of 59130 LinkedIn

Doelgroepenregister beter inzichtelijk

Zowel gemeenten als werkgevers kunnen makkelijker zien of iemand in het doelgroepenregister is opgenomen of niet.

Gemeenten kunnen makkelijker kijken of iemand met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in het doelgroepenregister is opgenomen. Dat komt door een aanpassing in Sonar, het systeem dat UWV en gemeenten gebruiken om werkzoekenden en vacatures te registreren.

Banenafspraak

In Sonar kan nu een vinkje ‘Banenafspraak’ geplaatst worden bij de klanten die in het doelgroepregister staan. Gemeenten kunnen hierdoor eenvoudiger zien of iemand al dan niet tot de doelgroep behoort. Daarnaast kunnen alle klanten die in Sonar staan en in het doelgroepregister vanaf nu in het cv op werk.nl aangeven dat ze onder de doelgroep ‘banenafspraak’ gevonden willen worden door een werkgever. 

Burgerservicenummer
Werkgevers kunnen ook eenvoudiger zien wie tot de doelgroep behoort. Om dat uit te vinden hebben ze nu alleen het loonheffingennummer nodig. Met het loonheffingennummer kan in één keer gezien worden welke medewerkers in het doelgroepenregister zijn opgenomen en dus meetellen voor de banenafspraak. Aan de hand van het burgerservicenummer kan de werkgever kijken of een kandidaat in het doelgroepenregister is opgenomen.

Quotumwet
Zowel gemeenten als werkgevers hadden veel klachten over de onduidelijke registratie waarbij soms op het moment van het aannemen van een werknemer nog niet duidelijk was of deze al dan niet in het doelgroepenregister opgenomen was. Werkgevers hebben afgesproken de komende jaren voor 100 duizend banen te zorgen voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, de zogeheten banenafspraak. Als de banen er niet komen, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) de quotumwet achter de hand, waarbij bedrijven op straffe van een boete verplicht worden arbeidsgehandicapten aan te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers