinkedIn

Donner: Geen aanpak weigermoskeeën

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken ziet echt geen kans de moskeeën aan te pakken die weigerden mee te werken aan het onderzoek naar lijfstraffen en het verspreiden van antiwesterse sentimenten.
10 reacties
Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken ziet echt geen kans de moskeeën aan te pakken die weigerden mee te werken aan het onderzoek naar lijfstraffen en het verspreiden van antiwesterse sentimenten.

Vrijwillig
,,Deelname aan het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar het pedagogisch klimaat tijdens non-formeel weekeindeonderwijs in moskeeën geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Keuze
Het past mij niet om de keuze van de betreffende moskeeën om niet deel te nemen aan het onderzoek anders te duiden dan de beweegredenen die zij daarvoor zelf geven'', aldus de bewindsman donderdag op vragen uit de Kamer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (logicus) op
@Pats, het CBS hanteert in hun berekeningen alleen eerste en (soms) tweede generatie allochtonen. (Bron : CBS PB03-050). Soms tweede omdat deze niet altijd als zodanig geïdentificeerd kan worden. Ondertussen hebben we wel te maken met een derde, een vierde generatie(is onderhand ook al 20 jaar oud) en zelfs vijfde generatie.
Het geboortecijfer onder allochtonen is 3.1 (bron CBS)en bij autochtonen 1.7 (Bron CBS). Een autochtone bevolkingsafname dus. Zodoende zijn de groepen derde en vierde generatie allochtoon significant groter. M.n. onder de Islamitische allochtonen is het geboortecijfer veel hoger dan bijvoorbeeld onder Surinamers. Als je zou stellen dat slechts 50% (geen bron, = een aanname )van de niet westerse allochtoon kinderen neemt dan kom je met een rekensom al bijna op 30%. Tel daarbij de 9% Westerse allochtonen. Rekenen is niet moeilijk maar eerlijk rekenen is wel lastig en komt in de statistieken gezien politiek niet goed uit. Een juiste en volledige berekening zal waarschijnlijk een lager percentage dan 60% autochtonen geven. Om van 60% , 100% te maken is tenminste een vermenigvuldiging van 1.66 nodig. Bij de overige partijen gaat er in de berekening doordat er een andere rekenmodule op moet worden toegepast een percentage af. Gezien het landelijk percentage 2e kamer stemmers dat op de PVV (15,45 / Bron rijksoverheid) gestemd heeft kan er maar een conclusie genomen worden ; de PVV is onder autochtonen de grootste partij. Ik ga er vanuit dat er weinig Marokkanen op PVV hebben gestemd (kan ik niet aantonen of bewijzen maar is wel erg aannemelijk). De berekening is verder wel juist.
En mijn verhaal wordt dus grotendeels wel met harde cijfers onderbouwd en daar waar dat niet het geval is ( bij de 50% die kinderen neemt) heb ik het percentage bewust erg laag gehouden om te voorkomen dat iemand zou kunnen beweren dat ik overdreven heb. De exacte cijfers worden niet door de overheid beschikbaar gesteld en zeker niet samen gevoegd. Met creatief boekhouden kan de opdrachtgever elke statistiek beïnvloeden zodat de uitkomst voor hem gunstig uitpakt.
Om die reden beschikt het CBS over veel deelonderzoeken waarvan de inhoud door de opdrachtgever bewust onvolledig is gelaten waardoor de uitkomst gunstig is beïnvloed voor het politiek doel waartoe het onderzoek diende.
Zo wordt er in officiële stukken gemeld dat slechts 44% (bron CBS/WODC/OBJD) van de gevangenen allochtoon (eerste &tweede generatie) is.
Vreemd is dat een ander onderzoek aangeeft dat 70% van de gevangenen aangeeft Moslim te zijn. Die 70% laat men natuurlijk niet graag aan de autochtone bevolking zien. En zeker niet als men beseft dat er ook nog allochtonen zijn met een ander geloof. Ik wil hierbij in het midden laten welke van de twee onderzoeken juist is maar het verschil is tekenend.
Door bas (logicus) op
@Jan,ter info: ik ben het eens met Johannes. Zijn voorstel tot omgekeerde bewijslast heeft wel degelijk een gerechtvaardigd punt. Uw vergelijk met omgekeerde bewijslast t.o.v. Wilders "Bewijst u maar dat uw vergelijking van de Koran met Mein Kampf niet beledigend bedoeld was." Is zowel gevaarlijk als erg dom. Als eerste heeft Wilders het recht op vrije meningsuiting. Het betreft slechts een uitspraak over een boek. Een aangifte daarover was dan ook niet te rechtvaardigen. Temeer niet, daar er wel degelijk in de Koran, in overvloed uitspraken worden gedaan die overeenkomen met racisme, übermensch (niet moslims zijn minderwaardig), fascisme, nazisme, homo-haat, dood en verderf aan ieder die de geschreven regels niet opvolgt. Er is dus wel degelijk een vergelijk te rechtvaardigen met Mein Kampf (mooi is dat vergelijk niet maar daar kan je niets tegen doen slechts iets van vinden). Iets dat Wilders dan ook doet en alleen maar kan en zal winnen. De Koran is tenslotte een geschreven boek en geschreven feiten zijn nu eenmaal niet te weerleggen.
Daarbij komt dat de Koran het geschreven woord is door Allah, daar mag dus nooit aan getwijfeld worden, iets ter discussie gesteld worden of een nieuwe interpretatie op worden toegepast.
Een significant verschil met de Bijbel. In de Bijbel staan overigens ook veel foute uitspraken maar niet in zo’n extreme verhouding als dat bij de Koran wel geschied. De film Fitna was uitermate zwak te noemen daar een nagenoeg identieke film te maken valt over het Christendom.
Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed. De cartoon met bomtulband, stop zelfmoord omdat er geen maagden meer zijn in de Islamhemel of Jezus aan het kruis met een stijve moet gewoon kunnen. Er is geen sprake van haat zaaien, racisme, o.i.d., men neemt slechts een gebeurtenis op de hak. De VARA cartoon waarin Wilders als kampbeul met Hitlergroet een selectie over leven en dood maakt behoort echter tot een andere categorie en is niet toelaatbaar.
Het geeft mij in ieder geval aan hoe minachtend de VARA staat t.o.v. de slachtoffers van de Holocaust. Maar ja de VPRO is daarin politiek gezien wel de juiste foute partij om zulke smakeloze zaken aan het publiek te brengen. Er is als eerste geen enkele relatie aan te wijzen tussen PVV/Wilders en dergelijke excessen uit WOII. De suggestie dat Wilders levensgevaarlijk is voor alle Moslims (de goede en de kwade) wordt wel gewekt. Daarmee wordt tevens de indruk gewekt bij bepaalde mensen dat een moord gerechtvaardigd zou zijn. Dat soort walgelijke valse vergelijkingen en het idioot religieus extremisme hebben geleid tot het feit dat Wilders nu genoodzaakt is de rest van zijn leven in een kogelvrij vest te moeten lopen. En daarmee wordt dus de grens van het toelaatbare overschreden.
Door Pats (adviseur) op
Beste @bas.logicus,

