of 60941 LinkedIn

Dekker: Gemeenten bepalen inzet jongerenwerk

Jongerenwerk is en blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten binnen de lokale context. Het is dan ook aan gemeenten om uiteindelijk te bepalen wat een effectieve inzet van jongerenwerk is voor het bieden van perspectief aan kwetsbare jongeren. Dat antwoordt minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker op vragen van SP-Kamerleden Michiel van Nispen en Jasper van Dijk.

Jongerenwerk is en blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten binnen de lokale context. Het is dan ook aan gemeenten om uiteindelijk te bepalen wat een effectieve inzet van jongerenwerk is voor het bieden van perspectief aan kwetsbare jongeren. Dat antwoordt minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker op vragen van SP-Kamerleden Michiel van Nispen en Jasper van Dijk.

Aantal jongerenwerkers lang niet gegroeid
De Kamerleden wilden een reactie van de minister op de oproep van koepelorganisatie Sociaal Werk Nederland en Stichting HALT eind oktober om het aantal jongerenwerkers te vertienvoudigen: van 2000 naar 20.000. Dat was weer een reactie op de wens van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus om in de strijd tegen drugsgeweld jongerenwerkers in te zetten die moeten voorkomen dat jongeren in handen van criminelen vallen. Uit een inventarisatie van de twee organisaties bleek dat het aantal landelijk actieve jongerenwerkers sinds 2009 niet is gegroeid. ‘Terwijl de taken alleen maar zijn toegenomen’, aldus de organisaties.

Samenhang preventie en repressie
De oproep van de organisaties meer jongerenwerkers in te zetten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit is bekend bij Dekker. Hij wijst erop dat jongerenwerk en de inzet van jongerenwerkers primair een taak van gemeenten is. Wel maakt preventie en ondersteuning van kwetsbare jongeren in probleemwijken deel uit van het eerder aan de Kamer gestuurde offensief tegen ondermijnende criminaliteit. ‘Daarbij is het belangrijk om de samenhang van de verschillende preventieve en repressieve maatregelen te bezien, waarbij jongerenwerk één van de elementen is.’

Positieve rolmodellen 'nuttig en effectief'
Dekker noemt het bieden van positieve rolmodellen in de eigen wijk een ‘nuttig en effectief gebleken methode om te voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar ernstige vormen van criminaliteit’.
In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het ontwikkelen van evidence-based interventies voor deze doelgroep, schrijft hij. ‘Als voorbeeld noem ik hierbij de interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, waarbij jongeren met een risicoprofiel langdurig begeleid worden door professionals. Die interventie maakt gebruik van sport als middel en is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend als effectief.’

Mix bestaande én nieuwe preventieve maatregelen
Na de vraag of gemeenten ook kunnen rekenen op extra investeringen om meer jongerenwerkers mogelijk te maken noemt Dekker de 110 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt bij de najaarsnota voor de start van de brede aanpak van ondermijning. ‘Op dit moment wordt er interdepartementaal overleg gevoerd over de preventieve inzet tot begin 2021. Hierbij wordt gedacht aan een mix van bestaande én nieuwe preventieve maatregelen.' Zodra daar meer over bekend is, zal Dekker de Kamer infomeren.’ Ook komt er in het voorjaar een uitgewerkt plan waar jongerenwerk deel van uitmaakt. ‘Dit element wordt opgepakt samen met de betrokken gemeenten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.