of 61869 LinkedIn

Discriminatie bij opsporing fraude Tilburg

De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie. De gemeente beperkte zich tijdens een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen tot inwoners met de Turkse nationaliteit en dat was volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod.
21 reacties

De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie. De gemeente beperkte zich tijdens een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen tot inwoners met de Turkse nationaliteit en dat was volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod.

'Beperking vanwege kosten'

Tilburg beperkte zich naar eigen zeggen vanwege de kosten tot onderzoek in Turkije. Er werd een gespecialiseerd bureau ingeschakeld dat op zoek ging naar bezit van onroerend goed van Turkse uitkeringsontvangers in hun land van herkomst. De opgespoorde fraudeurs moesten hun uitkering terugbetalen.

 

Hoger beroep

Met een beroep op discriminatie stapten meerdere betrapte inwoners van Tilburg naar de rechter omdat de gemeente bedragen tussen 85.000 en 145.000 euro terugeiste. In hoger beroep kregen ze gelijk, aldus drie uitspraken die deze week zijn gepubliceerd.

 

Nieuwe beslissing

De rechter bepaalde dat de gemeente het bewijs uit het vermogensonderzoek niet mocht gebruiken. Tilburg moet een nieuwe beslissing nemen op de bezwaren tegen de beëindiging en invordering van de uitkeringen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ex ambtenaar (vrij ondanks 48 verschillende soorten belasting) op
Een woord, “BETRAPT” dus schuldig?

Slappe uitspraak van de rechter dient herzien te worden, middel U bocht constructie!

In Enschede Zuid sterft het van de buitenlandse fraudeurs (discriminatie? Neen, er wonen buitengewoon veel buitenlanders! Zelfs de 4e generatie spreekt nog over “die meisje”, dan weten we genoeg).

Men maakt voldoende “gebruik” van voorliggende voorzieningen zoals, verborgen bruidsschatten, pokerwinsten, autohandel, internetpoker, gokken in achterkamertjes van turkse theehuizen, drugshandel, buitenlands bezit, etc. De wethouder weet van de hoed en de rand en komt niet verder dan een artikel in de krant met vermelding van de fraude.

Doorzoek die woningen, vermoeden is toch voldoende? Aan deze kapstok hangen ze anderen toch ook op. Neen, men is bang voor de buitenlanders die elkaar dekken, dreigen en liegen. Illegaal samenwonen? Aan de orde van de dag daar in Enschede Zuid, men lost het op met rol-gordijntjes op beide adressen dicht, capuchon over de oren naar beneden kijken en je kan in Enschede doen wat je wenst. Conclusie siod onderzoek? U was niet thuis! Menner, bij Allah ik lag op de bank te slapen, ik te ziek om naar de deur te gaan, ik was er maar even om mijn kinderen te zien, enz., enz.

In de jaren 60 en 70 waren ze al bezig, met uitkeringen (10 stuks of meer) aanvragen in diverse steden op één naam, ze gingen als miljonair terug naar huis.
En nu zijn ze nog bezig, echter bij het kleinste mankement mogen ze thuis blijven. Waarom kan iemand met een “slecht gewricht” geen ander werk doen? Reuma patiënten werken toch ook! Bijv. wel hele avonden en nachten geconcentreerd aaneen pokeren en TV kijken maar niet werken wegens concentratie problemen? Zet ze aan de bezem of laat ze schroeven wegen, werken zullen ze.

Men is bang voor de buitenlander en consulenten richten zich slechts op mensen die ze wel op een paar tientjes kunnen pakken. Laat dan iedereen lopen en geef ze een basisinkomen. Ook de miljoen vluchtelingen die we de komende jaren gaan ontvangen, door lulhannes politiek. Misschien een idee om de 60% overbodige en boventallige ambtenaren naar huis te zenden met een basisinkomen van 560 euro, mogen ze de rest net als de burgers bijverdienen.

Er geen enkel geloof meer in ambtenaren en politiek in Nederland, dat gaat dus een keer geheel verkeerd aflopen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Elders las ik een bijdrage m.b.t. deze zaken van Tilburg. Dit in aanvulling op mijn bijdrage m.b.t. de punten uit de beslissingen van de CrvB. Vermoed wordt dat ons sociale stelsel op termijn niet houdbaar zal zijn. Stel dat Amsterdam, 180 nationaliteiten, onderzoek in het buitenland zou willen (zit er niet in bij gebreke aan politieke wil). Hier de verwijzing: http://www.tref.eu/nl/overzicht/66-Allochtonen-v …
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@p op 12 januari 2018 15:27 4.2.Appellante heeft als meest vergaande grond aangevoerd dat het college met het uitgevoerde onderzoek in het kader van de in 1.2.1 genoemde pilot een ongeoorloofd onderscheid heeft gemaakt naar afkomst, door het onderzoek te beperken tot bijstandsgerechtigden van Turkse afkomst. 4.5 Volgens constante rechtspraak van het EHRM is verschil in behandeling uitsluitend op grond van nationaliteit alleen dan toegelaten als daarvoor zeer zwaarwegende redenen (“very weighty reasons”) bestaan. 4.10 De mogelijke kostenbesparing noch de efficiënte wijze waarop Bureau Buitenland gegevens kan verkrijgen over vermogen in Turkije kan in dit geval dienen als een dergelijke zeer gewichtige reden om het onderzoek slechts te richten op bijstandsgerechtigden met de Turkse nationaliteit. 4.11 Hieruit volgt dat de in 4.2 opgenomen beroepsgrond slaagt. 4.14.De Raad ziet evenmin mogelijkheden om zelf in de zaak te voorzien. De Centrale Raad van Beroep- vernietigt de aangevallen uitspraak;- verklaart het beroep gegrond; draagt het college op een nieuwe beslissing op het bezwaar tegen de besluiten van 19 januari 2015 en 3 februari 2015 te nemen met inachtneming van deze uitspraak;- bepaalt dat tegen het te nemen besluit slechts bij de Raad beroep kan worden ingesteld.
Dus na beoordeling van 4.2 is de CrvB niet toegekomen aan de rest wat dus voor deze zaak als bladvulling dient. Het wachten is op een slim Tilburg ondersteund door het Ministerie..
Door p op
@Loekoek

