of 60775 LinkedIn

Divosa opgelucht over schrappen loondispensatie

Ook bij Divosa is met blijdschap gereageerd op het nieuws dat het kabinet afziet van de invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Voorzitter Erik Dannenberg prijst staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) erom dat zij naar de kritiek van onder meer gemeenten heeft geluisterd.

Bij Divosa is met opluchting gereageerd op het nieuws dat het kabinet afziet van de invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Voorzitter Erik Dannenberg prijst staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) erom dat zij naar de kritiek van onder meer gemeenten heeft geluisterd.

Behoud loonkostensubsidie

Divosa was al langere tijd kritisch over het loonplan voor arbeidsgehandicapten. De leden van vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein willen de loonkostensubsidie graag behouden nu die na drie jaar vruchten begint af te werpen. Dannenberg geeft aan graag met het rijk, sociale partners en onderwijspartijen in gesprek te gaan over alternatieven voor loondispensatie om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken arbeidsgehandicapten aan te nemen.

 

Betere samenhang

Wel maakt Dannenberg gebruik van de gelegenheid om erop te wijzen dat er nog te veel arbeidsgehandicapten geen baan hebben. 'Er verandert niets aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de talenten van mensen te zien en de reguliere arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doel is immers nog niet bereikt', aldus Dannenberg. 'Laten we de ruimte gebruiken om tot een oplossing te komen die recht doet aan de kwaliteiten van mensen en de ondersteuning die zij nodig hebben, Een betere samenhang tussen begeleiding, scholing en werk is hiervoor noodzakelijk.'   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.