of 63966 LinkedIn

Den Haag start pilot met doorbraakhypotheek

De gemeente Den Haag start een pilot om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch de kans te geven deze af te sluiten. De pilot start met vijf huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek.

De gemeente Den Haag start een pilot om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch de kans te geven deze af te sluiten. De pilot start met vijf huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek.

Kredietbank

Bedoeling van de pilot is te onderzoeken of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken aan zzp’ers, flexwerkers, bijstandsgerechtigden en mensen in de maatschappelijke opvang. De Gemeentelijke Kredietbank verstrekt de hypotheek, omdat deze mensen daarvoor bij de reguliere hypotheekverstrekkers niet terecht kunnen. Als de werkwijze succesvol is, wordt gekeken of de hypotheek alsnog geheel of gedeeltelijk ondergebracht kan worden bij reguliere banken en samenwerking kan worden gevonden met makelaars en verzekeraars.

 

Bredere aanpak

De pilot met doorbraakhypotheken maakt deel van een bredere aanpak om woonproblematieken op te lossen en huisuitzettingen tegen te aan. In dit zogenaamde Schuldenlab070 werkt de gemeente samen met het Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact, een platform voor sociale innovatie. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de start van de pilot met doorbraakhypotheken in volle gang. Als de pilot slaagt, kunnen meer Haagse inwoners met een laag of minimum inkomen de mogelijkheid krijgen om uiteindelijk een eigen woonplek te kopen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door anand (adviseur) op
@Binnie,los van de inderdaad torenhoge prijzen is er wel degelijk sprake van schaarste. Er staat bijzonder weinig te koop.^
Als je de stijgende waarde wilt belasten dan zul je ook de dalende waarde moeten compenseren.
Door Spijker (n.v.t.) op
De woningmarkt wordt, net als veel andere zaken, bepaald via de wet van 'vraag en aanbod'. De problemen zijn o.a.:
-er worden te weinig huizen gebouwd (stikstof-, Pfas- en Pas-problematiek, forse toenamen aantal echtscheidingen, toename huurders op koopmarkt, immigratie).
-er wordt lang niet in iedere gemeente voor het juiste segment gebouwd (o.a. te weinig levensbestendige woningen).
-de bouw van woningen kan in veel opzichten innovatiever (bijv. fabrieksmatig)
-het woonruimtebeleid van de Overheden is bedroevend slecht.
Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek betekent uiteraard tevens dat huurders OZB (of ingezetenenheffing) moeten gaan betalen. Dergelijke wijzigingen doorvoeren betekent dat belastingen kunnen worden verlaagd.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
De OESO schrijft in haar Economic Survey of the Netherlands onder meer dat ‘meer gelijkheid in de belasting van woningeigenaren en huurders helpt om kapitaal productiever te gaan gebruiken en de stijging van huizenprijzen om te buigen…’
Vertaald: stop met schuldsubsidie door hypotheekrenteaftrek, stop met het vrijwel onbelast laten van de stijgende waarde van huizen. Wie een huis bezit, kan zo maar tonnen rijker worden, iets wat voor huurders onmogelijk is. Het kost vrijwel niets, want de staat betaalt de rente mee. Logisch dat kopers zich suf lenen.
Logisch dat de banken honderd procent van de waarde van het huis uitlenen, iets wat een sterke prijsopdrijvende werking heeft. Logisch dat steeds meer investeerders mee zijn gaan bieden. Waar vind je nog zulke rendementen? Logisch dat de prijzen door het dak gaan.
Het is de hoeveelheid geld in de woningmarkt (te veel) die zorgt voor woningtekorten, en niet alleen de hoeveelheid bakstenen (te weinig). Woningnood betekent dat te veel mensen te hoge prijzen tegenkomen. Het betekent niet per se dat ze te weinig woningen tegenkomen. De prijzen kunnen sterk fluctueren zonder dat de woningvoorraad of de woonvraag veel verandert. Het enige wat hoeft te veranderen is de hoeveelheid geld die de markt in stroomt, in de vorm van hypotheekleningen en beleggersgeld.