of 64621 LinkedIn

Dienstverlening leveranciers Wmo-hulpmiddelen onder druk

Gemeenten en Wmo-cliënten zijn niet zelden ontevreden over leveranciers van Wmo-hulpmiddelen, concludeert adviesbureau BS&F naar aanleiding van een rondgang langs inkopers en Wmo-beleidsmedewerkers van honderd gemeenten.

Gemeenten en Wmo-cliënten zijn niet zelden ontevreden over leveranciers van Wmo-hulpmiddelen, concludeert adviesbureau BS&F naar aanleiding van een rondgang langs inkopers en Wmo-beleidsmedewerkers van honderd gemeenten.

Niet goed ontzorgd

De meest opvallende bevinding is dat de helft van de gemeenten ontevreden is over de dienstverlening door de leveranciers. Ook vindt ruim een derde van de gemeenten dat ze niet goed worden ontzorgd. Een zesde is niet te spreken over de kwaliteit van de geleverde hulpmiddelen. Gemeenten zijn doorgaans wel content met de prijs die zij de leveranciers betalen.

 

‘First time right’

Volgens BS&F-directeur en onderzoeker Maarten Broekema worden de klachten van gemeenten over de kwaliteit van de dienstverlening door leveranciers hoofdzakelijk door het inkoopbeleid van gemeenten worden veroorzaakt. ‘Er wordt te prijsgericht ingekocht. Doordat de inkoop de scherp geprijsd is en er tegelijk strakke richtlijnen zijn over responstijden en leveringstijden, wordt er ingeboet aan kwaliteit. Zo wordt het ideaal ‘first time right’ vaak niet gerealiseerd. Ook zijn gemeenten nog vaak ontevreden over wachttijden voor onderhoud en reparaties.’

 

Managementinformatie

Dat gemeenten zich te weinig ontzorgd voelen heeft volgens Broekema vooral te maken met een soms nog gebrekkige uitwisseling van managementinformatie en administratie. ‘Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het ontbreken van een betrouwbaar overzicht van de uitstaande hulpmiddelen of communicatie die te wensen overlaat.’ Dat de kwaliteit van geleverde rolstoelen, scootmobielen, en driewielers soms tegenvalt is volgens Broekema geen kernprobleem. ‘Die middelen worden wereldwijd door maar een paar fabrikanten geproduceerd en de producten lijken erg op elkaar. Er zijn altijd cliënten waarbij het hulpmiddel waaraan zij behoefte hebben, afwijkt van de standaard beschikbare hulpmiddelen.’

 

‘Winner takes it all’

Dat de levering van Wmo-hulpmiddelen wordt aanbesteed, is volgens Broekema problematisch. ‘Je krijgt dan een ‘winner takes it all-situatie’ die marktverstorend werkt. Doordat per gemeente of groep van samenwerkende gemeenten één aanbieder een contract krijgt, komen de ‘verliezers’ in de problemen, terwijl de winnaar van de aanbesteding het dus met een laag tarief moet doen. Op deze manier is er ook geen keuze voor de cliënt. Wij raden gemeenten dan ook aan om hulpmiddelen in het kader van de Wmo bij meerdere partijen in te kopen en ook meerjarige contracten af te sluiten zodat er een samenwerking mogelijk is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Francis Herbers (Ondernemer) op
Laat gemeentes bij het kiezen van leveranciers zich informeren bij de gebruikers van hulpmiddelen. Op deze manier is er voor gebruikers geen enkele keuze, terwijl geruikers daar prima toe in staat zijn. Lees ook mijn blog over dit onderwerp: https://www.scouters.nl/zonder-klanten-geen-klan … Scouters is een prima middel voor empowerment van gebruikers van hulpmiddelen.
Door Francis Herbers (Ondernemer) op
Laat gemeentes bij het kiezen van leveranciers zich informeren bij de gebruikers van hulpmiddelen. Op deze manier is er voor gebruikers geen enkele keuze, terwijl geruikers daar prima toe in staat zijn. Lees ook mijn blog over dit onderwerp: https://www.scouters.nl/zonder-klanten-geen-klan … Scouters is een prima middel voor empowerment van gebruikers van hulpmiddelen.
Door Jaap van Velzen (adviseur en producent drempelhulp het Hoppertje) op
De dienstverlening staat al heel lang onder druk. Er zijn namelijk maar een paar landelijke leveranciers van hulpmiddelen. Wat niet in hun pakket zit wordt niet geleverd. Hulpvragers hebben dus geen keuze als ze een hulpmiddel buiten het pakket vergoed willen krijgen. Hoofdleveranciers schrijven laag in, maken regelmatig een potje van service en onderhoud en gemeenten kunnen dan niet zomaar overstappen naar een ander. Als gemeenten zich beter zouden verdiepen in de gebruiksnoodzaak en het belang van goede hulpmiddelen voor hun inwoners dan kunnen ze ook veel kritischer zijn op hun leveranciers. Pas daarna kunnen ze zich 'laten ontzorgen'. Nu kijken ze teveel de andere kant op. Voorbeeld: Iemand die 14 dagen op bed ligt omdat de lekke band van zijn rolstoel pas dan wordt gemaakt. Zo zijn er vele honderden.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Dat weet ik natuurlijk ook wel : rollators zitten niet in de WMO en dat was een grote stommiteit, wij zijn blind geweest voor het mechanisme bij de invoering van de NHS in Engeland(1948).Zodra iets kollektief is zijn burgers zich niet bewust van de kosten, de staat ging toen bij failliet.
Door Ed ( zorg levering criticus) op
Teveel uitbesteden van gehele pakketten (advies, expertise) bij een leverancier kan de kwaliteit controle nadelig beïnvloeden, immers deze kan buiten beeld raken. Duidelijk is dat de goede balans tussen de goedkoopste en de adequate oplossing al langer is verstoord. De goedkoopste leverancier regelmatig door zijn concurrerende inschrijving niet eens in staat om adequate cq. enige kwalitatieve middelen te verstrekken. Uiteindelijk is de cliënt niet geholpen, de Gemeente bied indirect geen adequate oplossing maar betaald daar wel voor. Oplossing kan een grootschaliger netwerk zijn waar gewaarmerkte aanbieders in kunnen participeren op basis van de Europese aanbesteding. Vervolgens kunnen Gemeenten in zee gaan met gekwalificeerde bedrijven die een gedegen prijs/kwaliteit verhouding kunnen leveren. Een win/win situatie voor 3 partijen.
Door K. van Genderen (Consulent Wmo en Jeugdzorg) op
Is Europees beleid zoals bekend. Er zijn gelukkig nog steeds goede leveranciers voor hulpmidelen op het gebied van de Wmo. Een rollator is echter nooit een Wmo voorziening geweest !
Door W.F.Willems (pensioen) op
Want het ging natuurlijk allemaal veel te mooi met het "in de markt zetten"van al die rollators, klein likje verf eraf, maar weer een nieuwe. Goed dat de gemeente nu een vinger aan de pols heeft.