of 62688 LinkedIn

Den Bosch maakt korte metten met zorgfraude

Den Bosch zet stevig in op de aanpak van zorgfraude. Er wordt onder meer, samen met andere gemeenten, onderzoek gedaan naar een zorgaanbieder die veel winst maakt.

De gemeente Den Bosch zet stevig in op de aanpak van zorgfraude. ‘Elke euro die bedoeld is voor zorg, moet terechtkomen bij de inwoners en niet in de zakken van zorgaanbieders verdwijnen’, stelt het college. Er wordt onder meer, samen met andere gemeenten, onderzoek gedaan naar een zorgaanbieder die veel winst maakt.

Terugvorderen

De toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet, die op 1 februari in Den Bosch is begonnen, is inmiddels een aantal keer op fraude en/of oneigenlijk gebruik gestuit, zo blijkt uit een tussenrapportage die het college onlangs naar de raad heeft gestuurd. In vier zaken met een persoonsgeboden budget (pgb) is oneigenlijk gebruik aangetoond. In totaal wordt ruim 63.000 euro teruggevorderd. Ook is een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro tegengehouden. Vanuit de Jeugdwet leverde een aanbieder zorg, zonder dat daar toestemming voor was gegeven of een overeenkomst mee was gesloten. Wel declareerde de aanbieder deze zorg. Deze declaraties werden afgewezen. De gemeente heeft contracten met 135 zorgaanbieders. Het zorgbudget van Den Bosch bedraagt circa 110 miljoen euro.

 

Fraude-alertheid

De toezichthouder heeft de afgelopen maanden intern gewerkt aan fraude-alertheid bij ambtenaren. ‘Inmiddels weten medewerkers de weg al goed te vinden als het gaat om vragen op het gebied van zorgfraude, oneigenlijk gebruik en misbruik’, aldus het college. Er wordt daarnaast gewerkt aan een Meldpunt Zorgfraude waar inwoners en zorgmedewerkers anoniem melding kunnen doen bij vermoedens van zorgfraude. Die moet nog dit jaar worden opengesteld.

 

Contract beëindigen

De toezichthouder registreert alle interne en externe signalen zodat inzicht ontstaat in omvang en vormen van zorgfraude. Als fraude bij een zorgaanbieder wordt aangetoond, wordt het contract beëindigd en eventueel geld teruggevorderd. ‘Uiteraard voorkómen we liever dat er dubieuze partijen worden gecontracteerd. Daarom passen we ook preventief toezicht toe en wordt de toezichthouder bij nieuwe contracten betrokken’, aldus het college. Wordt fraude bij een zorgontvanger aangetoond, dan wordt de toekenningsbeschikking beëindigd of herzien. Eventueel wordt zorggeld teruggevorderd. ‘Tot nu toe zijn er nog geen contracten met aanbieders opgezegd. Er zijn nog geen strafzaken gevoerd en er is nog geen aangifte gedaan bij de politie’, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

 

Divers beeld

Tot medio september zijn dertien meldingen binnengekomen die onderzocht moe(s)ten worden. Het gaat daarbij vooral om Wmo-hulp (twaalf van de dertien). In negen meldingen gaat het om een vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik met een pgb, in drie meldingen om hulp in natura. Eén fraudemelding betreft de jeugdhulp. ‘Het beeld van fraudemeldingen is divers’, zo stelt het college. Bij pgb’s gaan zowel budgethouders als zorgaanbieders over de schreef. Bij hulp in natura gaat het om fraude door de zorgaanbieder. Vanuit die meldingen zijn zes fraudezaken vastgesteld.

 

Cliënten onder druk

In vier gevallen wordt nu rechtmatigheidsonderzoek gedaan. Daarbij gaat het onder meer om vermoedens van niet-geleverde zorg die wel is gedeclareerd en om een zorgaanbieder die niet aan de gestelde eisen voldoet en kwetsbare cliënten onder druk zet. Ook wordt onderzoek gedaan naar een zorgaanbieder die grote winst behaalt. In dat onderzoek wordt samengewerkt met andere gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (Directeur) op
Wordt hierin ook meegenomen de niet geleverde dagbesteding aan de client. Tijdens de lock downperiode. Krijgt deze zijn eigen bijdrage retour. Deze verdwijnt nu in de zak van de zorgverlener.