Nee valt mee. Als je de uitspraak zelf leest. Zal je zien dat de Centrale raad voor Beroep vindt dat de gemeente niet genoeg z'n best heeft gedaan om in de notitie en het projectplan te laten zien dat ook andere groepen aan de beurt (zullen) komen. Het project is ook niet geëvalueerd, wat je toch verwacht met een pilot.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@ Ramon Santacruz (Poortwachter) op 12 januari 2018 10:26 Uw voorganger, Spijker, beweert dat het niets met het EVRM enz te doen heeft. Helaas, zie onze Grondwet vanaf art.90 (bijz. art.94) het EVRM is echt van toepassing daar heeft in het verdere verleden onze Staten Generaal in haar wijsheid toe besloten. De rechter gaat daar, terecht, vanuit. De rechter komt in dit kader niet toe eens toe aan de Participatiewet. De rechter staat dus -itt wat u beweert- dicht op de werkelijkheid nl. bij de overdracht van bevoegdheden en de toetsing van rechten/plichten c.a. aan Europa of dat nu de EU is of een andere organisatie. In het verlengde van art.90 e.v. GW zijn er al mensen die zeggen dat Nederland een provincie van de EU is (maar dat is hoe belangrijk ook, een opmerking terzijde). Tilburg voert ter zake medebewind uit, maar net als bij de laatste decentralisaties, heeft het Rijk zaken over de muur geflikkerd onder de uitroep: jullie en de VNG wilden zo graag, nou zoek het dan maar uit.
Door Ramon Santacruz (Poortwachter) op
Je kan het van twee kanten bekijken: de rechter toetst of de wet correct is toegepast. Vanuit de Participatiewet redenerend is ws artikel 11 niet correct toegepast. Anderzijds. Dit is wel het zoveelste voorbeeld dat een rechter ver staat van de werkelijkheid. Het zegt ook iets over het aanpak van de gemeente Tilburg waar handhaving altijd hoof in het vaandel heeft gestaan. Bizar dat bij niemand in die gemeente de gedachte is opgekomen dat het wel erg link zou zijn je alleen maar op een bepaalde groep te focussen.
Door Spijker (n.v.t.) op
@loekoek. Dit dossier heeft niets te maken met het EVRM, de EU en ook niet met Nederlanders met een buitenlandse afkomst die wel aan de wettelijke normen en regels voldoen.
Dit gaat alleen om fraudeurs en het daarop toepassen van een correcte uitvoering van onze eigen wetgeving. Kennelijk zijn rechters zelfs daarvan al niet (meer) op de hoogte.
Door Rekenaar (medewerker) op
Meneer of mevrouw de rechter - weet u wát discriminatie is? Met een beroep op het discriminatieverbod rechtsongelijkheid creëren waardoor het vermogen van een specifieke groep uitkeringsontvangers buiten beschouwing wordt gelaten terwijl dat tegen de regelgeving is!!
Gekker moet het niet worden met de heiligheid om dergelijke overtredingen langs de maatlat van discriminatie te leggen.
Wat ook rechtsongelijkheid is, is de bezittingen van buitenlandse ingezetenen niet te controleren en die van Nederlandse ingezetenen wel.
Logisch dat zo'n controle in de vorm van een projectaanpak gebeurt. Of is de betreffende rechter van mening dat een gemeente voor iedere aanvraag een vermogens-controle-tripje naar Turkije, Marokko of Afghanistan moet organiseren om de schijn van discriminatie te vermijden.
Ik adviseer de gemeente Tilburg om deze overwegingen maar eens in de strijd te gooien.
Door fraude-specialist (opsporing) op
@Door Alexander (oud-raadslid, tevens oud-bijstandsambtenaar) op 2 januari 2018 13:35
-> Nederland functioneert als geldautomaat voor de halve wereld. Wordt eens wakker Alexander!
Praat eens met belastingambtenaren, mensen van de FIOD, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
Door W.Beutick (Handhaver/Toezichthouder) op
Dit is echt de wereld op zijn kop, ik ken niet alle in en outs, maar fraude is fraude of dir nu gaat om een bepaalde groep mensen of groepen mensen (lees afkomst) je doet onderzoek daar waar de fraude is, een experiment om bijv. in Turkije op zoek te gaan naar vermeend vermogen is niets anders dan onderzoek doen bij een persoon uit Afghanistan of Afrika. Ik denk dat Rechter in al zijn wijsheid hier echt de plank mis slaat en Tilburg had moeten steunen, want wie klacht er nu in principe, dat zijn de uitkeringsfraudeurs onder de mom van discriminatie, vind namelijk dat zij discrimineren daar zij welgemanierde burgers hun uitkering betalen en zelf door kunnen gaan met hun praktijken, schande. Met zulke uitspraken is niet verwonderlijk dat mensen een partij kiezen die in hun ogen wel recht doen aan de maatstaven van eerlijke burgers.