of 64204 LinkedIn

Deventer en bewindvoerders samen naar rechter

De gemeente Deventer wil duidelijkheid krijgen over de wettelijke mogelijkheden in het bekostigen van beschermingsbewind. Samen met enkele private bewindvoerders wil de gemeente daarom een pilot opstarten om een proefproces te beginnen.

De gemeente Deventer wil duidelijkheid krijgen over de wettelijke mogelijkheden in het bekostigen van beschermingsbewind. Samen met enkele private bewindvoerders wil de gemeente daarom een pilot opstarten om een proefproces te beginnen, laat het college per brief aan de gemeenteraad weten.

Teruggefloten door ACM

Eerder deze maand werd Deventer nog door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) teruggefloten. De gemeente opereerde volgens de ACM in strijd met de Wet markt en overheid door alleen bijzondere bijstand toe te kennen aan cliënten van het gemeentelijk bewindvoeringskantoor Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Daarmee ontnam de gemeente cliënten de mogelijkheid om zelf een bewindvoerder te kiezen.

 

Aanpassing

Deventer besloot daarop het beleid aan te passen door toch weer bijzondere bijstand toe te kennen aan cliënten van private bewindvoeringskantoren. De hoogte van de bijzondere bijstand werd door de gemeente vastgesteld op de kostprijs van BAD, die lager ligt dan de tarieven van private bewindvoerders. Alle kosten die de cliënten van de private bewindvoerders boven het tarief van het gemeentelijk bewindvoeringskantoor maken, zijn voor eigen rekening van de cliënt.

 

Proefproces

Samen met een aantal private bewindvoerders wil de gemeente Deventer binnenkort met een pilot beginnen om ter toetsing voor te leggen aan de rechtbank en de Centrale Raad voor Beroep. In die pilot worden meerdere dossiers aan de rechter voorgelegd; in twee dossiers wordt het door de ACM gekraakte beleid toegepast, en in vier casussen de aangepaste variant waarbij een deel van de kosten wordt vergoed. Opnieuw staat de vraag centraal of de gemeente aan winkelnering doet door alleen bewindvoering bij het BAD te vergoeden. Daarnaast moet de rechter duidelijkheid geven over de rechtmatigheid van het beleid om de bijzondere bijstand te maximeren op het kostprijstarief van het BAD.

 

Overslaan langslepende procedures

Rien Prinsen, een van de private bewindvoerders die eerder protest aantekende bij de ACM en nu mee wil doen aan de pilot: ‘Door samen met de gemeente een proefproces te beginnen, kunnen we een aantal langslepende procedures overslaan en krijgen zowel private bewindvoerders als de gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid over de juridische kaders in deze kwestie. Daarbij zijn beide partijen het meest gebaat. Wij willen het liefst een goede samenwerking met de gemeente.’    

 

‘Niet in praktijk’

Het college beweert overigens dat in 2017 geen enkele aanvraag voor vergoeding van bewindvoeringskosten is afgewezen, ook niet voor cliënten van private bewindvoerders. Die vergoedingen kostten de gemeente dit jaar ‘ruim 1 miljoen euro’. Volgens het college stegen de kosten voor het vergoeden van de bewindvoering daarmee met 27 procent ten opzichte van 2016. Ook zegt de gemeente dat ze de maximering van de vergoedingen voor beschermingsbewind nog niet in praktijk heeft gebracht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ivo op
Op naar de volgende zaak voor brave hendrik Heidema.
Door Sander op
Leider Heidema mag daar wel blijven zitten.
Door Werner op
Beste Andries Heidema zit daar op de goede plek in de rechtbank.