Ik ben met je eens dat @armand wat uit de bocht vliegt maar jij kan er ook wat van. Klein lesje statistiek dan maar?

Volgens het cenrtraal bureau voor de statistiek bestaat de bevolking van Nederland anno 2010 voor 11% uit niet-westerse allochtonen (en 9% uit westerse allochtonen). Gooien we alle allochtonen voor het gemak even bij elkaar op de grote hoop dan kom je niet verder dan 20%. Dus waar haal jij die verdubbeling vandaan?

Ook kun je niet zomaar stellen dat de PVV de grootste partij is onder de autochtone bevolking. Er zijn namelijk nog veel meer mensen die zeker niet gestemd hebben op de PVV- anders was deze wel de grootste geworden. Tel je het aandeel allochtonen niet mee onder de PVV- stemmers dan mag je er een vermenigvuldiging op loslaten van 0,2 (dus geen 1.66) en dan kom je uit op 14,8% stemmen voor de PVV. Daar zitten VVD en PvdA nog steeds heel ruim boven...

Jouw verhaal wordt evenmin met harde cijfers onderbouwd en zo lang die onderbouwing er niet is, is jouw bijdrage even tendentieus als die van @armand. Maar ja, dat is blijkbaar de manier waarop we de discussie met elkaar aangaan tegenwoordig.
Door Jan op
@Johannes
Welja, als "onschuldig tenzij schuld bewezen is" jou niet goed uitkomt, dan wil je hup snel even ad hoc "omgekeerde bewijslast" toepassen...
Jij hebt van de rechtsstaat echt niks begrepen.
Gaan we dat dan ook doen bij mensen met een hoog inkomen? "U verdient meer dan 100.000 euro per jaar, bewijst u maar dat u niet gefraudeerd heeft met uw belastingaangifte."
Of liever bij mensen in de bijstand? "U wordt gekort, tenzij u bewijst dat u niet stiekem zwart werkt."
Of alleen bij mensen in de bijstand die in officiële Vogelaar-, Kracht-, Pracht- of andere achterstandswijken wonen?
Of gaan we Wilders op aanpakken met omgekeerde bewijslast? "Bewijst u maar dat uw vergelijking van de Koran met Mein Kampf niet beledigend bedoeld was."
Wat een bullshit.
Door Johannes (johnerika@zonnet.nl) op
Beste Armand.
Nederland kent ook zoiets als "omgekeerde bewijslast". In dit geval zou je dat toe kunnen passen. Als een moskee niets te verbergen heeft, hoeft zij toch ook nergens bang voor te zijn? Daarnaast neemt u hele grote woorden in de mond door te stellen dat voornamelijk PVV ouders hun kinderen fysiek straffen. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek heeft dit empirisch aangetoond.
Als ik u was zou ik snel excuses maken aan al die mensen die hun kinderen goed opvoeden voor deze ongenuaceerde reactie. Blijkbaar is het woord "respect"in uw geval alleen maar van toepassing op mensen die uw standpunt delen. Juist mensen als u zorgen er met dergelijke uitlatingen voor dat het klimaat in Nederland steeds meer verkrampt en daardoor verhard.
Nogmaals, iemand die niets te verbergen heeft, hoeft ook nergens bang voor te zijn.
Door bas (logicus) op
Beste @ Armand, wat jij in je 1e stukje schrijft impliceert dat jij helle dikke oogkleppen op hebt of de wet niet kent. De anti Westerse sentimenten die in die moskeen werden verspreid zijn op geen enkele wijze vergelijkbaar te stellen met verspreiding van anti-extremistische Islam sentimenten van de PVV. De PVV verkondigd geen dood en verdoemenis en heeft inhoudelijk eigenlijk maar één probleem met de Islam. Dat betreft de uiterlijke kenmerken en de verdrukkende wijze waarop die in het straatbeeld gepropageerd wordt. De dood en verdoemenis is het woord van Allah, dat mag dus nooit in twijfel getrokken of ter discussie gesteld worden terwijl het woord van de PVV slechts een
- m.i. slappe - mening betreft over voornamelijk hoofddoekjes. De lijn ligt hier tussen uitvoerbaar en onzin. Ik vind dat nogal een groot verschil.

In jouw 2e stukje suggereer je over de hoeveelheid kinderen en vrouwen die mishandeld zouden worden door (vooral PVVers). Dit blijkt uit geen enkel onderzoek en wordt ook nergens door ondersteunt. Wel blijkt uit onderzoek dat dit relatief vaker voorkomt onder SGP stemmers. Misschien heb je de krantenberichten hierover gemist.
Met betrekking tot de door jou genoemde pedagogische tik wordt door autochtonen te weinig toegestaan en door allochtonen te vaak te hard toegepast. En dat is wel een feit Armand. Opvanghuizen zitten niet voor niets overvol met allochtone vrouwen.

Er wordt wel degelijk met twee maten gemeten. De maat waarbij de autochtoon meestal het onderspit delft.
Hetgeen dat de PVV van immigranten eist wordt in de rest van de wereld heel normaal gevonden maar wordt alleen hier als racisme vertaald (meestal door mensen die nog nooit een boek over dat onderwerp hebben opengeslagen).

Daarnaast wil ik je meegeven dat nog slechts ± 60% van de Nederlandse bevolking zich autochtoon kan noemen. Het merendeel van de PVV stemmers is autochtoon. Het percentage PVV stemmers moet je dus met ± 1.66 te vermenigvuldigen om te zien hoe groot hun aanhang is onder de autochtonen. Als je dat goed beseft kan je maar een conclusie trekken en dat is dat de PVV nu anno 2011 de grootste partij is onder autochtone bevolking. En nog steeds groeiende is, en dat los je niet op door feiten te ontkennen of je kop in het zand te steken (de linkse politiek).

Allochtonen zullen enorm hun best moeten doen met een succesvol charmeoffensief willen ze een kans gaan maken het tij enigszins te keren. Maar daar is een drastische positieve gedragsverandering voor nodig waarvan ik bij voorbaad al stel dat deze waarschijnlijk niet gaat plaatsvinden.
In de toekomst zal daardoor de rechtse politieke leus verharden : aanpassen of oprotten (ook mede te wijten aan de linkse politiek).
Door Armand (Adviseur) op
U bent pas schuldig als de schuld bewezen is. Dat is ook Nederlandse wet. Ik zal niet ontkennen dat af en toe een pedagogische tik wordt uitgedeeld in de Moskee en dat is niet acceptabel. Even min is acceptabel dat kinderen in welke situiatie dan ook worden geslagen. Ga na hoeveel kinderen en hun vrouwen (Grauss)door hun autochtone ouders (vooral onder PVVers) worden mishandeld. Wat ik merk is dat bij de ene groep de zaak heel erg wordt vergroot en bij de ander men over Plan van Aanpak spreekt.
Dat heet met twee maten meten beste Arnold
Door Peter op
Eens met @Arnold. Als je twijfelt dat er lijfstraffen worden uitgedeeld, dus (ernstige) mishandeling plaatsvindt, dan vorder je toch een gerechtelijk vooronderzoek bij de RC. Maar ja, dat zal politiek wat complexer (lees: risicovoller) zijn dan het bevriezen van het salaris van ambtenaren, hè excellentie!
Door Arnold op
Als moskeeen onzeNedelranse wetten niet respecteren (geen lijfstraffen) dan moeten ze gewoon dicht en de besturen worden vervolgd. Iets ROEPEN wat Geert WIlders doet is wat anders dan wat DOEN beste Armand.
Door Armand (Adviseur) op
Is het verspreiden van anti Westerse sentimenten niet gelijk te stellen met verspreiding van anti Islam sentimenten?
Donner heeft het goed gezien want als hij die moskeen laat vervolgen moet hij de PVV ook laten vervolgen. Aangezien hij er zit dankzij de gedoogsteun van de PVV zal hij geen actie ondernemen.